PLAYSTATION®VR SİSTEM YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASI (Sürüm 1.1)

HAKLARINIZI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU PLAYSTATION®VR SİSTEM YAZILIMI LİSANS ANLAŞMASINI (“ANLALŞMA”) DİKKATLE OKUYUN.

BU ANLAŞMA SİZİNLE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (“SIE Inc”) ARASINDADIR. YAZILIMA SIE Inc'İN PLAYSTATION®VR SİSTEMİNDE (“CİHAZ”) ERİŞİLMESİ VEYA BU SİSTEM ÜZERİNDE KULLANILMASI, AÇIKÇA BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMENİZ ŞARTINA BAĞLIDIR. CİHAZINIZI KULLANMAK SURETİYLE, KENDİ YARGI BÖLGENİZDE GEÇERLİ OLAN YASALAR UYARINCA BİR SÖZLEŞMEYE GİRME YETİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU VE BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNİN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bu Anlaşma’yı kendi adınıza ve (i) CİHAZ’ınızı ya da (ii) sahip olduğunuz veya sizin denetiminizdeki CİHAZ’la PlayStation™Network’teki hesabınıza (“Hesap”) hesabınıza erişen veya bunları kullanan diğer şahıslar adına kabul etmektesiniz. Diğer şahısların CİHAZ’ınızı kullanması ve onların da bu Anlaşma’nın hükümlerine uyması sizin sorumluluğunuzdadır.

SIE Inc’in muhtelif zamanlarda, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın bu Anlaşmanın hükümlerini değiştirme hakkı saklıdır. Bu Anlaşmanın en güncel sürümü, önceki tüm sürümlerinin yerini alır.

Bu Anlaşma, CİHAZ’ınızda bulunan her türlü sistem yazılımı ve üretici yazılımı için ve bunlarla ilgili her türlü yama, güncelleme, yükseltme veya yeni sürüm için geçerlidir. Bu paragrafta tarif edilen tüm yazılımlar ve üretici yazılımları, bu Anlaşma genelinde topluca "Yazılım” olarak anılmaktadır.

DİKKAT: ABD, KUZEY ÜLKELERİ, ORTA VEYA GÜNEY AMERİKA'DA İKAMET EDİYORSANIZ İŞBU ANLAŞMA, KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İŞBU ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ VE SİZ İLE HERHANGİ BİR “SONY ŞİRKETİ” (BÖLÜM 8'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) ARASINDAKİ HERHANGİ BİR “İHTİLAF”A (BÖLÜM 8'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) İLİŞKİN HAKLARINIZI ETKİLEYEN BÖLÜM 8'DEKİ BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGAT HÜKMÜNÜ KAPSAR. BÖLÜM 8'DE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE BAĞLAYICI TAHKİM VEYA GRUP DAVASI FERAGAT HÜKÜMLERİ SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ SEÇME HAKKINA SAHİPSİNİZ.

1. LİSANS VERME

İşbu Anlaşma'nın şartlarına bağlı olarak SIE Inc size Yazılım’ı sadece CİHAZ’da kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, ticari olmayan, devredilmez ve iptal edilebilir bir hak vermektedir. Yazılım’ın güncel sürümü haricinde eski sürümlerini kullanma hakkınız, Yazılım’ın en son sürümünü almanız veya CİHAZ’ınıza kurmanız üzerine sona erer.

SIE Inc lisanslı üçüncü şahıs yazılımları, teknolojileri veya hizmetlerine yönelik belirli şartlar, SIE Inc’in size bu üçüncü şahıs yazılım, teknoloji veya hizmetlerine yönelik bildirim ve lisans şartları sağlamasını gerekli kılabilir. Bu bildirim ve lisans şartlarına http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-oss/ adresinden veya SIE Inc’in uygun gördüğü başka bir yerden ulaşabilirsiniz.

Yazılım’ı kullanmaya yönelik tüm haklar sadece lisansla verilmektedir ve size Yazılım’la ilgili hiçbir mülkiyet hakkı, istihkak veya menfaat sunulmamaktadır. SIE Inc ve onun lisansörleri, Yazılım’a ait tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Yazılım’a erişim veya Yazılım’ın kullanımı, işbu Anlaşma'nın hükümlerine ve ayrıca ilgili fikri mülkiyet hakkı kanunlarına tâbidir. İşbu Anlaşma'da sarahaten verilmedikçe, SIE Inc ve onun lisansörleri Yazılım’a ait tüm hakları saklı tutar.

2. SINIRLAMALAR

Yazılım’ı (i) dağıtamaz, kopyalayamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisansını veremez, yayınlayamaz, yamalayamaz, uyarlayamaz veya çeviremezsiniz; (ii) Yazılım üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda çevirme veya kaynak kodunu oluşturma gibi işlemler gerçekleştiremezsiniz, Yazılım'ın türev eserlerini oluşturamazsınız veya nesne kodundan Yazılım kaynak kodunu oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz; (iii) Yazılım ile birlikte yetkisiz, yasadışı, sahte veya değiştirilmiş donanım veya yazılımlar kullanamazsınız; (iv) CİHAZ’ın şifreleme, güvenlik veya kimlik doğrulama mekanizmasını atlamaya, devre dışı bırakmaya veya bozmaya yönelik araçlar kullanamazsınız; (v) Yazılım’ın eski sürümlerini yeniden kuramazsınız (“sürüm düşürme”); (vi) Yazılım’ı kullanımınız veya bu yazılıma erişiminiz ile bağlantılı olarak kanun, düzenleme, yönetmelik veya SIE Inc veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edemez; (vii) Yazılım’ın yetkisiz, yasadışı veya korsan yazılım veya donanımı kabul etmesine veya kullanmasına neden olacak herhangi bir yazılım veya donanımı kullanamazsınız; (viii) Yazılım’ı SIE Inc’in yetkili dağıtım yöntemleri haricinde edinemezsiniz veya (ix) Yazılım’ın herhangi bir nedenle CİHAZ ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere yetkisiz yazılım veya donanım tasarlamak, geliştirmek, güncellemek veya dağıtmak üzere kullanılması da dâhil olmak üzere Yazılım’ı ona eşlik eden belgelere uygun olarak ve yetkili yazılım veya donanım ile birlikte CİHAZ’ınızda kullanmak haricinde istimal edemezsiniz.

Bu kısıtlamalar, kendi yargı yetki alanınızda kanunlarca müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunacak şekilde yorumlanacaktır.

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ANLAŞMALARI VE İÇERİĞİ

SIE Inc size belirli Yazılım güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetleri temin edebilir. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, siz PlayStation™Network’e giriş yaptığınızda size bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak temin edilebilir ve bazıları da SIE Inc web sitesi veya yetkili kanallar yoluyla kullanımınıza sunulabilir. SIE Inc’in size bu otomatik güncellemeler, sürüm yükseltmeleri ve hizmetleri temin etmesini kabul etmektesiniz. Hizmetler, güvenlik yanmaları, yeni teknoloji veya revize edilmiş ayarlar ile yetkisiz veya korsan içeriğe erişimi veya yetkisiz yazılım veya donanımların CİHAZ ile bağlantılı olarak kullanımını engelleyen özellikler içeren yeni Yazılım sürümüne ait en son güncelleme veya yeni bir sürümün indirilmesini içerebilir. Bu güncellemeler, sürüm yükseltmeler ve hizmetler CİHAZ’ın işleyişine etki edebilir ve SIE Inc kurulum işleminden kaynaklanan bu gibi etkiler veya zararlar için size karşı hiçbir sorumluluk taşımaz.

Yazılım’ın en güncel sürümünü mümkün olduğunca çabuk şekilde kurmalı veya kurmuş olmalısınız. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, mevcut ayarlarınızı değiştirebilir, veri veya içerik kaybına neden olabilir veya işlev veya özellik kaybına yol açabilir.

Üçüncü şahıslar, size diğer hizmet veya içerikleri sunabilir ve sizden kendi ayrı koşul ve şartlarını ve gizlilik politikalarını kabul etmenizi talep edebilir. Yazılım, üçüncü şahısların bağımsız olarak işlettikleri veya sürdürdükleri web sitesi bağlantılarına atıfta bulunabilir, aynılarını görüntüleyebilir veya size temin edebilir (“Üçüncü Şahıs İçerikleri ve Bağlantıları”).

SIE Inc ve iştirakleri, Üçüncü Şahıs İçerik veya Bağlantıları kontrol etmez veya yönetmez ve SIE Inc ile onun iştirakleri, Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarını izlemez, onaylamaz, tasdik etmez, garanti etmez veya desteklemez. SIE Inc ve iştirakleri, size karşı Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına ilişkin sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına güvenip güvenmeme riski size aittir ve bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları siz üstlenirsiniz.

4. BİLGİ TOPLAMA / KİMLİK DOĞRULAMA

SIE Inc, faaliyetlerini işletmek ve ürün ve hizmetlerini dağıtmak amacıyla CİHAZ ve Yazılım hakkında ve sizin onları nasıl kullandığınızla ilgili bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler sistem izleme/tanılama, pazarlama, kimlik doğrulama ve benzeri amaçlarla kullanılabilir. SIE Inc ayrıca CİHAZ’ı PlayStation®4 Computer Entertainment System’a (“PS4™ sistemi”) bağladığınızda SIE Inc tarafından CİHAZ’a atanan özel kimlik kodunu da sistem internete bağlandığında alabilir ve atanan bu bilgiyi PS4™ sisteminizden alınan diğer verilerle ilişkilendirebilir. Hesabınıza PS4™ sisteminizden, giriş yaptığınızda, SIE Inc bu bilgileri Hesabınızla ve Hesabınızla ilişkilendirilmiş diğer bilgilerle bağlantılandırabilir. Bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ve sorunuz varsa kiminle iletişim kurabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen SIE Inc’in http://doc.dl.playstation.net/doc/legal adresindeki hukuki dokümanlar sitesinden kendi bölgenizin PlayStation™Network Gizlilik Politikası’na bakın.

5. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

Yazılım, herhangi bir sarih veya zımni garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır. SIE Inc Yazılım’ı veya herhangi bir kısmını, dilediği zaman, önceden size bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. SIE Inc, iştirakleri ve lisansörleri herhangi bir zımni ticari elverişlilik garantisi, belli bir amaca uygunluk garantisi veya ihlal yasağı garantisini açıkça reddetmektedir.

SIE Inc, İŞTİRAKLERİ VE LİSANSÖRLERİ, HİÇBİR DURUMDA YAZILIMA ERİŞİM VE YAZILIMIN KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BUNLAR NETİCESİNDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA MÜTEAKİP HERHANGİ BİR VERİ KAYBI, KÂR KAYBI YA DA ZARAR VEYA HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İŞBU HÜKÜM ÜLKENİZİN YETKİ ALANI DÂHİLİNDE UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLANDIRMA, SORUMLULUK REDDİ VEYA İSTİSNALAR, HERHANGİ BİR ZORUNLU AMACIN YERİNE GETİRİLEMEMESİ DURUMUNDA BİLE, İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

6. ANLAŞMANIN İHLALİ; HAKLARIN FESHİ VE SIE Inc’İN BAŞVURABİLECEĞİ ÇARELER

SIE Inc, işbu Anlaşma’nın şartlarını ihlal ettiğinizi tespit ettiği takdirde çıkarlarını korumak için; bazı veya tüm Yazılımlar’a erişiminizi veya bunları kullanımınızı kısıtlamak, CİHAZ’ın çevrimiçi veya çevrimdışı kullanımını engellemek, PlayStation™Network'e erişiminizi sona erdirmek, CİHAZ’a sunulan herhangi bir garanti, onarım veya sair hizmetleri reddetmek, yetkisiz kullanımı durdurmaya yönelik otomatik veya zorunlu güncellemeler veya aygıtlar uygulamak yahut Yazılım’ın değiştirilmiş veya izinsiz kullanımını engellemek amacıyla gereken diğer hal çarelerine başvurmak gibi tedbirler alabilir veya aldırabilir.

SIE Inc, iştirakleri ve lisansörleri, işbu Anlaşma'nın ihlali halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. SIE Inc, Yazılım’ı kullanımınıza ilişkin resmi veya özel davalara veya soruşturmalara iştirak edebilir.

7. İHRACAT KONTROLÜ VE KANUNLARA RİAYET

Yazılım, ihracat kontrolü kanun ve düzenlemeleri kapsamında belli başlı kısıtlamalara tâbi olan teknoloji içerebilir. Bu nedenle CİHAZ, bu tür kanun ve düzenlemeleri ihlal eden kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Yazılım’ı kullanırken bu kanunlara riayet etmek zorundasınız.

8. BELİRLİ BÖLGELERDE YAŞAYANLARA YÖNELİK BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM

İşbu Bölüm 8'de yer alan aşağıdaki şartlar, sadece ABD, Kuzey, Orta veya Güney Amerika'da ikamet ettiğiniz takdirde kanunen müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunur.

“Anlaşmazlık” tabiri; sözleşme, yönetmelik, düzenleme, kararname, haksız fiil (yolsuzluk, yanlış beyanda bulunma, hileli teşvik veya ihmal dahil) ya da sair yasal veya eşit teoriye dayalı olsun ya da olmasın Yazılım’ı kullanmanıza ilişkin olarak siz ile SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, mevcut veya eski SIE Inc iştiraklerinden herhangi biri yahut Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC ve Sony Interactive Entertainment America LLC dahil olmak üzere burada adı sayılanların öncülü veya ardılı niteliğindeki herhangi bir şirket ("Sony Şirketi") arasındaki anlaşmazlık, tazminat talebi veya uyuşmazlığı ifade eder ve işbu Bölüm 8'in geçerliliğini, uygulanabilirliğini veya içeriğini de (aşağıdaki Grup Davası Feragat şartı hariç) kapsar. “Anlaşmazlık” tabiri, uygulanması mümkün olan en geniş anlamıyla yorumlanır.

Herhangi bir Sony Şirketi veya Sony Şirketi'nin sorumluları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri ("Muhalif Sony Şirketi") ile aşağıda şart koşulan müzakereler yoluyla çözümlenemeyen bir Anlaşmazlık durumuna (aşağıda tahkim dışı tutulan durum haricinde) düştüğünüz takdirde, Muhalif Sony Şirketi, Anlaşmazlığı sadece Bölüm 8 şartlarına göre tahkim yoluyla çözüm yoluna gitmeli ve Anlaşmazlığı mahkemeye taşımamalıdır. Tahkim, Anlaşmazlığın mahkemede hakim veya jüri yerine tarafsız bir hakem tarafından çözümlenmesini ifade eder.

SİZ VE SONY ŞİRKETLERİ, TARAFINIZDAN VEYA SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT DAVASININ İŞBU BÖLÜM 8'DE BULUNAN TAHKİM ŞARTLARINA TÂBİ OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BÖLÜM 8'DE YER ALAN İLZAM EDİCİ TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİNE BAĞLI KALMAK İSTEMEZSENİZ, SIE Inc'E İŞBU ANLAŞMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ 30 GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK ZORUNDASINIZ. YAZILI BİLDİRİMİNİZİ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: “LEGAL DEPARTMENT” (HUKUK DEPARTMANI) ADRESİNE, “WAIVER” (FERAGAT) KONUSU İLE POSTALAMALISINIZ. BU GÖNDERİMİNİZ ŞU BİLGİLERİ İÇERMELİDİR: (1) ADINIZ, (2) ADRESİNİZ, (3) VARSA GİRİŞ KİMLİK NUMARANIZ VE (4) HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE OLAN İHTİLAFLARI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLEMEK İSTEMEDİĞİNİZİ BELİRTEN AÇIK BEYANNAME.

HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE İHTİLAF HALİNDE OLMANIZ DURUMUNDA YAZILI BİLDİRİMİ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 İLGİLİ: “LEGAL DEPARTMENT” (HUKUK DEPARTMANI) ADRESİNE, “DISPUTE RESOLUTION TO GIVE THE ADVERSE SONY ENTITY AN OPPORTUNITY TO RESOLVE THE DISPUTE INFORMALLY THROUGH NEGOTIATION” (MUHALİF SONY ŞİRKETİ'NE İHTİLAFI MÜZAKERE YOLUYLA RESMİ OLMAYAN ŞEKİLDE ÇÖZÜMLEME FIRSATI VERMEYE YÖNELİK İHTİLAF HALLİ) KONUSU İLE POSTALAMALISINIZ.

Anlaşmazlığın, bildiriminde bulunulduktan sonraki en geç 60 gün içerisinde iyi niyetle çözümlenmesi için müzakere etmeyi kabul ediyorsunuz. Muhalif Sony Şirketi'nin Anlaşmazlığınızı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde çözüme kavuşturmaması durumunda siz veya Sony Şirketi, tazminat talebinizi işbu Bölüm 8 uyarınca dava açabilirsiniz.

TÜM İHTİLAF ÇÖZÜM İŞLEMLERİ, İSTER TAHKİM İSTER MAHKEME YOLUYLA OLSUN, SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR; TAHKİMİN BAŞLANGICINI TAKİBEN SİZ VE MUHALİF SONY ŞİRKETİ ARASINDA BU KONUDA YAZILI BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA, GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASINDA YA DA BİR GRUP DAVASINDA, BİRLEŞTİRİLMİŞ DAVADA, TEMSİLCİ DAVASINDA VEYA ÖZEL SAVCI TARAFINDAN AÇILMIŞ BİR DAVADA ADI GEÇEN VEYA GEÇMEYEN BİR ÜYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEYECEKTİR.

Sizin veya Muhalif Sony Şirketi'nin Anlaşmazlığı tahkim yoluyla çözümlemek istemesi durumunda tahkim işlemlerini başlatan taraf, işlemleri Amerikan Tahkim Derneği'nde (“AAA”), www.adr.org veya JAMS www.jamsadr.com’de başlatabilir. İlgili tarafın seçtiği tahkim örgütü kurallarının işbu Bölüm 8 şartlarıyla çelişmesi durumunda, Bölüm 8’deki hükümler geçerli olacaktır.

Federal Tahkim Kanunu (“FAA”), devletlerarası ticaret içeren tüm Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülebilir oluşu için geçerlidir. Ancak Anlaşmazlık maddesine ilgili federal veya devlet kanunları da tatbik olunabilir. 75.000 dolardan az olan tazminat talepleri için, Ek Prosedürlerin C-8 sayılı bölümünde belirtilen tahkim ücretlerinin belirlenmesi de dâhil olmak üzere AAA Tüketiciye İlişkin Anlaşmazlıklara Yönelik Ek Prosedürler (“Ek Prosedürler”) geçerli olacaktır; 75.000 doları aşan tazminat talepleri için ise AAA Ticari Tahkim Kuralları ile grup dışı dava işlemlerine yönelik ilgili ücret çizelgeleri tatbik olunur.

AAA kurallarına www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı hattı arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca tazminat talebiniz 75.000 doları aşmıyorsa ve yukarıda açıklandığı şekilde iyi niyetle bildirimde bulunup Muhalif Sony Şirketi ile müzakere yoluna gitmeniz ve tahkimde hakemin sizin hakim taraf olduğunuza kanaat getirmesi durumunda, hem hakemin belirlediği makul avukat ücretlerini ve maliyetlerini hem de ilgili eyalet yasası veya federal yasaların Muhalif Sony Şirketi'ne veya size yüklediği ücretleri ve maliyetleri geri alma hakkına kavuşacaksınız.

Hakem, yazılı olarak hüküm verecektir ancak taraflarca talep edilmedikçe gerekçe beyan etmek zorunda değildir. Hakemin vardığı hüküm, FAA tarafından sağlanan temyiz hakkı haricinde bağlayıcı ve nihai olup, uygulama amacıyla taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkemede yürürlüğe girebilir.

Siz veya Muhalif Sony Şirketi; San Mateo County, California veya ikamet ettiğiniz ülkede tahkim işlemlerini başlatabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçmeniz durumunda; hakem tarafından belirlenen konumda değişiklik olması dolayısıyla yüklendiğiniz ilâve ücret veya masrafları ödemeyi kabul etmesi halinde Muhalif Sony Şirketi tahkimi San Mateo'ya taşıyabilir.

İşbu Bölüm 8 kapsamındaki herhangi bir şartın (yukarıdaki Grup Davası Feragati hariç) yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda bu şart işbu Bölüm 8'den çıkarılacak ve Bölüm 8’in geri kalanı tamamen geçerli olacaktır. Grup Davası Feragat şartının yasadışı veya uygulanamaz olduğu hükmüne varılması halinde, işbu Bölüm 8 tamamen geçersiz olacak ve Anlaşmazlık mahkemede görülecektir.

İşbu Bölüm 8, işbu Anlaşma'nın feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

9. AMİR HUKUK VE YARGI YERİ

Japonya veya Doğu Asya veya Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülkede/bölgede ikamet ediyorsanız işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Japonya kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Anlaşma kapsamında veya işbu Anlaşma'ya ilişkin olarak doğan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Tokyo'da (Japonya) bulunan Tokyo Bölge Mahkemesi'ne tevdi edilecektir.

Avrupa, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Orta Doğu, Hindistan veya Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız, işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çeliştiği durumlar haricinde, İngiliz kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Başka bir yerde ikamet ediyorsanız, işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çeliştiği durumlar haricinde, Kaliforniya Eyalet kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. ABD'de ikamet ediyorsanız tahkime konu olan ve asliye mahkemesine tevdi edilmeyen her türlü Anlaşmazlık, San Mateo Eyaleti'nde bulunan Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde veya Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde bulunan yargı yetkisini haiz bir mahkemede görülecektir.

10. GENEL HUKUK

İşbu Anlaşma’nın en güncel sürümüne bağlı kalmak zorundasınız. SIE Inc, dilediği zaman işbu Anlaşma'nın şartlarını değiştirebilir. İşbu Anlaşma'nın yazdırılabilir güncel sürümüne erişmek için http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula adresini ziyaret edin. Lütfen işbu Anlaşma’da yapılacak değişiklikleri görmek için zaman zaman bu URL’yi kontrol edin. Yazılım’a sürekli erişiminiz veya Yazılım’ı sürekli kullanımınız, işbu Anlaşma’nın en son sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya yasadışı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda işbu Anlaşma'nın geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği, hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. İşbu Anlaşma'yı ihlal ettiğiniz takdirde bu ihlalin SIE Inc’e maddi tazminatların yeterli bir çare olmayacak kadar tamir edilemez şekilde zarar vereceğini ve SIE Inc’in kanunlar tahtında sahip olduğu diğer çarelere ilâveten parasal olmayan tedbirler de alma hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz.

İşbu Anlaşma, Yazılım’a ilişkin siz ve SIE Inc arasındaki Anlaşma’nın tamamını teşkil eder ve konusuna ilişkin tüm eski veya güncel anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Anlaşma kapsamındaki hakların kullanılmaması veya geç kullanılması, hiçbir şekilde bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. SIE Inc, işbu Anlaşma'nın şartlarını uygulama hakkı da dâhil olmak üzere, işbu Anlaşma kapsamındaki haklarını herhangi bir SIE Inc iştirakine devir veya temlik edebilir.