ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL DE SISTEM AL PLAYSTATION®5 (versiunea 1.0)

 

CITEȘTE CU ATENȚIE PREZENTUL ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL DE SISTEM AL PLAYSTATION®5 („ACORDUL”), PENTRU A ÎNȚELEGE CARE SUNT DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE TALE.

PREZENTUL ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE TINE ȘI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE INC”). ACCESAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI DE SISTEM ÎN SISTEMUL DE DIVERTISMENT COMPUTERIZAT PLAYSTATION®5 („SISTEMUL PS5”) AL SIE INC ESTE CONDIȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES DE ACCEPTAREA DE CĂTRE TINE A CONDIȚIILOR PREZENTULUI ACORD. PRIN UTILIZAREA SISTEMULUI PS5, GARANTEZI CĂ AI CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA UN CONTRACT ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA DIN JURISDICȚIA TA ȘI EȘTI DE ACORD SĂ ÎȚI ASUMI OBLIGAȚII ÎN TEMEIUL CONDIȚIILOR PREZENTULUI ACORD.

Accepți prezentul Acord în numele tău și al altor persoane care accesează sau utilizează: (i) sistemul tău PS5 sau (ii) contul sistemului PS5 sau contul tău de pe PlayStation™Network („Contul”) asociat cu acest sistem PS5. Ești responsabil(ă) pentru utilizarea de către alte persoane a sistemului tău PS5 și pentru respectarea de către acestea a condițiilor prezentului Acord.

SIE Inc își rezervă dreptul de a modifica periodic condițiile prezentului Acord. Cea mai actuală versiune a prezentului Acord va înlocui toate versiunile anterioare.

Prezentul Acord se aplică oricărui software de sistem, firmware și software de browser de internet și altor software-uri de aplicație incluse în sistemul tău PS5, și oricăror corecții, pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau versiuni noi ale respectivului software de sistem, firmware și software de browser de internet și ale altui software de aplicație, furnizate sau puse la dispoziție pentru sistemul tău PS5 prin orice serviciu sau rețea online a SIE Inc sau Sony, PlayStation™Network, site-ul web al SIE Inc sau conținuturi media de jocuri PS5. Toate software-urile și firmware-urile descrise în acest paragraf sunt denumite colectiv „Software de sistem” în cuprinsul prezentului Acord.

Dacă te afli în Europa, Orientul Mijlociu, Africa, Australia, Oceania, India, Federația Rusă sau Ucraina, toate jocurile și alte software-uri puse la dispoziție pentru utilizarea împreună cu sistemul tău PS5 îți sunt licențiate, nu vândute, în conformitate cu Condițiile de utilizare pentru software, care pot fi găsite la https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Dacă te afli în America de Nord, America de Sud sau America Centrală, toate jocurile și alte software-uri puse la dispoziție pentru utilizarea împreună cu sistemul tău PS5 îți sunt licențiate, nu vândute, în conformitate cu Acordul de licență pentru produse software, care poate fi găsit la http://us.playstation.com/softwarelicense.

NOTĂ: DACĂ AI REȘEDINȚA ÎN STATELE UNITE SAU ÎNTR-O ȚARĂ DIN AMERICA DE NORD, AMERICA CENTRALĂ SAU AMERICA DE SUD, PREZENTUL ACORD CONȚINE ÎN SECȚIUNEA 8, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, O CLAUZĂ DE ARBITRAJ INDIVIDUAL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE, CARE ÎȚI AFECTEAZĂ DREPTURILE STIPULATE ÎN PREZENTUL ACORD, REFERITOARE LA ORICE „LITIGIU” (ASTFEL CUM ESTE DEFINIT ÎN SECȚIUNEA 8) ÎNTRE TINE ȘI O „ENTITATE SONY” (ASTFEL CUM ESTE DEFINITĂ ÎN SECȚIUNEA 8). AI DREPTUL SĂ RESPINGI CLAUZELE DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI DE RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE, ASTFEL CUM SE DESCRIE ÎN SECȚIUNEA 8.

 

1. ACORDAREA LICENȚEI

Sub rezerva condițiilor prezentului Acord, SIE Inc îți acordă un drept neexclusiv și necomercial de a utiliza Software-ul de sistem doar pe sistemul tău PS5. Drepturile tale de a utiliza versiuni anterioare ale Software-ului de sistem, diferite de cea actuală, încetează de îndată ce poți primi sau ai instalată cea mai recentă versiune a Software-ului de sistem pe sistemul PS5.

Anumite condiții de licență pentru un software sau serviciu terță parte autorizat de SIE Inc pot prevedea ca SIE Inc să îți furnizeze notificări și condiții de licență pentru respectivul software sau serviciu terță parte. Aceste notificări și aceste condiții de licență sunt disponibile pentru tine la https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ sau în orice alt loc pe care SIE Inc îl consideră adecvat.

Toate drepturile de utilizare a Software-ului de sistem se acordă doar pe bază de licență și nu ți se acordă niciun drept de proprietate sau participații la Software-ul de sistem. SIE Inc și licențiatorii săi își mențin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului de sistem. Orice utilizare sau acces la Software-ul de sistem se supune condițiilor prezentului Acord și legislației aplicabile în materie de proprietate intelectuală. Cu excepția drepturilor acordate în mod expres de prezentul Acord, SIE Inc și licențiatorii săi își rezervă toate drepturile asupra Software-ului de sistem.

 

2. RESTRICȚII

Nu ai voie să închiriezi, concesionezi, sublicențiezi, publici, modifici, corectezi, adaptezi sau traduci Software-ul de sistem. Nu ai voie să decodifici, decompilezi sau dezasamblezi Software-ul de sistem, să creezi lucrări derivate din Software-ul de sistem sau să încerci să creezi codul sursă al Software-ului de sistem din codul său obiect. Nu ai voie (i) să utilizezi împreună cu Software-ul de sistem niciun hardware sau software neautorizat, ilegal, contrafăcut sau modificat; (ii) să utilizezi instrumente de ocolire, dezactivare sau eludare a oricărui mecanism de criptare, securitate sau autentificare al sistemului PS5; (iii) să reinstalezi versiuni anterioare ale Software-ului de sistem („retrogradare”); (iv) să încalci nicio lege, reglementare, statut sau drepturile SIE Inc sau ale unor terțe părți în contextul accesării sau utilizării de către tine a Software-ului de sistem; (v) să utilizezi niciun hardware sau software care poate face ca Software-ul de sistem să accepte sau să utilizeze software sau hardware neautorizat, ilegal sau piratat; (vi) să obții Software-ul de sistem în orice alt mod decât prin metodele de distribuție autorizate ale SIE Inc; sau (vii) să exploatezi Software-ul de sistem în orice alt mod decât a-l utiliza împreună cu sistemul tău PS5 conform documentației însoțitoare și cu software sau hardware autorizat, inclusiv să utilizezi Software-ul de sistem pentru a proiecta, dezvolta, actualiza sau distribui software sau hardware neautorizat pentru utilizarea împreună cu sistemul tău PS5.

Aceste restricții vor fi interpretate ca fiind aplicabile în cea mai mare măsură permisă de legislația din jurisdicția ta.

 

3. SERVICII ȘI ACTUALIZĂRI; ACORDURI ȘI CONȚINUT TERȚĂ PARTE

SIE Inc îți poate furniza anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii pentru Software-ul de sistem. Anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii pot fi furnizate în mod automat atunci când te conectezi la PlayStation™Network, iar altele pot fi disponibile pentru tine prin site-ul web sau canale autorizate ale SIE Inc. Ești de acord ca SIE Inc să îți furnizeze aceste pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară și servicii automate. Serviciile pot include ultima actualizare sau descărcarea unei noi versiuni de Software de sistem, care conține corecții de securitate, tehnologii noi sau setări și caracteristici revizuite care pot împiedica accesul la conținut neautorizat sau piratat sau utilizarea de hardware sau software neautorizat împreună cu sistemul tău PS5. Aceste pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară și servicii pot afecta funcționalitatea sistemului tău PS5, iar SIE Inc nu este răspunzătoare față de tine pentru aceasta sau pentru orice daună cauzată de procesul de instalare.

Trebuie să instalezi sau să dispui instalarea celei mai actuale versiuni a Software-ului de sistem de îndată ce ai posibilitatea. Anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii îți pot modifica setările curente, pot cauza pierderea de date sau conținut sau pierderi ale funcționalităților sau caracteristicilor. SIE Inc îți recomandă să faci în mod regulat copii de rezervă ale tuturor datelor pentru care ai posibilitatea.

Terțele părți îți pot pune la dispoziție alte servicii sau conținut și îți pot solicita să accepți termenii și condițiile și politica lor de confidențialitate separate. Software-ul de sistem poate face referire la, prezenta sau furniza linkuri către site-uri web sau conținut puse în funcțiune sau întreținute în mod independent de terțe părți („Conținut și linkuri terță parte”).

SIE Inc și societățile sale afiliate nu controlează și nu administrează Conținutul și linkurile terță parte și nici nu monitorizează, aprobă, susțin, garantează sau sponsorizează niciun Conținut și linkuri terță parte. SIE Inc și societățile sale afiliate nu au nicio responsabilitate față de tine pentru Conținutul și linkurile terță parte. Accesarea oricărui Conținut și linkuri terță parte se face pe propriul tău risc și îți asumi toate responsabilitățile și consecințele ce decurg din aceasta.

Consultă documentația sistemului tău PS5 pentru informații privind posibilele setări de control al accesului la Conținutul și linkurile terță parte prin intermediul setărilor de control parental ale sistemului tău PS5 sau ale PlayStation™Network.

 

4. COLECTAREA DE INFORMAȚII / AUTENTIFICARE

Toate datele colectate din acest sistem PS5 sunt procesate în conformitate cu Politica de confidențialitate SIE din regiunea ta. Pentru mai multe informații despre ce informații personale sunt colectate, de ce sunt colectate, unde și cum sunt procesate, cu cine sunt partajate și despre drepturile tale legale, consultă Politica de confidențialitate SIE pentru țara în care ai deschis contul, care poate fi accesată din setările dispozitivului sau la www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Dacă ai reședința în Statele Unite, țări din America de Nord, America Centrală sau America de Sud, Japonia sau țări/zone aflate în Asia de Est sau Asia de Sud-Est, prin prezenta, în măsura maximă permisă de lege, renunți la orice drepturi și așteptări privind caracterul privat, confidențialitatea sau publicitatea pentru orice informații din timpul jocului sau comunicări prin sistemul tău PS5, cu excepția celor descrise în Ghidul utilizatorului PS5 și Politica de confidențialitate pentru regiunea ta.

 

5. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Software-ul de sistem se oferă „CA ATARE”, fără garanții exprese sau implicite, cu excepția cazului în care acestea sunt oferite prin drepturile de statut ale consumatorului conform legilor locale în vigoare. SIE Inc, societățile sale afiliate și licențiatorii săi exclud în mod expres orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și caracter nelitigios.

SIE INC, SOCIETĂȚILE AFILIATE ȘI LICENȚIATORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA PENTRU PIERDERI DE DATE, PROFIT NEREALIZAT, PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, IMPLICITE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DE MODUL PRODUCERII ACESTORA, ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI DE SISTEM. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTĂ PREVEDERE ESTE APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA TA, LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ȘI EXONERĂRILE MENȚIONATE MAI SUS SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CHIAR DACĂ VREO MĂSURĂ REPARATORIE SE ABATE DE LA SCOPUL SĂU PRINCIPAL. UNELE ȚĂRI NU PERMIT EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS. PRIN URMARE, ESTE POSIBIL CA ACESTE LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI SĂ NU ȚI SE APLICE.

 

6. ÎNCĂLCAREA ACORDULUI; REZILIEREA DREPTURILOR ȘI MĂSURILE REPARATORII ALE SIE INC

În cazul în care constată că ai încălcat condițiile prezentului Acord, SIE Inc poate iniția sau dispune inițierea oricărei măsuri vizând protejarea intereselor sale, precum blocarea accesului la sau a utilizării unei părți sau a întregului Software de sistem, blocarea utilizării acestui sistem PS5 online sau offline, întreruperea accesului tău la PlayStation™Network, refuzarea acordării oricărei garanții, reparații sau a oricăror alte servicii oferite pentru sistemul tău PS5, implementarea de actualizări sau dispozitive automate sau obligatorii destinate întreruperii utilizării neautorizate sau orientarea către alte măsuri de remediere pe care le consideră ca fiind necesare în mod rezonabil pentru a împiedica utilizarea Software-ului de sistem modificat sau utilizarea nepermisă a acestuia.

SIE Inc, societățile afiliate și licențiatorii săi își rezervă dreptul de a te acționa în justiție în cazul încălcării prezentului Acord. SIE Inc poate participa la acțiuni în justiție sau investigații guvernamentale sau individuale care vizează utilizarea de către tine a Software-ului de sistem.

 

7. CONTROLUL EXPORTULUI ȘI RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

Software-ul de sistem poate conține tehnologii care fac obiectul anumitor restricții în conformitate cu legile și reglementările în materie de control al exportului. Prin urmare, sistemul tău PS5 nu poate fi exportat sau reexportat către persoane și entități care încalcă aceste legi și reglementări. Trebuie să respecți aceste legi atunci când utilizezi Software-ul de sistem.

 

8. ARBITRAJ INDIVIDUAL OBLIGATORIU PENTRU REZIDENȚII STATELOR UNITE SAU ȚĂRILOR DIN AMERICA DE NORD, AMERICA CENTRALĂ SAU AMERICA DE SUD

În măsura maximă permisă de lege, următoarele condiții din prezenta Secțiune 8 ți se aplică doar dacă ai reședința în S.U.A. sau într-o țară din America de Nord, America Centrală sau America de Sud.

Prin termenul „Litigiu” se înțelege orice diferend, pretenție sau dezacord între tine și SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, orice alte societăți afiliate actuale sau anterioare sau orice entitate predecesoare sau succesoare a oricăreia dintre cele menționate anterior, inclusiv Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC și Sony Interactive Entertainment America LLC („Entitate Sony”), cu privire la utilizarea Software-ului de sistem, inclusiv, dar fără a se limita la colectarea, utilizarea, stocarea sau divulgarea datelor rezultate din orice utilizare a Software-ului de sistem în baza unui contract, statut, reglementare, ordin, act ilicit (inclusiv fraudă, declarații mincinoase, dol sau neglijență) sau a oricărui alt temei legal sau echitabil, și include valabilitatea, aplicabilitatea sau domeniul de aplicare a prezentei Secțiuni 8 (cu excepția aplicabilității clauzei de renunțare la acțiuni colective de mai jos). Termenul „Litigiu” are cel mai larg sens posibil care va fi aplicat.

Dacă ești într-un Litigiu (altul decât cel descris ca fiind exclus de la arbitrajul menționat mai jos) cu orice Entitate Sony sau directori, administratori, angajați și agenți ai unei Entități Sony („Entitate Sony adversă”), care nu poate fi soluționat prin negociere astfel cum se indică mai jos, tu și Entitatea Sony adversă trebuie să încercați să soluționați Litigiul doar prin arbitraj, în conformitate cu condițiile Secțiunii 8, și nu în instanță. Prin „arbitraj” se înțelege faptul că Litigiul va fi soluționat de către un arbitru neutru, și nu într-o instanță de către un judecător sau juriu.

TU ȘI ENTITĂȚILE SONY CONVENIȚI CA NICIO ACȚIUNE INTENTATĂ DE TINE SAU DE O ENTITATE SONY ÎNTR-O INSTANȚĂ PENTRU CERERI CU VALOARE REDUSĂ SĂ NU FACĂ OBIECTUL CONDIȚIILOR DE ARBITRAJ DIN PREZENTA SECȚIUNE 8.

DACĂ NU DOREȘTI SĂ ÎȚI ASUMAȚI OBLIGAȚII ÎN TEMEIUL CLAUZEI DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE DIN PREZENTA SECȚIUNE 8, TREBUIE SĂ COMUNICI ACEST LUCRU ÎN SCRIS CĂTRE SIE INC, ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA ACCEPTĂRII PREZENTULUI ACORD. NOTIFICAREA TA SCRISĂ TREBUIE TRIMISĂ PRIN POȘTĂ LA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. PENTRU SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ÎN ATENȚIA: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER (DEPARTAMENTUL JURIDIC – CLAUZA DE RENUNȚARE), ȘI TREBUIE SĂ CONȚINĂ: (1) NUMELE, (2) ADRESA, (3) ID-UL TĂU DE CONECTARE, DACĂ AI UNUL, ȘI (4) O DECLARAȚIE CLARĂ CONFORM CĂREIA NU DOREȘTI SĂ SOLUȚIONEZI PRIN ARBITRAJ LITIGIILE CU ORICARE DINTRE ENTITĂȚILE SONY.

DACĂ EȘTI ÎN LITIGIU CU ORICARE ENTITATE SONY, TREBUIE SĂ TRIMIȚI O NOTIFICARE SCRISĂ CĂTRE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. PENTRU SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ÎN ATENȚIA: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION (DEPARTAMENTUL JURIDIC – SOLUȚIONARE LITIGII), PENTRU A OFERI ENTITĂȚII SONY ADVERSE POSIBILITATEA SOLUȚIONĂRII INFORMALE A LITIGIULUI PRIN NEGOCIERE.

Ești de acord să negociezi soluționarea Litigiului cu bună credință timp de nu mai puțin de 60 de zile de la trimiterea de către tine a notificării Litigiului. În cazul în care Entitatea Sony adversă nu soluționează Litigiul tău în termen de 60 de zile de la primirea notificării Litigiului, tu sau Entitatea Sony adversă puteți opta pentru arbitraj în conformitate cu condițiile prezentei Secțiuni 8.

ORICE PROCEDURĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIULUI, PRIN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, SE VA DESFĂȘURA DOAR INDIVIDUAL ȘI NU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI COLECTIVE SAU DE REPREZENTARE SAU PRINTR-UN MEMBRU DESEMNAT SAU NEDESEMNAT ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ, CONSOLIDATĂ, DE REPREZENTARE SAU PRIVATĂ, INTENTATĂ DE PROCURORUL GENERAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE TU ȘI ENTITATEA SONY ADVERSĂ CONVENIȚI ÎN MOD EXPRES, ÎN SCRIS, SĂ PROCEDAȚI ASTFEL DUPĂ INIȚIEREA ARBITRAJULUI.

Dacă tu sau Entitatea Sony adversă decideți soluționarea Litigiului prin arbitraj, partea care inițiază procedura de arbitraj o poate iniția apelând la Asociația Americană de Arbitraj („AAA”), www.adr.org, sau JAMS www.jamsadr.com. Condițiile prezentei Secțiuni 8 prevalează dacă există contradicții între acestea și regulile organismului de arbitraj ales de părți.

Tu și entitățile Sony conveniți că acordul de arbitraj demonstrează existența unei tranzacții în comerțul interstatal și, prin urmare, prevederile substanțiale și procedurale ale Legii Federale privind Arbitrajul și regulile AAA identificate mai jos reglementează interpretarea și aplicarea prezentei Secțiuni 8. Pentru revendicări mai mici de 75.000 USD, se aplică Procedurile suplimentare ale AAA pentru litigiile legate de consumatori („Proceduri suplimentare”), inclusiv baremele de taxe de arbitraj stabilite în secțiunea C-8 din Procedurile suplimentare. Pentru revendicările de peste 75.000 USD, se aplică Regulile de arbitraj comercial ale AAA și baremele de taxe relevante pentru procedurile acțiunilor individuale.

Regulile AAA sunt disponibile la www.adr.org sau prin apel la 1-800-778-7879. De asemenea, dacă revendicările tale nu depășesc 75.000 USD și ai notificat și negociat cu bună credință cu Entitatea Sony adversă conform descrierii de mai sus și dacă arbitrul constată că ești partea care are câștig de cauză în cadrul arbitrajului, vei avea dreptul să recuperezi onorariile și cheltuielile de avocat, în valoare rezonabilă, stabilite de arbitru, suplimentar față de orice drepturi de recuperare a acestora în temeiul legislației de control statale sau federale conferite Entității Sony adverse sau ție.

Arbitrul va comunica sentința în scris, însă nu este obligat să ofere o motivare dacă nu i se solicită de către una dintre părți. Sentința arbitrului va fi obligatorie și definitivă, exceptând cazul în care FAA asigură dreptul la apel, și poate fi înaintată spre executare oricărei instanțe cu drept de jurisdicție asupra părților.

Tu sau Entitatea Sony adversă puteți iniția arbitrajul în comitatul San Mateo, California, sau în comitatul tău de reședință. Dacă alegi comitatul tău de reședință, Entitatea Sony adversă poate transfera arbitrajul în comitatul San Mateo dacă este de acord să plătească taxe sau costuri suplimentare generate de schimbarea locului, după cum sunt stabilite de arbitru.

Dacă oricare dintre clauzele prezentei Secțiuni 8 (alta decât clauza de renunțare la acțiuni colective de mai sus) este nulă sau neaplicabilă, respectiva clauză va fi eliminată din prezenta Secțiune 8, iar clauzele rămase vor produce efecte depline. În cazul constatării nulității sau neaplicabilității clauzei de renunțare la acțiuni colective, întreaga Secțiune 8 de față va fi neaplicabilă, iar Litigiul va fi soluționat de o instanță.

Prezenta Secțiune 8 rămâne în vigoare după încetarea prezentului Acord.

 

9. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚELE COMPETENTE

Dacă ai reședința în Japonia sau într-o țară/zonă din Asia de Est sau Asia de Sud-Est, prezentul Acord va fi reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu legislația japoneză, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi. Orice Litigiu rezultat din sau în legătură cu prezentul Acord va fi înaintat în exclusivitate Tribunalului Regional Tokyo din Tokyo, Japonia.

Dacă ai reședința în Europa, Africa, Australia și Oceania, Orientul Mijlociu, India, Ucraina sau Federația Rusă, prezentul Acord va fi reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu dreptul englez, dar vei dispune de protecția suplimentară a legilor obligatorii ale țării în care locuiești.

Dacă ai reședința în altă parte, prezentul Acord este reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu legislația statului California, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi. Dacă ai reședința în Statele Unite, orice Litigiu care nu face obiectul arbitrajului și nu este inițiat în instanțe pentru cereri cu valoare redusă trebuie înaintat unei instanțe competente, fie Curții Superioare a Statului California din comitatul San Mateo, fie Tribunalului Districtual S.U.A. pentru Districtul de Nord al Statului California.

 

10. PREVEDERI LEGALE GENERALE

Îți asumi obligații în temeiul celei mai recente versiuni a prezentului Acord. Pentru a accesa versiunea curentă, imprimabilă a prezentului Acord, accesează https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Continuarea accesării sau utilizării Software-ului de sistem echivalează cu acceptarea de către tine a ultimei versiuni a prezentului Acord.

Dacă oricare dintre prevederile prezentului Acord este declarată nevalidă, nulă sau neaplicabilă, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu vor fi afectate în niciun fel. Recunoști că încălcarea de către tine a prezentului Acord ar produce daune ireparabile pentru SIE Inc, pentru care daunele-interese nu ar reprezenta o măsură reparatorie adecvată, și că SIE Inc are dreptul la măsuri reparatorii echitabile suplimentar față de orice alte măsuri reparatorii prevăzute de lege.

Prezentul Acord constituie întregul acord între tine și SIE Inc referitor la Software-ul de sistem și înlocuiește toate acordurile anterioare sau concomitente referitoare la obiectul său. Nicio omisiune de exercitare sau întârziere în exercitarea oricărui drept conferit în temeiul prezentului Acord nu constituie renunțarea la dreptul respectiv. SIE Inc poate ceda oricare dintre drepturile de care dispune în temeiul prezentului Acord, inclusiv drepturile sale de aplicare a condițiilor prezentului Acord, oricărei societăți afiliate a SIE Inc.