ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (έκδοση 1.0)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLAYSTATION®5 («ΣΥΜΒΑΣΗ») ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. («SIE INC»). Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ PLAYSTATION®5 ΤΗΣ SIE INC (ΣΥΣΤΗΜΑ PS5) ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ PS5, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση εκ μέρους του εαυτού σας και των λοιπών ατόμων τα οποία έχουν πρόσβαση σε ή χρησιμοποιούν: (i) το σύστημά σας PS5, ή (ii) τον λογαριασμό σας στο σύστημα PS5 ή τον λογαριασμό σας στο PlayStation™Network («Λογαριασμός») που σχετίζεται με αυτό το σύστημα PS5. Φέρετε ευθύνη ως προς τη χρήση του συστήματός σας PS5 από τρίτα άτομα, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Η SIE Inc διατηρεί το δικαίωμα, από καιρού εις καιρόν, να αλλάζει τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της παρούσας Σύμβασης υπερισχύει όλων των προηγούμενων εκδόσεων.

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό συστήματος, υλικολογισμικό και πρόγραμμα περιήγησης στο Internet και άλλο λογισμικό εφαρμογής που περιλαμβάνεται στο σύστημά σας PS5 και για τυχόν ενημερώσεις κώδικα, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις του εν λόγω λογισμικού συστήματος, υλικολογισμικού και προγράμματος περιήγησης στο Internet και άλλου λογισμικού εφαρμογής που παρέχεται στο σύστημά σας PS5 ή καθίσταται διαθέσιμο για αυτό μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας ή online δικτύου της SIE Inc ή της Sony, του PlayStation™Network, του ιστότοπου της SIE Inc ή μέσων παιχνιδιών PS5. Όλα τα προγράμματα λογισμικού και υλικολογισμικού που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο αναφέρονται στο σύνολό τους ως «Λογισμικό Συστήματος» στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

Εάν βρίσκεστε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ωκεανία, την Ινδία, τη Ρωσική Ομοσπονδία ή την Ουκρανία, όλα τα παιχνίδια και λοιπό λογισμικό που διατίθενται για χρήση με το σύστημά σας PS5 σάς παρέχονται βάσει άδειας χρήσης και δεν πωλούνται, σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Λογισμικού, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Εάν βρίσκεστε στη Βόρειο Αμερική, τη Νότιο Αμερική ή την Κεντρική Αμερική, όλα τα παιχνίδια και λοιπό λογισμικό που διατίθενται για χρήση με το σύστημά σας PS5 σάς παρέχονται βάσει άδειας χρήσης και δεν πωλούνται, σύμφωνα με τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης Προϊόντος Λογισμικού, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://us.playstation.com/softwarelicense.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ή ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - ΣΤΟN ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟN ΝΟΜΟ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ «ΔΙΑΦΟΡΑ» (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY» (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8). ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8.

 

1. EKΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc σάς παρέχει το μη αποκλειστικό, μη εμπορικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Συστήματος αποκλειστικά στο σύστημά σας PS5. Τα δικαιώματά σας για χρήση προηγούμενων εκδόσεων του Λογισμικού Συστήματος εκτός της τρέχουσας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που είστε σε θέση να λάβετε ή έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του Λογισμικού Συστήματος στο σύστημά σας PS5.

Ορισμένοι όροι άδειας χρήσης για προγράμματα λογισμικού ή υπηρεσίες τρίτων μερών που παρέχονται με άδεια από την SIE Inc ενδέχεται να προϋποθέτουν την παροχή ειδοποιήσεων και όρων άδειας χρήσης από την SIE Inc για το εν λόγω λογισμικό ή υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτές οι ειδοποιήσεις και οι όροι άδειας χρήσης τίθενται στη διάθεσή σας στη διεύθυνση https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο η SIE Inc κρίνει σκόπιμο.

Όλα τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού Συστήματος παρέχονται αποκλειστικά κατόπιν άδειας χρήσης και δεν σας παραχωρούνται δικαιώματα ιδιοκτησίας ή συμφέροντα επί του Λογισμικού Συστήματος. Η SIE Inc και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό Συστήματος. Κάθε χρήση του Λογισμικού Συστήματος ή πρόσβαση σε αυτό υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τα οποία παραχωρούνται ρητά βάσει της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc και οι δικαιοπάροχοί της επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων επί του Λογισμικού Συστήματος.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση, δημοσίευση, τροποποίηση, ενημέρωση κώδικα, προσαρμογή ή μετάφραση του Λογισμικού Συστήματος. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η απομεταγλώττιση ή η αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού Συστήματος, η δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού Συστήματος ή η προσπάθεια δημιουργίας του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού Συστήματος από τον αντικειμενικό κώδικά του. Απαγορεύεται η (i) χρήση μη εξουσιοδοτημένου, παράνομου, λαθρεμπορικού ή τροποποιημένου υλικού ή λογισμικού με το Λογισμικό Συστήματος (ii) η χρήση εργαλείων για την παράκαμψη ή την απενεργοποίηση οποιουδήποτε μηχανισμού κρυπτογράφησης, ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας του συστήματος PS5 (iii) η επανεγκατάσταση παλαιότερων εκδόσεων του Λογισμικού Συστήματος («υποβάθμιση»); (iv) η παραβίαση οιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή νομοθετημάτων ή δικαιωμάτων της SIE Inc ή τρίτων μερών σε σύνδεση με την πρόσβασή σας στο Λογισμικό Συστήματος ή τη χρήση του Λογισμικού Συστήματος (v) η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού με σκοπό το Λογισμικό Συστήματος να κάνει αποδεκτό ή να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένο, παράνομο ή πειρατικό λογισμικό ή υλικό (vi) η λήψη Λογισμικού Συστήματος με οποιονδήποτε τρόπο που να διαφέρει από τις επίσημες μεθόδους διανομής της SIE Inc ή (vii) η εκμετάλλευση του Λογισμικού Συστήματος με οποιονδήποτε τρόπο που να διαφέρει από τη χρήση του στο σύστημά σας PS5 σύμφωνα με την τεκμηρίωση που το συνοδεύει και με εξουσιοδοτημένο λογισμικό ή υλικό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Λογισμικού Συστήματος για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, ενημέρωση ή διανομή μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού ή υλικού για χρήση σε σύνδεση με το σύστημά σας PS5.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ερμηνεύονται με τον αυστηρότερο τρόπο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας.

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η SIE Inc μπορεί να σας παρέχει ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες αναφορικά με το Λογισμικό Συστήματος. Ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες ίσως να σας παρέχονται αυτόματα όταν εισέρχεστε στο PlayStation™Network, ενώ άλλες ίσως να γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω του ιστότοπου της SIE Inc ή μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών. Συναινείτε η SIE Inc να σας παρέχει αυτές τις αυτόματες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ίσως να περιλαμβάνουν την τελευταία ενημέρωση ή λήψη μιας νέας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος που περιέχει ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας, νέα τεχνολογία ή αναθεωρημένες ρυθμίσεις και δυνατότητες που μπορεί να αποτρέπουν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο ή πειρατικό περιεχόμενο ή να αποτρέπουν τη χρήση μη εξουσιοδοτημένου υλικού ή λογισμικού σε σύνδεση με το σύστημά σας PS5. Αυτές οι ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματός σας PS5 και η SIE Inc δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν τέτοια επιρροή ή για τυχόν βλάβη που προκαλείται από τη διαδικασία εγκατάστασης.

Πρέπει να εγκαταστήσετε ή να φροντίσετε να εγκατασταθεί η πλέον πρόσφατη έκδοση του Λογισμικού Συστήματος, όσο πιο γρήγορα είναι ευλόγως δυνατόν. Ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων ή περιεχομένου ή να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια λειτουργικότητας ή ορισμένων δυνατοτήτων. Η SIE Inc συνιστά να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας όσων δεδομένων μπορείτε.

Τρίτα μέρη ενδέχεται να θέσουν στη διάθεσή σας άλλες υπηρεσίες ή περιεχόμενο και ενδέχεται να σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τους ξεχωριστούς τους όρους και προϋποθέσεις και πολιτική απορρήτου. Το Λογισμικό Συστήματος μπορεί να κάνει αναφορά σε, να προβάλλει ή να σας πιστότοπουςδέσμους προς ιστοτόπους ή περιεχόμενο τα οποία υπόκεινται στη λειτουργία ή διαχείριση ανεξάρτητων τρίτων μερών («Περιεχόμενο και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών»).

Η SIE Inc και οι συγγενείς εταιρείες της δεν ελέγχουν ή κατευθύνουν Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών ούτε η SIE Inc και οι συγγενείς εταιρείες της παρακολουθούν, εγκρίνουν, εγγυούνται ή χρηματοδοτούν οποιοδήποτε Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών. Η SIE Inc και οι συγγενείς εταιρείες της δεν φέρουν καμία ευθύνη προς εσάς για οποιοδήποτε Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών. Ο βαθμός εμπιστοσύνης που δείχνετε σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε όλες τις ευθύνες και συνέπειες που απορρέουν από την εμπιστοσύνη σας.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας PS5 για πληροφορίες για πιθανούς ελέγχους πρόσβασης σε Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών μέσω των γονικών ελέγχων του συστήματός σας PS5 ή του PlayStation™Network.

 

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτό το σύστημα PS5 υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της SIE για την περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τι προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, γιατί συλλέγονται, πού και πώς υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ποιους γίνεται κοινοποίησή τους και τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου SIE για τη χώρα του λογαριασμού σας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας ή επισκεπτόμενοι τη διεύθυνση www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Βόρειας, Κεντρικής ή Νότιας Αμερικής, της Ιαπωνίας ή χώρας/περιοχής που βρίσκεται στην Ανατολική Ασία ή την Νοτιοανατολική Ασία, με το παρόν παραιτείστε τυχόν δικαιωμάτων ή προσδοκίας απορρήτου, εμπιστευτικότητας ή δημοσιότητας για οποιεσδήποτε πληροφορίες στο παιχνίδι σας ή για επικοινωνίες μέσω του συστήματός σας, με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στις Οδηγίες χρήσης του PS5 και στην Πολιτική απορρήτου για την περιοχή σας.

 

5. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Λογισμικό Συστήματος παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, εκτός όπως παρέχεται από τα δικαιώματα των καταναλωτών όπως αυτά απορρέουν από τον νόμο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Η SIE Inc, οι συγγενείς εταιρείες της και οι δικαιοπάροχοί της αποποιούνται ρητά κάθε σιωπηρή εγγύηση περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SIE INC, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΟΣΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

 

6. ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΑΥΣH ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ SIE INC

Εάν η SIE Inc κρίνει ότι έχετε αθετήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να λάβει η ίδια ή να αναζητήσει τη λήψη μέτρων προστασίας των συμφερόντων της, όπως π.χ. να αποκλείσει την πρόσβαση σε ή τη χρήση μέρους ή του συνόλου του Λογισμικού Συστήματος, να απενεργοποιήσει τη χρήση αυτού του συστήματος PS5 με ή χωρίς σύνδεση, να διακόψει την πρόσβασή σας στο PlayStation™Network, να αρνηθεί την παροχή εγγύησης, επισκευής ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται για το σύστημά σας PS5, να υλοποιήσει αυτόματες ή υποχρεωτικές ενημερώσεις ή συσκευές που προορίζονται να διακόψουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή να καταφύγει σε άλλες επανορθωτικές ενέργειες που κρίνονται εύλογα απαραίτητες για την αποτροπή της χρήσης τροποποιημένου Λογισμικού Συστήματος ή μη επιτρεπόμενης χρήσης του Λογισμικού Συστήματος.

Η SIE Inc, οι συγγενείς εταιρείες της και οι δικαιοπάροχοί της επιφυλάσσονται του δικαιώματος κίνησης νομικών διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης της παρούσας Σύμβασης. Η SIE Inc μπορεί να συμμετέχει σε κυβερνητικές και ιδιωτικές αγωγές ή διερευνήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Λογισμικού Συστήματος από μέρους σας.

 

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ

Το Λογισμικό Συστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς βάσει των νόμων και των κανονισμών περί ελέγχου εξαγωγών. Επομένως, απαγορεύεται η εξαγωγή ή η εκ νέου εξαγωγή του συστήματός σας PS5 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά παράβαση των εν λόγω νόμων και κανονισμών. Οφείλετε να τηρείτε αυτούς του νόμους κατά τη χρήση του Λογισμικού Συστήματος.

 

8. ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ή ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Οι ακόλουθοι όροι της παρούσας Ενότητας 8 σάς αφορούν –στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο– εφόσον είστε κάτοικος των Η.Π.Α. ή κάποιας χώρας της Βορείου, Κεντρικής ή Νοτίου Αμερικής.

Ο όρος «Διαφορά» περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά, απαίτηση ή διένεξη ανάμεσα σε εσάς και τη SIE Inc, τη Sony Interactive Entertainment LLC, οποιεσδήποτε από τις τρέχουσες συγγενείς εταιρείες τους ή οποιαδήποτε άλλη συγγενή εταιρεία της SIE Inc, ή οποιαδήποτε προκάτοχη ή διάδοχη επιχειρηματική οντότητα οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της Sony Computer Entertainment Inc., της Sony Computer Entertainment America LLC («Επιχειρηματική Οντότητα της Sony») σε σχέση με οποιαδήποτε και όλες τις χρήσεις του Λογισμικού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση ή αποκάλυψη δεδομένων που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση του Λογισμικού Συστήματος, είτε βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, κανονισμού, διάταξης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της παραποίησης στοιχείων, του δόλου και της αμέλειας), είτε βάσει οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ή δίκαιης θεωρίας, και περικλείει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενότητας 8 (εξαιρουμένης της εκτελεστότητας της ρήτρας Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής παρακάτω). Ο όρος «Διαφορά» ερμηνεύεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν έχετε κάποια Διαφορά (πέραν αυτής που περιγράφεται ως εξαιρούμενη από διαιτησία παρακάτω) με οποιαδήποτε Επιχειρηματική Οντότητα της Sony ή τους υπευθύνους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους κάποιας επιχειρηματικής οντότητας της Sony («Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony») η οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης κατά τις ακόλουθες απαιτήσεις, εσείς και η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony οφείλετε να επιλύσετε τη Διαφορά αποκλειστικά μέσω Διαιτησίας επί της εν λόγω Διαφοράς σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 8, χωρίς παραπομπή της Διαφοράς στα δικαστήρια. Ο όρος διαιτησία σημαίνει ότι η Διαφορά θα επιλυθεί από ουδέτερο διαιτητή και όχι από τον δικαστή ή το σώμα ενόρκων σε αίθουσα δικαστηρίου.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 8, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ SIE INC ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ, (2) ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ, (3) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ (4) ΣΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Συμφωνείτε ότι η διαπραγμάτευση για την επίλυση της Διαφοράς θα πραγματοποιείται καλή τη πίστει εντός 60 ημερών από την παροχή της ειδοποίησης περί Διαφοράς. Εάν η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony δεν επιλύσει τη διαφορά εντός 60 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης περί Διαφοράς, εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαιτησίας της απαίτησής σας κατά τους όρους της Ενότητας 8.

ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ MONO ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ή ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ, Ή ΩΣ ΚΟΙΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Εάν εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony επιλέξετε να επιλύσετε τη Διαφορά μέσω διαιτησίας, το μέρος το οποίο εκκινεί τη διαδικασία διαιτησίας μπορεί να απευθυνθεί στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association / AAA), στη διεύθυνση www.adr.org, ή στην JAMS, στη διεύθυνση www.jamsadr.com. Οι όροι της παρούσας Ενότητας 8 καθορίζουν αν υπάρχει σύγκρουση με τους κανόνες του οργανισμού διαιτησίας που θα επιλέξουν τα μέρη.

Εσείς και οι οντότητες της Sony συμφωνείτε ότι η παρούσα σύμβαση διαιτησίας αποδεικνύει μια συναλλαγή διακρατικού εμπορίου και ως εκ τούτου τις ουσιαστικές και διαδικαστικές διατάξεις του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Διαιτησίας και ότι οι κανόνες της AAA που προσδιορίζονται παρακάτω διέπουν την ερμηνεία και την επιβολή αυτής της Ενότητας 8. Για αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τα $75.000, θα ισχύουν οι Συμπληρωματικές Διαδικασίες της ΑΑΑ για Διαφορές που Σχετίζονται με τους Καταναλωτές («Συμπληρωματικές Διαδικασίες») συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου εξόδων διαιτησίας που ορίζονται στην ενότητα C-8 των Συμπληρωματικών Διαδικασιών. Για αξιώσεις που υπερβαίνουν τα $75.000, θα ισχύουν οι Εμπορικοί Κανόνες Διαιτησίας της ΑΑΑ και οι συναφείς κατάλογοι εξόδων για μη ομαδικές διαδικασίες.

Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες της AAA στη διεύθυνση www.adr.org ή μέσω τηλεφώνου στο 1-800-778-7879. Επίσης, εάν οι αξιώσεις σας δεν υπερβαίνουν τα $75.000, έχετε αποστείλει σχετική ειδοποίηση στην Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony και έχετε διαπραγματευτεί καλή τη πίστει κατά τα ανωτέρω, εφόσον ο διαιτητής κρίνει ότι υπερισχύετε στη διαιτησία, μπορείτε να διεκδικήσετε την εύλογη αμοιβή δικηγόρου και τα σχετικά έξοδα όπως ορίζονται από τον διαιτητή, σε συνδυασμό με τυχόν άλλα δικαιώματα αποκατάστασης που παρέχονται από τη νομοθεσία της αρμόδιας πολιτείας ή τον ομοσπονδιακό νόμο στην Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony ή σε εσάς.

Ο διαιτητής θα εκδώσει έγγραφη απόφαση, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική αιτιολόγηση, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει σχετικό αίτημα. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική και οριστική, εκτός εάν προβλέπεται δικαίωμα έφεσης από τον FAA, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο για λόγους επιβολής επί των μερών.

Εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία διαιτησίας στην κομητεία San Mateo, στην Καλιφόρνια ή στην κομητεία στην οποία διαμένετε. Εάν επιλέξετε την κομητεία διαμονής σας, η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορεί να μεταφέρει τη διαιτησία στην κομητεία του San Mateo, εφόσον συμφωνήσει να καταβάλει τυχόν πρόσθετα τέλη ή έξοδα που ενδέχεται να σας επιβληθούν λόγω της αλλαγής τοποθεσίας σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή.

Εάν κάποια από τις ρήτρες της παρούσας Ενότητας 8 (εκτός από την παραπάνω ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής) κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω ρήτρα θα αφαιρείται από την παρούσα Ενότητα 8, η οποία παρούσα Ενότητα 8 θα παραμένει κατά τα λοιπά σε πλήρη ισχύ. Εάν η ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, ολόκληρη η Ενότητα 8 θα θεωρείται μη εφαρμοστέα και η Διαφορά θα επιλύεται ενώπιον του δικαστηρίου.

Η παρούσα Ενότητα 8 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Εάν διαμένετε στην Ιαπωνία ή σε κάποια χώρα/περιοχή της Ανατολικής ή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκαιο, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο Πρωτοδικείο του Τόκιο, στην Ιαπωνία.

Αν διαμένετε στην Ευρώπη, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, την Ουκρανία ή τη Ρωσία, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, αλλά θα έχετε την επιπρόσθετη προστασία των υποχρεωτικών νόμων της χώρας στην οποία διαμένετε.

Εάν διαμένετε αλλού, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Εάν είστε κάτοικος των Η.Π.Α., κάθε Διαφορά η οποία δεν υπόκειται σε διαιτησία και δεν υποβάλλεται στο δικαστήριο μικροδιαφορών θα πρέπει να επιλύεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων - είτε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Καλιφόρνια στην κομητεία του San Mateo είτε ενώπιον του Πρωτοδικείου της Βόρειας Επαρχίας της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

10. ΓΕΝΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεσμεύεστε από την τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης σε εκτυπώσιμη μορφή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Η συνεχής πρόσβασή σας στο Λογισμικό Συστήματος ή η χρήση του συνεπάγεται αποδοχή εκ μέρους σας της τελευταίας έκδοσης της παρούσας Σύμβασης.

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη έγκυρος, παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζονται και δεν περιορίζονται με κανέναν τρόπο. Αναγνωρίζετε ότι τυχόν αθέτηση της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στην SIE Inc, για την αποκατάσταση της οποίας ενδέχεται να μην επαρκεί η χρηματική αποζημίωση και ότι η SIE Inc μπορεί να διεκδικήσει δίκαια επανορθωτικά μέτρα, επιπλέον των νόμιμων αποζημιώσεων.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την SIE Inc σε σχέση με το Λογισμικό Συστήματος και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ισχυουσών συνεννοήσεων όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Η καθυστέρηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. Η SIE Inc μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εφαρμογής των όρων της Σύμβασης, σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρεία της SIE Inc.