PLAYSTATION®5 RENDSZERSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁS (1.0-ás változat)

 

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A PLAYSTATION®5 RENDSZERSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSÁT („MEGÁLLAPODÁS”) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI MEGÉRTÉSÉHEZ.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖN KÖZÖTT ÉS A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE INC”) KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A SIE INC PLAYSTATION®5 SZÁMÍTÓGÉPES SZÓRAKOZTATÓRENDSZERÉBEN LÉVŐ RENDSZERSZOFTVERHEZ („PS5 RENDSZER”) VALÓ HOZZÁFÉRÉS VAGY ANNAK HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN ATTÓL FÜGG, HOGY ÖN ELFOGADJA-E A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A PS5 RENDSZER HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ALAPJÁN SZERZŐDÉST KÖTHET, ÉS ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT.

A jelen megállapodást Ön saját maga és olyan más személyek nevében fogadja el, akik szintén hozzáférnek vagy használják: (i) az Ön PS5 rendszerét vagy (ii) az Ön PS5 rendszerfiókját vagy az Ön ezzel a PS5 rendszerrel társított PlayStation™ Network-fiókját („Fiók”). Ön felelős a PS5 rendszer mások általi használatáért, és azért, hogy betartsák a jelen megállapodás feltételeit.

A SIE Inc fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen megállapodás feltételeit. A megállapodás legújabb változata minden előző változatot hatálytalanít.

A jelen szerződés a PS5 rendszer által tartalmazott minden rendszerszoftverre, belső vezérlőprogramra, internetböngésző-szoftverre és minden más alkalmazásszoftverre vonatkozik, továbbá a rendszerszoftver, belső vezérlőprogram, internetböngésző-szoftver és minden más alkalmazásszoftver bármely javítókészletére, frissítésére, verzióváltására vagy új változatára, amelyet a PS5 rendszerhez a SIE Inc vagy a Sony bármilyen szolgáltatása vagy online hálózata, a PlayStation™Network, a SIE Inc webhely vagy a PS5 játék adathordozója bocsátott Önnek a rendelkezésére, vagy tett az Ön számára elérhetővé. A jelen megállapodásban az ebben a bekezdésben ismertetett minden szoftverre és belső vezérlőprogramra együttesen „rendszerszoftverként” hivatkozunk.

Ha Ön Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában van, a https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/ címen megtalálható szoftverhasználati feltételek alapján a PS5 rendszerrel az Ön rendelkezésére bocsátott összes játék és szoftver használati engedélyét kapja meg, nem pedig a tulajdonjogot.

Ha Ön Észak-Amerikában, Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában van, a http://us.playstation.com/softwarelicense címen megtalálható szoftvertermék-licencmegállapodás alapján a PS5 rendszerrel az Ön rendelkezésére bocsátott összes játék és szoftver használati engedélyét kapja meg, nem pedig a tulajdonjogot.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY EGY ÉSZAK-, KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKAI ORSZÁG ÁLLANDÓ LAKOSA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT TARTALMAZ A 8. PONTBAN, AMELY BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN SZERZŐDÉSES JOGAIT BÁRMILYEN „VITA” ESETÉN (A 8. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT) ÖN ÉS A „SONY SZERVEZET” KÖZÖTT (A 8. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT). ÖNNEK JOGA VAN ELUTASÍTANI A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT A 8. PONTBAN LEÍRTAK ALAPJÁN.

 

1. LICENC MEGADÁSA

A jelen megállapodás feltételei alapján a SIE Inc engedélyt ad a rendszerszoftver nem kizárólagos és nem kereskedelmi jellegű használatához a PS5 rendszeren. A rendszerszoftver jelenlegi változatától eltérő, korábbi rendszerszoftver-változatok használati joga megszűnik, mihelyst Ön megkapja vagy telepíti a rendszerszoftver legújabb változatát a PS5 rendszeren.

A SIE Inc által licencelt, külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások bizonyos licencfeltételei megkövetelhetik, hogy a SIE Inc értesítést és a külső féltől származó szoftverek vagy szolgáltatások licencfeltételeiről tájékoztatást küldjön. Ezek az értesítések és licencfeltételek az Ön számára a https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ címen vagy más, a SIE Inc saját belátása szerint megfelelőnek talált helyen érhetők el.

A rendszerszoftver minden használati joga csak licencelve van, a rendszerszoftverhez Ön nem kap semmilyen tulajdonjogot vagy érdekeltséget. A SIE Inc és licencadói tulajdonában van a rendszerszoftverrel kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog. A rendszerszoftver minden használatára vagy elérésére a jelen megállapodás feltételei és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi rendelkezések érvényesek. Hacsak azt a jelen megállapodás kifejezetten nem engedélyezi, a SIE Inc és licencadói minden jogot fenntartanak a rendszerszoftverhez.

 

2. KORLÁTOZÁSOK

vagy fordítani. Önnek nincs joga a rendszerszoftvert visszafejteni, visszafordítani vagy szétbontani, a rendszerszoftverből származtatott tartalmat létrehozni, vagy megkísérelni a rendszerszoftver forráskódját a tárgykódból létrehozni. Ön (i) a rendszerszoftver esetében nem használhat jogosulatlan, illegális, hamisított vagy módosított hardvert vagy szoftvert; (ii) nem használhat eszközöket a PS5 rendszer titkosítási, biztonsági vagy hitelesítési mechanizmusainak megkerülésére vagy letiltására; (iii) nem telepítheti újra a rendszerszoftver korábbi változatait („alacsonyabb verzióra váltás”); (iv) a rendszerszoftverhez való hozzáféréssel vagy annak használatával nem sérthet meg törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat, valamint a SIE Inc vagy más harmadik felek jogait; (v) nem használhat olyan hardvert vagy szoftvert, amely ahhoz vezet, hogy a rendszerszoftver elfogad illetéktelen, illegális vagy kalóz hardvereket vagy szoftvereket; (vi) nem tehet szert a rendszerszoftverre más módon, mint a SIE Inc hivatalos elosztási módszerein keresztül; illetve (vii) nem használhatja a rendszerszoftvert olyan módokon, amelyek nem kapcsolódnak a PS5 rendszerhez a mellékelt dokumentációnak megfelelően, illetve csak hivatalos szoftverekkel vagy hardverekkel, továbbá a rendszerszoftvert olyan illetéktelen szoftverek vagy hardverek tervezéséhez, fejlesztéséhez, frissítéséhez vagy elosztásához, amelyek kapcsolódnak a PS5 rendszerhez.

Ezek a korlátozások az Ön joghatóságában alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandók.

 

3. SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK; HARMADIK FELEK MEGÁLLAPODÁSAI ÉS TARTALMAK

A SIE Inc az Ön rendelkezésére bocsáthat bizonyos rendszerszoftver-frissítéseket, verzióváltásokat vagy szolgáltatásokat. Bizonyos frissítéseket, verzióváltásokat vagy szolgáltatásokat Ön automatikusan megkap, amikor bejelentkezik a PlayStation™Network hálózatba, mások a SIE Inc webhelyén vagy a hivatalos csatornákon érhetők el. Ön beleegyezik, hogy a SIE Inc automatikus frissítéseket, verzióváltásokat és szolgáltatásokat bocsásson az Ön rendelkezésére. A szolgáltatások magukban foglalhatják egy új rendszerszoftver-kiadás biztonsági javítókészletét, új technológiát vagy továbbfejlesztett beállításokat és funkciókat tartalmazó legújabb frissítését vagy letöltését, amelyek megelőzhetik az illetéktelen vagy kalóz tartalmakhoz való hozzáférést, vagy megelőzhetik a PS5 rendszerrel kapcsolatban az engedély nélküli hardverek vagy szoftverek használatát. Ezek a frissítések hatással lehetnek a PS5 rendszer működésére, és a SIE Inc nem vállal felelősséget az ilyen hatásokért vagy bármilyen, a telepítési folyamat által okozott kárért.

A rendszerszoftver legújabb változatát a lehető leghamarabb telepítenie vagy telepíttetnie kell. Bizonyos frissítések, verzióváltások vagy szolgáltatások megváltoztathatják az aktuális beállításokat, adatok vagy tartalom elvesztését okozhatják, illetve funkcionalitás és jellemzők elvesztésével járhatnak. A SIE Inc azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az összes lehetséges adatról.

Külső felek más szolgáltatásokat vagy tartalmakat bocsáthatnak az Ön rendelkezésére, és ehhez megkövetelhetik a saját feltételeik és adatvédelmi nyilatkozatuk elfogadását. A rendszerszoftver olyan webhelyeket vagy tartalmakat említhet vagy jeleníthet meg, illetve adhat hozzájuk hivatkozásokat, amelyeket külső felek függetlenül működtetnek vagy tartanak fenn („Külső felek tartalmai és hivatkozásai”).

A SIE Inc és leányvállalatai nem ellenőrzik vagy irányítják a külső felek tartalmait és hivatkozásait, továbbá a SIE Inc és leányvállalatai nem követik nyomon, nem hagyják jóvá, nem ajánlják, nem szavatolják, illetve nem támogatják a külső felek tartalmait és hivatkozásait. A SIE Inc és leányvállalatai nem vállalnak Ön felé felelősséget külső felek semmilyen tartalmáért vagy hivatkozásaiért. Ön saját felelősségére támaszkodik külső felek tartalmaival és hivatkozásaival kapcsolatban, és az ebből eredő következményekért minden felelősség Önt terhel.

Nézze meg a PS5 rendszer dokumentációját a külső felek tartalmaihoz és hivatkozásaihoz való hozzáférés a PS5 rendszer vagy a PlayStation™Network szülői felügyeletén keresztül elérhető korlátozásáról.

 

4. ADATGYŰJTÉS / HITELESÍTÉS

A PS5 rendszer által gyűjtött összes adat a régiójára vonatkozó SIE Adatvédelmi nyilatkozat szerint kerül feldolgozásra. További információért a gyűjtött személyes információ típusairól, a gyűjtés okairól, a feldolgozás helyéről és módjáról, a megosztott felekről és a jogairól, kérjük, ellenőrizze a fiók országára vonatkozó SIE Adatvédelmi nyilatkozatot, amely elérhető az eszköz beállításai között vagy a következő hivatkozás segítségével: www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Az Egyesült Államok, az észak-, közép- vagy dél-amerikai országok, Japán vagy kelet- vagy délkelet-ázsiai országok/területek lakosaként a törvény által megengedett legnagyobb mértékben Ön ezennel lemond a PS5 rendszeren keresztüli kommunikáció vagy játékmenet információival kapcsolatos minden jogról, vagy az adatvédelem, illetve az adatok bizalmasságának vagy nyilvánosságának elvárásáról, kivéve a PS5 felhasználói útmutatójában és adatvédelmi nyilatkozatában az adott régióra vonatkozóan leírtakat.

 

5. JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A rendszerszoftver a „jelenlegi állapotában” kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül kerül biztosításra, kivéve a törvényes fogyasztói jogok és az alkalmazandó helyi jogok előírásai esetén. A SIE Inc, a leányvállalatai és a licencadói kifejezetten elhárítanak az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, valamint a jogtisztaságra vonatkozó minden vélelmezett garanciát.

A SIE INC, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A RENDSZERSZOFTVERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK. EGYES ORSZÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENTI KIZÁRÁSOKAT ÉS KORLÁTOZÁSOKAT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.

 

6. A MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE; A JOGOK MEGSZŰNÉSE ÉS A SIE INC JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Ha a SIE Inc megállapítja, hogy Ön megsértette a jelen megállapodás feltételeit, a SIE Inc saját maga vagy megbízottja révén megtesz minden intézkedést érdekei megvédésére, mint amilyen például a rendszerszoftver bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférés vagy a használat letiltása, a PS5 rendszer online vagy offline használatának letiltása, a PlayStation™Network hálózathoz való hozzáférés megszüntetése, a PS5 rendszerre vonatkozó minden garancia, javítás vagy egyéb szolgáltatás megtagadása, az illetéktelen használat megakadályozására szolgáló automatikus vagy kötelező frissítések telepítése vagy ilyen eszközök üzembe helyezése, illetve a rendszerszoftver módosított vagy nem engedélyezett használatának megakadályozására szolgáló minden más észszerűen szükséges korrekciós erőfeszítés megtétele.

A SIE Inc, a leányvállalatai és a licencadói fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a megállapodás megsértése esetén. A SIE Inc részt vehet a rendszerszoftver használatával kapcsolatos kormányzati vagy magánjogi tevékenységekben vagy vizsgálatokban.

 

7. EXPORTELLENŐRZÉS ÉS A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA

A rendszerszoftver tartalmazhat olyan technológiát, amelyre bizonyos korlátozások vonatkoznak az exportellenőrzési törvények és rendeletek alapján. A PS5 rendszer ezért esetleg nem exportálható vagy nem exportálható újra ezen törvényeket és rendeleteket megszegő személyeknek és szervezeteknek. A rendszerszoftver használatakor Önnek eleget kell tennie ezeknek a törvényeknek.

 

8. KÖTELEZŐ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY AZ ÉSZAK-, KÖZÉP- VAGY DÉL-AMERIKAI ORSZÁGOK LAKOSAI SZÁMÁRA

A következő, 8. pontban szereplő feltételek csak akkor vonatkoznak Önre a törvény által megengedett legnagyobb mértékben, ha Ön az Egyesült Államok vagy Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikában levő ország állandó lakosa.

A „vita” kifejezés bármilyen, a rendszerszoftver használatával kapcsolatos vitára, kárigényre vagy vitatott kérdésre vonatkozik Ön és a SIE Inc, a Sony Interactive Entertainment LLC, bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalat, vagy az előzőek bármely jogi elődje vagy utódja között, beleértve a Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC vállalatokat („Sony szervezet”), a rendszerszoftver használata során többek között a végzett adatok gyűjtésével, használatával, tárolásával vagy megosztásával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy alapja szerződés, jogszabály, szabályozás, rendelet, károkozás (beleértve a csalást, megtévesztést, csalásra való ösztönzést vagy gondatlanságot), vagy bármilyen más jogi vagy méltányossági elmélet, és magában foglalja a jelen 8. pont érvényességét, érvényesíthetőségét vagy hatókörét (kivéve a lenti, csoportos perről való lemondási záradék végrehajthatóságát). A „vita” a végrehajtásának a lehető legtágabb értelmére utal.

Ha olyan vitája van (a lenti választottbíráskodásból kizártakon kívül) bármely Sony szervezettel vagy a Sony szervezet tisztségviselőivel, igazgatóival, munkatársaival vagy ügynökeivel („szemben álló Sony szervezet”), amely nem oldható meg a lent megkívánt tárgyalás útján, Önnek és a szemben álló Sony szervezetnek választottbíráskodással kell megoldást találniuk a vitás kérdésre a 8. pont rendelkezései alapján, és az adott vitára vonatkozóan nem indíthatnak bírósági pert. A választottbíróság azt jelenti, hogy a vitát egy semleges döntőbíró dönti el a bíróságon működő bíró vagy esküdtszék helyett.

ÖN ÉS A SONY SZERVEZETEK KIJELENTIK, HOGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY A SONY SZERVEZETEK ÁLTAL A KIS KÁRIGÉNYEK BÍRÓSÁGÁN BEADOTT SEMMILYEN KÁRIGÉNYRE SEM VONATKOZNAK A 8. PONTBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FELTÉTELEK.

HA ÖN ELUTASÍTJA A 8. PONTBAN ISMERTETETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁST ÉS A CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁST, A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENIE KELL A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC VÁLLALATOT. A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER CÍMRE KÜLDENDŐ LEVÉLNEK TARTALMAZNIA KELL: (1) AZ ÖN NEVÉT, (2) AZ ÖN CÍMÉT, (3) AZ ÖN BEJELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓJÁT, HA VAN, ÉS (4) EGY EGYÉRTELMŰ NYILATKOZATOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY NEM KÍVÁNJA A SONY SZERVEZETEKKEL VALÓ VITÁKAT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSON KERESZTÜL ELDÖNTENI.

HA ÖNNEK BÁRMELY SONY SZERVEZETTEL VITÁJA VAN, ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KELL KÜLDENIE A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÁLLALATNAK. A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION CÍMRE KÜLDENDŐ LEVÉLBEN LEHETŐSÉGET KELL ADNI A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZETNEK A VITA RENDEZÉSÉRE MEGEGYEZÉS ÚTJÁN.

Ön beleegyezik a vita megegyezéssel történő jóhiszemű rendezésébe legalább 60 napon belül a vitáról szóló értesítés dátumát követően. Ha a szemben álló Sony szervezet nem rendezi a vitát 60 napon belül a vitáról szóló értesítés kézbesítése után, Ön és a szemben álló Sony szervezet a 8. pontban leírt választottbíróságon kereshet jogorvoslatot.

MINDEN VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS, AKÁR VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSRA VAGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSRA KERÜL SOR, CSAK EGYÉNI ALAPON, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI KERESET ALAPJÁN, VAGY EGY CSOPORT MEGNEVEZETT VAGY NEM MEGNEVEZETT TAGJAKÉNT, KONSZOLIDÁLVA, KÉPVISELŐ VAGY MAGÁN FŐÜGYÉSZ JOGI LÉPÉSEKÉNT VEZETHETŐ LE, KIVÉVE HA ÖN ÉS A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZET ABBAN ÍRÁSBAN KIFEJEZETTEN MEG NEM ÁLLAPODOTT A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ELINDÍTÁSA UTÁN.

Ha Ön vagy a szembenálló Sony szervezet úgy dönt, hogy választottbíráskodással rendezi a vitás kérdést, a választottbírósági eljárást kezdeményező fél az eljárást az Amerikai Választottbírósági Egyesület (American Arbitration Association) („AAA”), lásd www.adr.org, vagy a JAMS, lásd www.jamsadr.com, révén indíthatja el. A 8. pont feltételei az irányadóak, ha ezek ellentétben vannak a felek által választott választottbírósági szervezet szabályaival.

Ön és a Sony szervezetek egyetértenek abban, hogy ez a választottbírósági megállapodás államközi kereskedelmi tranzakciót igazol, így a szövetségi választottbírósági törvény és az alábbiakban meghatározott AAA szabályok anyagi és eljárási rendelkezései szabályozzák a 8. pont értelmezését és végrehajtását. A 75 000 dollárt nem meghaladó kárigények esetén az AAA fogyasztók vitáira vonatkozó kiegészítő eljárásait („kiegészítő eljárások”) kell alkalmazni, ideértve a választottbírósági illetékek ütemezését a kiegészítő eljárások C-8-as pontja alapján. 75 000 dollárt meghaladó kárigények esetén az AAA kereskedelmi választottbírósági szabályait, valamint a nem csoportos keresetekkel kapcsolatos illetékek ütemezését kell alkalmazni.

Az AAA szabályok megismerhetők a www.adr.org címen vagy az 1-800-778-7879 telefonszámon. Továbbá, ha az Ön kárigénye nem haladja meg a 75 000 dolláros összeget, Ön értesítést küldött, és jóhiszeműen egyeztetett a szemben álló Sony szervezettel a fentiek szerint, és ha a döntőbíró úgy találja, hogy Ön a pernyertes fél a választottbíróságon, akkor Ön jogosult lesz az észszerű ügyvédi díjak és költségek visszatérítésére a döntőbíró határozata alapján, bármilyen más jog mellett, amely a vonatkozó állami vagy szövetségi törvények alapján a szemben álló Sony szervezet vagy az Ön rendelkezésére áll.

A döntőbíró írásba adja a döntést, de nem kell indoklást adnia, hacsak az egyik fél nem kéri. A döntőbíró döntése kötelező és jogerős, kivéve az FAA által biztosított bármely fellebbezési jogot, amely bármely, végrehajtási szempontokból illetékes bíróságra beadható.

Ön vagy a szemben álló Sony szervezet a választottbírósági eljárást kezdeményezheti a kaliforniai San Mateo megyében vagy abban a megyében, ahol az Ön lakóhelye van. Ha Ön a saját lakóhelye szerinti megyét választja, a szemben álló Sony szervezet átadhatja a választottbírósági eljárást San Mateo megyének, ha vállalja minden további díj vagy költség kifizetését, amely a döntőbíró határozata alapján a módosított helyszínnel kapcsolatban az Ön számára felmerül.

Ha a 8. pont bármely kikötése (a csoportos perről való lemondáson kívül) jogellenes vagy végrehajthatatlan, az a kikötés elkülöníthető a 8. ponttól, míg a 8. pont fennmaradó része teljes mértékben érvényes marad. Ha a csoportos perről való lemondási záradékot jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találják, az egész 8. pont érvényesíthetetlen lesz, és a vitát bíróság előtt kell rendezni.

A 8. pont a jelen megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

 

9. VONATKOZÓ TÖRVÉNY ÉS HELYSZÍN

Ha Ön Japánban, illetve Kelet-Ázsiában vagy Délkelet-Ázsiában található országban vagy területen él, a japán törvények vonatkoznak erre a megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. A jelen megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákat kizárólagosan a Japánban található Tokióban, a Tokiói Kerületi Bíróságon lehet benyújtani.

Ha Ön Európában, Afrikában, Ausztráliában vagy Óceániában, a Közel-Keleten, Indiában, Ukrajnában vagy az Orosz Föderációban él, az angol törvények vonatkoznak erre a megállapodásra, azonban az országa törvényei által biztosított védelem is vonatkozik Önre.

Ha máshol él, Kalifornia állam törvényei vonatkoznak erre a megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. Ha Ön az Egyesült Államok állandó lakosa, bármilyen választottbíróságra nem vonatkozó jogvitát vagy kis értékű követelések bíróságán nem kezdeményezett jogvitát az illetékes bíróságon kell tárgyalni, akár Kalifornia Állam Legfelső Bíróságán San Mateo megyében, vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán Kalifornia Északi Kerületében.

 

10. ÁLTALÁNOS JOGI RENDELKEZÉSEK

A jelen megállapodás legújabb változata kötelező Önre nézve. A jelen megállapodás nyomtatható, aktuális változata megtalálható a https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ címen. A rendszerszoftver folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogadja a jelen megállapodás legújabb változatát.

Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége semmilyen módon nem változik. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás megszegése helyrehozhatatlan kárt okoz a SIE Inc-nek, amelyre a pénzügyi kártérítés nem megfelelő jogorvoslat, és a SIE Inc jogosult méltányos kártérítésre a törvény alapján esetleg neki járó minden egyéb jogorvoslat mellett.

A rendszerszoftverre vonatkozóan ez a megállapodás jelenti a teljes megállapodást Ön és a SIE Inc között, és hatálytalanít minden korábbi vagy egyidejű megállapodást ebben a tárgyban. A jelen megállapodásban biztosított bármely jog gyakorlásának elmulasztása vagy késleltetése nem jelenti a jogról való lemondást. A SIE Inc bármelyik, jelen megállapodásban biztosított jogát, beleértve a jelen megállapodás feltételei érvényesítésének jogát is, átruházhatja a SIE Inc bármely leányvállalatára.