PLAYSTATION®5 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (Versio 1.0)

 

KÄYTTÄJÄN TULEE LUKEA HUOLELLISESTI TÄMÄ PLAYSTATION®5 -KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (SOPIMUS), JOTTA HÄN VARMASTI YMMÄRTÄÄ OIKEUTENSA JA VELVOITTEENSA.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLIA OVAT KÄYTTÄJÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (SIE INC). KÄYTTÄJÄN SAA PÄÄSYN SIE INC:N PLAYSTATION®5 -TIETOKONEVIIHDEJÄRJESTELMÄN (PS5-JÄRJESTELMÄ) KÄYTTÖJÄRJESTELMÄÄN JA OIKEUDEN KÄYTTÄÄ SITÄ VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HÄN HYVÄKSYY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. PS5-JÄRJESTELMÄÄ KÄYTTÄMÄLLÄ KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA OLEVANSA OMAN MAANSA LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄNSÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Käyttäjä hyväksyy tämän Sopimuksen omasta puolestaan ja muiden sellaisten ihmisten puolesta, jotka käyttävät (i) käyttäjän PS5-järjestelmää tai (ii) käyttäjän PS5-järjestelmätiliä tai PlayStation™Network‑tiliä (Tili), joka on liitetty tähän PS5-järjestelmään. Käyttäjä on vastuussa siitä, miten muut ihmiset käyttävät käyttäjän PS5-järjestelmää, ja siitä, että he noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja.

SIE Inc varaa oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja ajoittain. Tämän Sopimuksen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tämä Sopimus käsittää kaikki PS5-järjestelmän mukana seuraavat käyttöjärjestelmät, laiteohjelmistot, Internet-selainohjelmistot ja muut sovellusohjelmistot sekä kaikki korjauspäivitykset, päivitykset, parannukset ja uudet versiot niistä käyttöjärjestelmistä, laiteohjelmistoista, Internet-selainohjelmistoista ja muista sovellusohjelmistoista, jotka on toimitettu tai asetettu saataville PS5-järjestelmällesi minkä tahansa SIE Inc:n tai Sonyn palvelun tai verkkopalvelun, PlayStation™Network-verkon, SIE Inc ‑verkkosivuston tai PS5-järjestelmän pelimedian kautta. Termillä Käyttöjärjestelmä tarkoitetaan yhteisesti kaikkia tässä kappaleessa kuvattuja ohjelmistoja ja laiteohjelmistoja.

Jos käyttäjä on Euroopassa, Lähi-Idän alueella, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Intiassa, Venäjän federaation alueella tai Ukrainassa, PS5-järjestelmässä käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä käyttäjälle, vaan käyttäjälle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmiston käyttöehtojen perusteella. Nämä käyttöehdot ovat osoitteessa https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/.

Jos käyttäjä on Pohjois-, Etelä- tai Keski-Amerikassa, PS5-järjestelmässä käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä käyttäjälle, vaan käyttäjälle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Tämä sopimus on osoitteessa http://us.playstation.com/softwarelicense.

HUOMAUTUS: JOS KÄYTTÄJÄ ASUU YHDYSVALLOISSA TAI JOSSAKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN MAASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA RIITATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA OSION 8 MUKAISESTI, MIKÄ VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIIN JA OIKEUKSIIN KAIKISSA KÄYTTÄJÄN JA SONYN EDUSTAJAN (OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI) VÄLISISSÄ RISTIRIIDOISSA (OSIOSSA 8 MÄÄRITELLYSTI). KÄYTTÄJÄLLÄ ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA OSION 8 MUKAISESTI.

 

1. KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti SIE Inc myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, ei-kaupallisen oikeuden käyttää Käyttöjärjestelmää yksinomaan PS5-järjestelmällä. Kun käyttäjä voi vastaanottaa tai hänen PS5-järjestelmäänsä on asennettu Käyttöjärjestelmän viimeisin versio, hän menettää oikeuden käyttää Käyttöjärjestelmän aiempia versioita.

Tietyt SIE Inc:n lisensoimien muiden osapuolten ohjelmistojen tai palvelujen käyttöehdot saattavat edellyttää, että SIE Inc toimittaa käyttäjälle kyseiseen muun osapuolen ohjelmistoon tai palveluun liittyviä ilmoituksia ja käyttöehtoja. Nämä ilmoitukset ja käyttöehdot ovat käyttäjän nähtävillä osoitteessa https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/ tai missä tahansa muussa SIE Inc:n sopivaksi katsomassa osoitteessa.

Kaikki oikeudet Käyttöjärjestelmän käyttöön myönnetään vain käyttöoikeutena eikä käyttäjälle myönnetä minkäänlaista omistusoikeutta tai osuutta Käyttöjärjestelmään. SIE Inc ja sen lisensoijat pidättävät kaikki immateriaalioikeudet Käyttöjärjestelmään. Käyttöjärjestelmän kaikkinainen käyttö ja pääsy Käyttöjärjestelmään on määritelty tässä Sopimuksessa ja asianmukaisissa immateriaaliomaisuutta koskevissa laeissa. SIE Inc ja sen lisensoijat pidättävät kaikki oikeudet Käyttöjärjestelmään tässä Sopimuksessa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

 

2. RAJOITUKSET

Käyttäjä ei saa vuokrata, pitkäaikaisvuokrata, jälleenlisensoida, julkaista, muokata, päivittää, muuntaa tai kääntää Käyttöjärjestelmää. Käyttäjällä ei ole oikeutta tutkia Käyttöjärjestelmän valmistustapaa, purkaa tai hajottaa Käyttöjärjestelmää, luoda Käyttöjärjestelmään pohjautuvia töitä tai pyrkiä luomaan Käyttöjärjestelmän lähdekoodia sen ohjelmistokoodista. Käyttäjä ei saa (i) käyttää minkäänlaisia luvattomia, laittomia, väärennettyjä tai muunnettuja laitteistoja tai ohjelmistoja Käyttöjärjestelmän kanssa, (ii) käyttää työkaluja, joilla hän voi ohittaa, keskeyttää tai kiertää jonkin PS5-järjestelmän salauksen tai turvallisuus- tai varmennusmekanismin, (iii) asentaa uudelleen aiempia Käyttöjärjestelmän versioita (palauttaminen), (iv) rikkoa mitään lakeja, säännöksiä tai asetuksia tai SIE Inc:n tai muun osapuolen oikeuksia liittyen Käyttöjärjestelmän käyttöoikeuteen tai käyttöön, (v) käyttää mitään ohjelmistoja tai laitteistoja, jotka saavat Käyttöjärjestelmän hyväksymään tai käyttämään luvattomia, laittomia tai piratismin kohteeksi joutuneita ohjelmistoja tai laitteita, (vi) hankkia Käyttöjärjestelmää muutoin kuin SIE Inc:n hyväksymän jakelukanavan kautta tai (vii) hyödyntää Käyttöjärjestelmää millään muulla tavalla kuin käyttämällä sitä PS5-järjestelmällä ja luvallisilla ohjelmistoilla ja laitteilla järjestelmän mukana seuranneen ohjemateriaalin mukaisesti, mukaan lukien Käyttöjärjestelmän käyttö PS5-järjestelmän kanssa tai sen yhteydessä käytettävän luvattoman ohjelmiston tai laitteiston suunnitteluun, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakeluun.

Nämä rajoitukset otetaan käyttöön käyttäjää koskevan lainsäädännön sallimassa enimmäismäärässä.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET, MUUN OSAPUOLEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE Inc voi toimittaa käyttäjälle Käyttöjärjestelmän päivityksiä, parannuksia tai siihen liittyviä palveluja. Tietyt päivitykset, parannukset tai palvelut saatetaan toimittaa automaattisesti, kun käyttäjä kirjautuu sisään PlayStation™Network-verkkoon, ja osa saattaa olla käyttäjän saatavilla SIE Inc:n verkkosivujen tai muiden virallisten kanavien kautta. Käyttäjä sallii SIE Inc:lle näiden automaattisten päivitysten, parannusten ja palvelujen toimittamisen. Palvelut saattavat sisältää viimeisimmät päivitykset tai ladattavan paketin Käyttöjärjestelmän viimeisimmästä versiosta, joka sisältää turvallisuuspäivitykset, uutta teknologiaa tai muutetut asetukset ja ominaisuudet, joiden avulla voidaan estää pääsy luvattomaan tai piratismin kohteeksi joutuneeseen sisältöön tai estää luvattoman laitteiston tai ohjelmiston käyttö PS5-järjestelmän kanssa. Nämä päivitykset, parannukset ja palvelut voivat vaikuttaa PS5-järjestelmän toiminnallisuuteen, eikä SIE Inc ole vastuussa käyttäjälle mistään tällaisista vaikutuksista tai asennusprosessin aiheuttamista haitoista.

Käyttäjän tulee asentaa tai järjestää Käyttöjärjestelmän viimeisimmän version asennus niin pian kuin mahdollista. Jotkin päivitykset, parannukset ja palvelut saattavat muuttaa järjestelmän asetuksia, aiheuttaa tietojen tai sisällön katoamista tai käyttöhäiriöitä tai toimintojen katoamista. SIE Inc suosittelee tietojen säännöllistä varmuuskopiointia.

Muut osapuolet saattavat tuoda käyttäjän saataville muuta sisältöä tai muita palveluja, ja ne saattavat edellyttää käyttäjältä erillisten ehtojen ja sääntöjen tai tietosuojakäytännön hyväksymistä. Käyttöjärjestelmä saattaa viitata muun osapuolen itsenäisesti julkaisemiin tai ylläpitämiin verkkosivustoihin tai näyttää tai toimittaa käyttäjälle linkkejä tällaisille verkkosivustoille tai tällaiseen sisältöön (Muun osapuolen sisältö ja linkit).

SIE Inc ja sen toimipaikat eivät hallinnoi tai hallitse Muun osapuolen sisältöä ja linkkejä eivätkä SIE Inc tai sen toimipaikat valvo, hyväksy, kannata, takaa tai mainosta mitään Muun osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE Inc ja sen yhteistyökumppanit eivät ole käyttäjälle vastuussa mistään Muun osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käyttäjä luottaa kaikkiin Muun osapuolen sisältöihin ja linkkeihin omalla vastuullaan ja hyväksyy täysin kaikki tästä seuraavat vastuut ja seuraukset.

PS5-järjestelmän ohjekirjassa on lisätietoja mahdollisuudesta hallita Muun osapuolen sisältöä ja linkkejä PS5-järjestelmän kautta sekä PlayStation™Network-verkon lapsilukkoasetuksista.

 

4. TIETOJEN KERUU/VAHVISTUS

Kaikkia tästä PS5-järjestelmästä kerättyjä tietoja käsitellään käyttäjän omaa aluetta koskevan SIE:n tietosuojakäytännön mukaisesti. Käyttäjä saa lisätietoja siitä, mitä henkilötietoja kerätään, miksi niitä kerätään, missä ja miten niitä käsitellään ja kenelle niitä luovutetaan, sekä lakisääteisistä oikeuksistaan lukemalla oman tilinsä maata koskevan SIE:n tietosuojakäytännön, joka on saatavilla laitteen asetusten kautta tai sivulla www.playstation.com/legal/privacy-policy.

Kattavimmalla lain sallimalla tavalla Yhdysvalloissa, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maissa, Japanissa sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian maissa tai alueilla asuvat käyttäjät luopuvat täten oikeudesta tai odotuksesta yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen tai julkisuuteen pelaamiseen liittyvien tietojen osalta ja PS5-järjestelmällä tehdyn viestinnän osalta paitsi käyttäjän asuinalueen PS5-järjestelmän käyttöoppaassa ja tietosuojakäytännöissä kuvatuissa suhteissa.

 

5. TAKUIDEN POISSULKEMINEN JA VASTUUN RAJOITUS

Käyttöjärjestelmä toimitetaan SEN HETKISESSÄ KUNNOSSA ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita paitsi soveltuvassa paikallisessa lainsäädännössä määriteltyjen lakisääteisten kuluttajaoikeuksien mukaisesti. SIE Inc, sen toimipaikat ja lisensoijat nimenomaisesti kieltävät kaikki oletetut takuut myytävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja oikeuksien rikkomattomuudesta.

MISSÄÄN TAPAUKSESSA SIE INC, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA KÄYtTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA YLLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA TAI RAJOTUKSIA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

 

6. SOPIMUSRIKE, OIKEUKSIEN MENETYS JA SIE INC:N OIKEUDET

Mikäli SIE Inc katsoo, että käyttäjä on rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SIE Inc voi itse ryhtyä tai asettaa jonkin tahon suojelemaan etujaan esimerkiksi estämällä pääsyn Käyttöjärjestelmän osaan tai koko Käyttöjärjestelmään, estämällä PS5-järjestelmän käytön verkossa tai itsenäisesti, estämällä pääsyn PlayStation™Network-verkkoon, epäämällä minkä tahansa PS5-järjestelmää koskevan takuun, korjausvelvoitteen tai muun palvelun, toteuttamalla automaattisia tai pakollisia päivityksiä tai laitteita, joilla estetään luvattoman käytön jatkaminen, tai turvautumalla mihin tahansa kohtuullisesti välttämättömäksi katsottavaan korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman Käyttöjärjestelmän käyttö.

SIE Inc, sen toimipaikat ja lisensoijat pidättävät itsellään oikeuden oikeustoimiin, mikäli kyseessä on Sopimusrikkomus. SIE Inc voi osallistua valtiollisiin tai yksityisiin oikeustoimiin tai tutkimuksiin käyttäjän Käyttöjärjestelmän käyttöön liittyen.

 

7. VIENTIRAJOITUKSET JA NÄITÄ KOSKEVIEN LAKIEN NOUDATTAMINEN

Käyttöjärjestelmä voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten rajoitusten alaista. Näin ollen PS5-järjestelmää ei saa viedä maasta eikä edelleen sellaisille henkilöille ja tahoille, jotka rikkovat maastavientiä koskevia lakeja. Käyttäjän tulee noudattaa kyseisiä lakeja Käyttöjärjestelmää käyttäessään.

 

8. YHDYSVALTOJEN SEKÄ POHJOIS-, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKAN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS RIITATILANTEIDEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ

Tämän osion 8 seuraavat ehdot koskevat kattavimmalla lain sallimalla tavalla Yhdysvaltojen sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden asukkaita.

Termillä Ristiriita viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan käyttäjän ja SIE Inc:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai minkä tahansa muun niiden nykyisten tai aiempien tytäryhtiöiden tai edellä mainittuja edeltävien tai seuraavien toimijoiden, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc.:n, Sony Computer Entertainment America LLC:n ja Sony Interactive Entertainment America LLC:n (Sonyn edustaja) välillä liittyen Käyttöjärjestelmän käyttöön, mukaan lukien Käyttöjärjestelmää käytettäessä syntyvien tietojen kerääminen, käyttö, säilyttäminen ja luovuttaminen, huolimatta siitä onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen väärä tieto, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus) tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja se kattaa osion 8 laillisen sitovuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja laajuuden (pois lukien alla olevan ryhmäkanteista luopumisen toimeenpanokelpoisuus). Toimeenpantaessa Ristiriita tulisi tulkita laajimmassa mahdollisessa merkityksessä.

Mikäli käyttäjällä on minkä tahansa Sonyn edustajan tai Sonyn johtajan, päällikön, työntekijän tai asiamiehen (Vastapuoli Sonyn edustaja) kanssa Ristiriitoja, joita ei voida ratkaista neuvottelemalla alla olevien kohtien vaatimusten mukaisesti (pois lukien tapaukset, jotka on jo poissuljettu välimiesmenettelyä käsittelevässä osiossa), käyttäjän ja Vastapuoli Sonyn edustajan tulee etsiä ratkaisua Ristiriitaan vain osion 8 Ristiriitojen välimiesmenettelyä koskevien ehtojen mukaisesti ja olla viemättä tapausta oikeusistuimiin. Välimiesmenettely tarkoittaa, että Ristiriita ratkaistaan puolueettoman välimiehen toimesta oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

KÄYTTÄJÄ JA SONYN EDUSTAJAT HYVÄKSYVÄT, ETTÄ MIKÄÄN KÄYTTÄJÄN TAI SONYN EDUSTAJAN VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JÄTETTY VAADE EI VASTAA TÄSSÄ OSIOSSA 8 TARKOITETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ.

JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY SITOVAÄ VÄLIMIESMENETTELYÄ JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISTA TÄMÄN OSION 8 MUKAISESTI, HÄNEN TULEE ILMOITTAA TÄSTÄ KIRJALLISESTI SIE INC:LLE 30 PÄIVÄN KULUESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. KÄYTTÄJÄN KIRJALLINEN ILMOITUS TULEE LÄHETTÄÄ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, JA ILMOITUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT: (1) KÄYTTÄJÄN NIMI, (2) KÄYTTÄJÄN OSOITE, (3) KÄYTTÄJÄN SISÄÄNKIRJAUTUMISTUNNUS, MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON SELLAINEN, JA (4) SELVÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ EI HALUA RATKAISTA MITÄÄN RISTIRIITOJA MINKÄÄN SONYN EDUSTAJAN KANSSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ.

MIKÄLI KÄYTTÄJÄLLÄ ON RISTIRIITOJA JONKIN SONYN EDUSTAJAN KANSSA, HÄNEN TULEE LÄHETTÄÄ KIRJALLINEN ILMOITUS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:LLE OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJALLA ON TILAISUUS RATKAISTA RISTIRIITA RAUHANOMAISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Käyttäjä suostuu neuvottelemaan Ristiriidan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä. Mikäli Vastapuoli Sonyn edustaja ei ratkaise Ristiriitaa 60 päivän kuluessa Ristiriitaa koskevan ilmoituksen jättämisestä, käyttäjä ja Vastapuoli Sonyn edustaja voivat siirtää vaateen välimiesmenettelyyn tämän osion 8 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RISTIRIITOJEN RATKAISUMENETELMÄT, SEKÄ VÄLIMIESMENETTELYT ETTÄ OIKEUSISTUIMEN TOIMET, SUORITETAAN YKSILÖKOHTAISESTI, EI RYHMÄKANTEENA TAI EDUSTUKSELLISENA KANTEENA TAI RYHMÄN NIMETTYNÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMÄNÄ EDUSTAJANA JOUKKOKANTEESSA, EDUSTUKSELLISESSA OIKEUSTOIMESSA TAI YKSITYISESTI ALOITETUN JULKISEN KANTEEN TOIMEENPANIJANA, ELLEIVÄT SEKÄ KÄYTTÄJÄ ETTÄ VASTAPUOLI SONYN EDUSTAJA MOLEMMAT TÄHÄN ERITYISESTI KIRJALLISESTI SUOSTU VÄLIMIESMENETTELYN KÄYNNISTYTTYÄ.

Mikäli käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja hyväksyvät Ristiriitojen ratkaisun välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelyn käynnistänyt osapuoli voi viedä asian American Arbitration Association -järjestön (AAA), www.adr.org, tai JAMS-järjestön, www.jamsadr.com, ratkaistavaksi. Mikäli osapuolten valitseman välimiesjärjestön säännöt ovat ristiriidassa tämän osion 8 ehtojen kanssa, noudatetaan tämän osion 8 ehtoja.

Käyttäjä ja Sonyn edustajat hyväksyvät, että tämä välimiesmenettelysopimus on todiste osavaltioiden rajat ylittävästä kaupasta, minkä vuoksi tätä osiota 8 tulkitaan alla määritettyjen Federal Arbitration Act ‑lain ja AAA:n sääntöjen olennaisten ja menettelytapoja koskevien ehtojen mukaisesti. Alle 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kuluttajakiistojen täydennysmenettelyä (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes) (Täydennysmenettelyt), mukaan lukien välimiesmenettelyn maksujen aikataulu, joka on määritetty Täydennysmenettelyjen osiossa C-8. Yli 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateissa noudatetaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja ei-joukkokanteen välimiesmenettelyyn sopivia maksuaikatauluja.

AAA:n säännöt ovat nähtävillä osoitteessa www.adr.org, ja ne voi tilata myös soittamalla Yhdysvaltain numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli kanne ei ylitä 75 000 Yhdysvaltain dollaria, käyttäjä on toimittanut asianmukaisen ilmoituksen ja neuvotellut hyvässä uskossa Vastapuoli Sonyn edustajan kanssa yllä mainittujen ehtojen mukaisesti ja välimies katsoo käyttäjän tapauksen olevan riittävä, käyttäjä on oikeutettu vaatimaan myös välimiehen kohtuulliseksi katsomia asianajajan palkkioita ja kuluja sen lisäksi, että Vastapuoli Sonyn edustaja tai käyttäjä voivat mahdollisesti vaatia samaa osavaltion tai liittovaltion lain nojalla.

Välimies julkistaa päätöksensä kirjallisesti, mutta hänen ei tarvitse julkistaa päätöslauselmansa perusteita, ellei jompikumpi osapuoli tätä vaadi. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta FAA:n mahdollisesti myöntämää valitusoikeutta, ja se voidaan viedä minkä tahansa osapuolia koskevan oikeusistuimen nähtäväksi toimeenpanoa varten.

Käyttäjä tai Vastapuoli Sonyn edustaja voi käynnistää välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa Kaliforniassa tai piirikunnassa, jossa käyttäjä asuu. Mikäli käyttäjä valitsee asuinpiirikuntansa, Vastapuoli Sonyn edustaja voi siirrättää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, mikäli suostuu maksamaan välimiehen määrittämät lisäpalkkiot ja kulut, joita käyttäjälle aiheutuu paikanvaihdon johdosta.

Mikäli mikään tämän osion 8 lausekkeista (pois lukien yllä mainittu ryhmäkanteesta luopuminen) on lainvastainen tai sitä ei voida panna toimeen, lauseke poistetaan osion 8 yhteydestä ja osio 8 jää muilta osin täysin lainvoimaiseksi. Mikäli ryhmäkanteesta luopuminen katsotaan lainvastaiseksi tai sitä ei voida panna toimeen, koko tämä osio 8 on toimeenpanokelvoton, ja kaikki Ristiriitatapaukset ratkaistaan oikeudessa.

Tämä osio 8 pysyy voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeenkin.

 

9. SOVELLETTAVA LAKI JA TOIMEENPANOPAIKKA

Mikäli käyttäjä asuu Japanissa tai maassa/alueella, joka on Itä-Aasiassa tai Kaakkois-Aasiassa, tämä Sopimus on Japanin lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki tästä Sopimuksesta seuraavat tai tähän liittyvät ristiriidat ratkaistaan vain ja ainoastaan Tokion piirioikeudessa Tokiossa Japanissa.

Mikäli käyttäjä asuu Euroopassa, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Lähi-idän alueella, Intiassa, Ukrainassa tai Venäjän federaation alueella, tämä Sopimus on Englannin lakien alainen, mutta käyttäjää suojaa lisäksi oman asuinmaansa pakollinen lainsäädäntö.

Mikäli käyttäjä asuu jossain muualla, tämä Sopimus on Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alainen, siihen sovelletaan kyseisiä lakeja ja sitä tulkitaan kyseisten lakien mukaan, pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Mikäli käyttäjä asuu Yhdysvalloissa, kaikki Ristiriidat, joita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä ja joita ei ole viety vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen, tulee käsitellä asianmukaisen tuomiovallan omaavassa oikeusasteessa joko Kalifornian osavaltion ylioikeudessa San Mateon piirikunnassa tai Pohjois-Kalifornian käräjäoikeudessa.

 

10. MUUT JURIDISET ASIAT

Käyttäjää velvoittaa tämän Sopimuksen viimeisin versio. Sopimuksen voimassa oleva versio voidaan tulostaa osoitteesta https://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/. Mikäli käyttäjä pitää Käyttöjärjestelmää saatavillaan ja käyttää sitä, hänen katsotaan hyväksyvän tämän Sopimuksen uusimman version.

Mikäli jokin tämän Sopimuksen osa on virheellinen tai lainvastainen, tai sitä ei voida panna toimeen, tämä ei millään tavoin vaikuta Sopimuksen muihin osioihin tai heikennä niiden paikkansapitävyyttä, lainvoimaisuutta tai toimeenpanokelpoisuutta. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että tämän Sopimuksen rikkominen saattaa aiheuttaa SIE Inc:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten SIE Inc:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksien lisäksi.

Tämä Sopimus sisältää kaiken sen, mitä käyttäjän ja SIE Inc:n välillä on sovittu Käyttöjärjestelmästä, ja Sopimus syrjäyttää kaikki kyseiseen aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Jos jokin tässä Sopimuksessa ilmoitettu oikeus jätetään käyttämättä tai sen käyttämistä viivytetään, ei se merkitse oikeuksista luopumista. SIE Inc voi luovuttaa mille tahansa SIE Inc:n toimipaikalle minkä tahansa sille tämän Sopimuksen nojalla kuuluvan oikeuden, mukaan lukien oikeuden panna toimeen mikä tahansa tämän Sopimuksen ehdoista.