PLAYSTATION®VITA VE/VEYA PLAYSTATION®TV YA DA PLAYSTATION®VITA TV SİSTEMİ LİSANS SÖZLEŞMESİ (Sürüm 1.4)

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU SİSTEM YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ("SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN.

İŞBU SÖZLEŞME, SİZ VE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") ARASINDA AKDEDİLMİŞTİR. SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VEYA SİSTEM YAZILIMININ PlayStation®Vita VE/VEYA PlayStation®TV YA DA PlayStation®Vita TV SİSTEMİNİZDE KULLANIMI ("PS Vita Sistemi"), İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ KABUL EDİLMESİ KOŞULUNA BAĞLANMIŞTIR. PS Vita Sisteminizi KULLANARAK KENDİ ÜLKENİZİN YETKİ SINIRLARI DÂHİLİNDE SÖZLEŞME AKDEDEBİLECEĞİNİZİ VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA BAĞLI KALACAĞINIZI TAAHHÜT EDİYORSUNUZ.

İşbu Sözleşme, PS Vita Sisteminde bulunan sistem yazılım, donanım ve internet tarayıcısı yazılımları, her türlü yama, güncelleme, sürüm yükseltme veya SCE hizmeti veya Sony hizmeti veya çevrimiçi ağı, PlayStation™Network, SCE web sitesi veya PS Vita Sistemi için oyun ortamı vasıtasıyla PS Vita Sisteminize sunulan veya temin edilen sistem yazılım, donanım veya internet tarayıcısı yazılımlarının yeni sürümleri için geçerlidir. İşbu paragrafta açıklanan tüm yazılım ve ücretsiz yazılımlar, topluca "Sistem Yazılımı" olarak anılacaktır.

NOT: ABD, KUZEY ÜLKELERİ, ORTA VEYA GÜNEY AMERİKA'DA İKAMET EDİYORSANIZ İŞBU SÖZLEŞME, KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ VE SİZ İLE HERHANGİ BİR "SONY ŞİRKETİ" (BÖLÜM 8'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) ARASINDAKİ HERHANGİ BİR "İHTİLAF"A (BÖLÜM 8'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) İLİŞKİN HAKLARINIZI ETKİLEYEN BÖLÜM 8'DEKİ İLZAM EDİCİ BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGAT HÜKMÜ HAİZDİR. BÖLÜM 8'DE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE İLZAM EDİCİ TAHKİM VEYA GRUP DAVASI FERAGAT HÜKÜMLERİ SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ SEÇME HAKKINA SAHİPSİNİZ.

1. LİSANS VERME

SCE, size işbu Sözleşme'nin şartlarına bağlı olarak sadece PS Vita Sisteminizdeki Sistem Yazılımı'nı kullanmak üzere münhasır olmayan ve ticari olmayan bir hak vermektedir. Sistem Yazılımı'nın güncel sürümü haricinde eski sürümlerini kullanma hakkınız, Sistem Yazılımı'nın en son sürümünü almanız veya PS Vita Sisteminize kurmanız üzerine sona erer.

SCE lisanslı üçüncü şahıs yazılımları veya lisanslı hizmetlerine yönelik belirli şartlar için SCE'nin size bu üçüncü şahıs yazılım veya hizmetlerine yönelik bildirim ve lisans şartlarını temin etmesi gerekebilir. Bu bildirim ve lisans şartlarına http://www.scei.co.jp/psvita-license/index.html adresinden veya SCE'nin uygun gördüğü başka bir yerden ulaşabilirsiniz.

Sistem Yazılımı'nı kullanmaya yönelik tüm haklar, sadece lisansla verilmektedir ve size Sistem Yazılımı'na ait mülkiyet hak veya yetkileri verilmez. SCE ve onun lisansörleri, Sistem Yazılımı'na ait tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Sistem Yazılımı'na erişim veya Sistem Yazılımı'nı kullanım, işbu Sözleşme'nin şartlarına ve ayrıca ilgili fikri mülkiyet hakkı kanunlarına tâbidir. İşbu Sözleşme'de sarahaten verilmedikçe SCE ve onun lisansörleri; Sistem Yazılımı'na ait tüm hakları saklı tutar.

2. KISITLAMALAR

Sistem Yazılımı'nı kiralamaya, kiraya vermeye, alt lisans vermeye, yayınlamaya, yamalamaya, uyarlamaya veya çevirmeye yetkiniz yoktur. Sistem Yazılımı üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda çevirme veya kaynak kodunu oluşturma gibi işlemler gerçekleştiremezsiniz, Sistem Yazılımı'nın türev eserlerini oluşturamazsınız veya nesne kodundan Sistem Yazılımı kaynak kodunu oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz. (i) Sistem Yazılımı ile birlikte yetkisiz, yasadışı, sahte veya değiştirilmiş donanım veya yazılımları kullanamaz; (ii) PS Vita Sistemine yönelik şifreleme, güvenlik veya kimlik doğrulama mekanizmasını atlama, devre dışı bırakma veya bozma araçlarını kullanamaz; (iii) Sistem Yazılımı'nın eski sürümlerini yeniden kuramaz ("sürüm düşürme"); (iv) Sistem Yazılımı'nı kullanımınız veya bu yazılıma erişiminiz ile bağlantılı olarak kanun, düzenleme, yönetmelik veya SCE veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edemez; (v) Sistem Yazılımı'nın yetkisiz, yasadışı veya korsan yazılım veya donanımı kabul etmesine veya kullanmasına neden olacak herhangi bir yazılım veya donanımı kullanamaz; (vi) Sistem Yazılımı'nı SCE'nin yetkili dağıtım yöntemleri haricinde edinemez veya (vii) Sistem Yazılımı'nın herhangi bir nedenle PS Vita Sistemi ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere yetkisiz yazılım veya donanım tasarlamak, geliştirmek, güncellemek veya dağıtmak üzere kullanılması da dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı'nı ona eşlik eden belgelere uygun olarak ve yetkili yazılım veya donanım ile birlikte PS Vita Sisteminizde kullanmak haricinde istimal edemezsiniz. Bu kısıtlamalar, kendi yargı yetki alanınızda kanunlarca müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunacak şekilde yorumlanacaktır.

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SÖZLEŞMELERİ VE İÇERİĞİ

SCE, size belirli Sistem Yazılım güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetleri temin edebilir. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, siz PlayStation™Network'e giriş yaptığınızda size bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak temin edilebilir ve bazıları da SCE web sitesi veya yetkili kanallar yoluyla kullanımınıza sunulabilir. SCE'nin size bu otomatik güncelleme, sürüm yükseltme ve hizmetleri temin etmesine muvafakat ediyorsunuz. Hizmetler, güvenlik yanmaları, yeni teknoloji veya revize edilmiş ayarlar ile yetkisiz veya korsan içeriğe erişimi veya yetkisiz yazılım veya donanımların PS Vita Sistemi ile bağlantılı olarak kullanımını engelleyen özellikler içeren yeni sürüme ait en son güncelleme veya yeni bir sürümün indirilmesini ihtiva edebilir.

Sistem Yazılımı'nın en güncel sürümünü mümkün olduğunca çabuk şekilde kurmalısınız veya kurmuş olmalısınız. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, mevcut ayarlarınızı değiştirebilir, veri veya içerik kaybına neden olabilir veya işlev veya özellik kaybına yol açabilir. SCE, tüm verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye etmektedir.

Üçüncü şahıslar, size diğer hizmet veya içerikleri sunabilir ve sizden kendi ayrı koşul ve şartlarını ve gizlilik politikalarını kabul etmenizi talep edebilir. SCE Yazılımı, üçüncü şahısların bağımsız olarak işlettikleri veya sürdürdükleri web sitesi bağlantılarına atıfta bulunabilir, aynılarını görüntüleyebilir veya size temin edebilir ("Üçüncü Şahıs İçerikleri ve Bağlantıları"). SCE ve onun bağlı şirketleri, Üçüncü Şahıs İçerik veya Bağlantıları kontrol etmez veya yönetmez ve SCE ile onun bağlı şirketleri, Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarını izlemez, onaylamaz, tasdik etmez, garanti etmez veya desteklemez. SCE ve onun bağlı şirketleri, size karşı Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına ilişkin sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına güvenip güvenmeme riski size aittir ve bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları üstlenirsiniz.

Lütfen PS Vita Sistemi veya PlayStation™Network ebeveyn kontrolleri yoluyla Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına muhtemel erişime ilişkin bilgiler için PS Vita Sistemi belgelerinize bakın.

4. INTERNET ÖZELLİKLERİ

Internet bağlantısına erişimin gerekli olduğu Sistem Yazılım özellikleri ("Internet Özellikleri") için üçüncü şahıs kablosuz internet sağlayıcıdan ve/veya mobil ağ operatöründen kablosuz internet hizmeti almanız gerekebilir ("Internet Hizmet Sağlayıcı"). Internet erişimi, bölgenizde mevcut olmayabilir, ücretsiz olmayabilir veya bölgenizde bağlantı kopmaları veya kesilmeler olabilir. PS Vita Sistemi için Internet Hizmet Sağlayıcı hizmetleri almak isterseniz bu hizmetler için gerekli olan Internet Hizmet Sağlayıcı ile sözleşme akdetmek zorundasınız. Internet erişimi veya kullanımı ile bağlantılı tüm ücretlerden sorumlusunuz.

Belli başlı Internet Özellikleri, SCE'nin kontrolünde olmayan internet bağlantı etmenlerine bağlı olarak çalışabilir. Web sitelerinde gezinme, programlarda oynama veya program indirme gibi işlemler; virüslere, veri kaybı veya hasarına ya da diğer sorunlara yol açabilir. PS Vita Sisteminiz yoluyla bu etkinliklere katılmanızdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları üstlenirsiniz.

PS Vita Sisteminizde belirli üçüncü şahıs uygulamalarına yönelik konum hizmetlerini etkinleştirdiğinizde SCE'nin Üçüncü Şahıs Hizmet Sağlayıcı'nın tarafınızdan talep edilen hizmetleri sağlamak amacıyla üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıya ("Üçüncü Şahıs") enlem ve boylam bilgileriniz ile IP ve/veya MAC adresinizi gönderebileceğini kabul edersiniz.

Üçüncü Şahıslar, size hizmet sunarken sizden kendi ayrı koşul ve şartlarını ve/veya gizlilik politikalarını kabul etmenizi talep edebilir. Lütfen bu bilgilerin nasıl kullanılacağına ilişkin ayrıntılara yönelik Üçüncü Şahıs gizlilik politikasına başvurun.

5. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

Sistem Yazılımı, herhangi bir sarih veya zımni garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır. SCE, onun bağlı şirketleri ve lisansörleri; herhangi bir zımni ticari elverişlilik garantisi, belli bir amaca uygunluk garantisi veya ihlal yasağı garantisini sarahaten reddetmektedir.

SCE, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ VE LİSANSÖRLERİ, HİÇBİR DURUMDA SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VE SİSTEM YAZILIMININ KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BUNLAR NETİCESİNDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA MÜTEAKİP HERHANGİ BİR VERİ KAYBI, KÂR KAYBI YA DA ZARAR VEYA HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İŞBU HÜKÜM ÜLKENİZİN YETKİ ALANI DÂHİLİNDE UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLANDIRMA, SORUMLULUK REDDİ VEYA İSTİSNALAR, HERHANGİ BİR ZORUNLU AMACIN YERİNE GETİRİLEMEMESİ DURUMUNDA BİLE İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

6. SÖZLEŞMENİN İHLALİ; HAKLARIN FESHİ VE SCE'NİN BAŞVURABİLECEĞİ ÇARELER

SCE, işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal ettiğinizi tespit ettiği takdirde bazı veya tüm Sistem Yazılımlarına erişiminizi veya bunları kullanımınızı kısıtlama, PlayStation™Network'e erişiminizi sona erdirme, PS Vita Sisteminize sunulan herhangi bir garanti, onarım veya sair hizmetlerin, yetkisiz kullanımı amaçlayan sürüm yükseltme veya aygıtların uygulanması ya da Sistem Yazılımı'nın değiştirilmiş veya izinsiz kullanımını engellemek için makul olduğu şekilde gerekli olan diğer çare gayretlerinin reddi gibi kendi menfaatlerini korumak için kendisi tedbir alabilir veya aldırabilir.

SCE, onun bağlı şirketleri ve lisansörleri, işbu Sözleşme'nin ihlali halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. SCE, Sistem Yazılımı'nı kullanımınıza ilişkin resmi veya özel davalara veya soruşturmalara iştirak edebilir.

7. İHRACAT KONTROLÜ VE KANUNLARA RİAYET

Sistem Yazılımı, ihracat kontrolü kanun ve düzenlemeleri kapsamında belli başlı kısıtlamalara tâbi olan teknoloji içerebilir. Bu nedenle PS Vita Sistemi, bu tür kanun ve düzenlemeleri ihlal eden kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Sistem Yazılımı'nı kullanırken bu kanunlara riayet etmek zorundasınız.

8. BELİRLİ MUKİMLERE YÖNELİK İLZAM EDİCİ BİREYSEL TAHKİM

İşbu Bölüm 8'de yer alan aşağıdaki şartlar, sadece ABD, Kuzey, Orta veya Güney Amerika'da ikamet ettiğiniz takdirde kanunen müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunur.

"İhtilaf" terimi; sözleşme, yönetmelik, düzenleme, kararname, haksız fiil (yolsuzluk, yanlış beyanda bulunma, hileli teşvik veya ihmal dâhil) ya da sair yasal veya eşit teoriye müstenit olsun ya da olmasın Sistem Yazılımı'nı kullanımınıza ilişkin olarak siz ile SCE, Sony Computer Entertainment America LLC veya diğer SCE iştirakleri ("Sony Şirketi") arasındaki ihtilaf, tazminat talebi veya uyuşmazlığı ifade eder ve işbu Bölüm 8'in geçerliliği, uygulanabilirliği veya kapsamını (aşağıdaki Grup Davası Feragat şartı hariç) haizdir. "İhtilaf", uygulanacak mümkün olan en geniş anlamını haizdir. Tahkim şartı dışında kalan İstisnalarda sıralanan hususlar haricinde herhangi bir Sony Şirketi veya Sony Şirketi'nin sorumluları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri ("Muhalif Sony Şirketi") ile aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklandığı kadarıyla gerekli olan müzakereler yoluyla çözümlenemeyen bir İhtilaf durumuna düştüğünüz takdirde Muhalif Sony Şirketi, İhtilafı sadece Bölüm 8 şartlarına göre tahkim yoluyla çözüm yoluna gitmeli ve İhtilafı mahkemeye taşımamalıdır. Tahkim, İhtilaf'ın mahkemede halim veya jüri yerine tarafsız bir hakem tarafından çözümlenmesini ifade eder.

SİZ VE SONY ŞİRKETLERİ, TARAFINIZDAN VEYA SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT DAVASININ İŞBU Bölüm 8'DE BULUNAN TAHKİM ŞARTLARINA TÂBİ OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

İŞBU BÖLÜM 8'DE YER ALAN İLZAM EDİCİ TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİNE BAĞLI KALMAK İSTEMEZSENİZ SCE'YE İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZİ 30 GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK ZORUNDASINIZ. YAZILI BİLDİRİMİNİZİ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: HUKUK DEPARTMANI'NA HİTABEN POSTALAMALISINIZ. BU FERAGAT, AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMELİDİR: (1) ADINIZ, (2) ADRESİNİZ, (3) VARSA GİRİŞ KİMLİK NUMARANIZ VE (4) HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE OLAN İHTİLAFLARI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLEMEK İSTEMEDİĞİNİZİ BELİRTEN AÇIK BEYANNAME.

HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE İHTİLAF HALİNDE OLMANIZ DURUMUNDA YAZILI BİLDİRİMİ (MUHALİF SONY ŞİRKETİ'NE İHTİLAFI MÜZAKERE YOLUYLA RESMİ OLMAYAN ŞEKİLDE ÇÖZÜMLEME FIRSATI VERMEYE YÖNELİK İHTİLAF HALLİ) SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: HUKUK DEPARTMANI'NA HİTABEN GÖNDERMELİSİNİZ. İhtilafın bildiriminde bulunduktan sonra en geç 60 gün içerisinde iyi niyetle çözümlenmesi için müzakere etmeyi kabul ediyorsunuz. Muhalif Sony Şirketi'nin İhtilafınızı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde çözüme kavuşturmaması durumunda siz veya Sony Şirketi, tazminat talebinizi işbu Bölüm 8 uyarınca dava açabilirsiniz.

TAHKİM YOLUYLA VEYA MAHKEMEDE OLSUN YA DA OLMASIN TÜM İHTİLAF ÇÖZÜM İŞLEMLERİ, SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEK VE SİZİN VEYA MUHALİF SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK AŞAĞIDAKİ TAHKİMİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK OLARAK ÖZELLİKLE BELİRTİLMEDİKÇE GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASI YA DA GRUP, KONSOLİDE, TEMSİLCİ VEYA ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASINDA ADI GEÇEN VEYA GEÇMEYE ÜYE OLARAK ÇÖZÜMLENMEYECEKTİR.

Sizin veya Muhalif Sony Şirketi'nin İhtilafı tahkim yoluyla çözümlemek istemesi durumunda tahkim işlemlerini başlatan taraf, işlemleri Amerikan Tahkim Derneği'nde ("AAA"), www.adr.org veya JAMS'de (www.jamsadr.com) başlatabilir. İlgili tarafın seçtiği tahkim örgütü kurallarının işbu Bölüm 8 şartlarıyla çelişmesi durumunda ikincisi geçerli olacaktır.

Federal Tahkim Kanunu ("FAA"), devletlerarası ticaret içeren tüm İhtilafların hakem yoluyla çözülebilir oluşu için geçerlidir. Ancak İhtilaf maddesine ilgili federal veya devlet kanunları da tatbik olunabilir. 75.000 Amerikan Doları'ndan düşük olan tazminat talepleri için AAA Tüketiciye İlişkin İhtilaflara Yönelik Ek Prosedürler ("Ek Prosedürler") geçerli olacaktır. Bunlara Ek Prosedürlerin C-8 sayılı bölümünde belirtilen tahkim ücretlerinin belirlenmesi de dâhildir. 75.000 Amerikan Dolarını aşan tazminat talepleri için AAA Ticari Tahkim Kuralları ile grup dışı dava işlemlerine yönelik ilgili ücret çizelgeleri tatbik olunur. AAA kurallarına www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı hattı arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca tazminat talebiniz 75.000 Amerikan dolarını aşıyorsa ve Muhalif Sony Şirketi ile yukarıda açıklandığı şekilde iyi niyetle bildirimde bulunduysanız ve müzakere yoluna gittiyseniz ve hakemin sizi tahkimde hakim taraf olduğunuza kanaat getirmesi durumunda Muhalif Sony Şirketi'ne veya tarafınıza temin edilen denetleme durumu veya federal kanunlar kapsamında makul avukat ücretleri ve masraflarından kurtulma hakkına ilâveten hakem tarafından karar verilen aynılarından kurtulma hakkına sahip olacaksınız. Hakem, yazılı olarak hüküm verecektir ancak taraflarca talep edilmedikçe gerekçe beyanında bulunmak zorunda değildir. Hakemin vardığı hüküm, FAA tarafından sağlanan temyiz hakkı haricinde ilzam edici ve nihai olacaktır ve uygulama amacıyla taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkemede yürürlüğe girebilir.

Siz veya Muhalif Sony Şirketi; San Mateo County, California veya ikamet ettiğiniz ülkede tahkim işlemlerini başlatabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçmeniz durumunda Muhalif Sony Şirketi, hakem tarafından belirlenen konumda değişiklik olması neticesinde karşıladığınız ilâve ücret veya masrafları tediye etmeyi kabul ettiği takdirde tahkimi San Mateo'ya havale edebilirsiniz.

İşbu Bölüm 8 kapsamındaki herhangi bir şartın (yukarıdaki Grup Davası Feragati hariç) yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda bu şart işbu Bölüm 8'den çıkarılacak ve geri kalanı tamamen geçerli olacaktır. Grup Davası Feragat şartının yasadışı veya uygulanamaz olduğu hükmüne varılması halinde işbu Bölüm 8 tamamen geçersiz olacak ve İhtilaf mahkemede görülecektir.

İşbu Bölüm 8, işbu Sözleşme'nin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

9. AMİR HUKUK VE YARGI YERİ

Japonya veya Doğu Asya veya Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülkede/bölgede ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Japonya kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme'ye ilişkin olarak doğan her türlü ihtilaf, münhasıran Tokyo'da (Japonya) bulunan Tokyo Bölge Mahkemesi'ne tevdi edilecektir.

Avrupa, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Orta Doğu, Hindistan veya Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde İngiliz kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Başka bir yerde ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Kaliforniya Eyalet kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. ABD'de ikamet ediyorsanız tahkime konu olan ve asliye mahkemesine tevdi edilmeyen her türlü İhtilaf davası, San Mateo Eyaleti'nde bulunan Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde veya Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde bulunan yargı yetkisini haiz bir mahkemede görülecektir.

10. GENEL HUKUK

İşbu Sözleşme'nin en güncel sürümüne bağlı kalmak zorundasınız. SCE, dilediği zaman işbu Sözleşme'nin şartlarını değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin yazdırılabilir güncel sürümüne erişmek için http://www.scei.co.jp/psvita-eula adresini ziyaret edin. Lütfen işbu Sözleşme'ye yapılacak değişiklikleri görmek için zaman zaman bu URL'yi kontrol edin. Sistem Yazılımı'na sürekli erişiminiz veya Sistem Yazılımı'nı sürekli kullanımınız, işbu Sözleşme'nin en son sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya yasadışı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda işbu Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği, hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. İşbu Sözleşme'yi ihlal ettiğiniz takdirde bu ihlalin SCE'ye maddi tazminatların yeterli bir çare olmayacak kadar tamir edilemez şekilde zarar vereceğini ve SCE'nin kanunlar tahtında sahip olduğu diğer çarelere ilâveten parasal olmayan tedbirleri alma hakkı olduğunu kabul ediyorsunuz. İşbu Sözleşme, Sistem Yazılımı'na ilişkin siz ve SCE arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve konusuna ilişkin tüm eski veya güncel anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Sözleşme kapsamında hakları kullanamama veya gecikme, hiçbir şekilde bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. SCE, işbu Sözleşme'nin şartlarını uygulama hakkı da dâhil olmak üzere işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını herhangi bir SCE iştirakine devir veya temlik edebilir.