PLAYSTATION®4 SİSTEMİ YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ (Sürüm 2.1)

 

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU PLAYSTATION®4 SİSTEM YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ("SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN.

İŞBU SÖZLEŞME, SİZ VE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc") ARASINDA AKDEDİLMİŞTİR. SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VEYA SİSTEM YAZILIMININ SIE Inc’NİNPlayStation®4 BİLGİSAYAR EĞLENCE SİSTEMİNDE KULLANIMI ("PS4™ SİSTEMİ"), İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ KABUL ETMENİZ KOŞULUNA BAĞLANMIŞTIR. PS4 SİSTEMİNİZİ KULLANARAK KENDİ ÜLKENİZİN YETKİ SINIRLARI DÂHİLİNDE SÖZLEŞME AKDEDEBİLECEĞİNİZİ VE İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA BAĞLI KALACAĞINIZI TAAHHÜT EDİYORSUNUZ.

Bu sözleşmeyi kendi adınıza ve (i) PS4 sisteminize veya (ii) PS4 Sistem hesabınıza ya da bu PS4 sistemi ile ilişkili PlayStation™ Network’teki hesabınıza (“Hesap”) erişimi olan başkaları adına kabul ediyorsunuz. PS4 sisteminizi kullanan diğer kişilerin kullanımından ve işbu Sözleşme'nin şartlarına uyumluluk konusunda siz sorumlusunuz.

SIE Inc gerektiği zamanlarda, daha önce tarafınıza bildirilerek veya bildirilmeksizin bu Sözleşme'nin şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Sözleşme'nin en güncel hali, önceki sürümlerin hükmünü geçersiz kılar.

İşbu Sözleşme, PS4 sistemi içinde bulunan sistem yazılımı, donanım ve internet tarayıcısı ve diğer her tür uygulama yazılımı ile SIE Inc hizmeti, Sony hizmeti veya çevrimiçi ağı, PlayStation™Network, SIE Inc web sitesi veya PS4 oyun ortamı vasıtasıyla PS4 sisteminize sunulan sistem yazılımı, donanım ve internet tarayıcısı ve diğer her tür uygulama yazılımının yama, güncelleme, sürüm yükseltme ve yeni sürümleri için geçerlidir. İşbu paragrafta açıklanan tüm yazılım ve ücretsiz yazılımlar, bu Sözleşme içinde "Sistem Yazılımı" olarak anılacaktır.

Kuzey Amerika, Güney Amerika veya Orta Amerika'daysanız, PS4 sistemi ile verilen tüm oyunların ve diğer yazılımların lisansları, Yazılım Ürünü Lisans Sözleşmesi şartlarına istinaden sizin adınıza verilir, satılmaz. Bu sözleşmeye şu adresten ulaşılabilir http://us.playstation.com/softwarelicense.

NOT: ABD, KUZEY ÜLKELERİ, ORTA VEYA GÜNEY AMERİKA'DA İKAMET EDİYORSANIZ İŞBU SÖZLEŞME, KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ VE SİZ İLE HERHANGİ BİR "SONY ŞİRKETİ" (BÖLÜM 9'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) ARASINDAKİ HERHANGİ BİR "İHTİLAF"A (BÖLÜM 9'DE TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) İLİŞKİN HAKLARINIZI ETKİLEYEN BÖLÜM 9'DEKİ İLZAM EDİCİ BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGAT HÜKMÜ HAİZDİR. BÖLÜM 9'DE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE İLZAM EDİCİ TAHKİM VEYA GRUP DAVASI FERAGAT HÜKÜMLERİ SEÇENEKLERİNDEN BİRİNİ SEÇME HAKKINA SAHİPSİNİZ.

 

1. LİSANS VERME

SIE Inc, size işbu Sözleşme'nin şartlarına bağlı olarak sadece PS4 sisteminizdeki Sistem Yazılımı'nı kullanmak üzere münhasır olmayan ve ticari olmayan bir hak vermektedir. Sistem Yazılımı'nın güncel sürümü haricinde eski sürümlerini kullanma hakkınız, Sistem Yazılımı'nın en son sürümünü almanız veya PS4 sisteminize kurmanız üzerine sona erer.

SIE Inc lisanslı üçüncü şahıs yazılımları veya hizmetlerine yönelik belirli şartlar için SIE Inc'nin size bu üçüncü şahıs yazılım veya hizmetlerine yönelik bildirim ve lisans şartlarını temin etmesi gerekebilir. Bu bildirim ve lisans şartlarına https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ adresinden veya SIE Inc'nin uygun gördüğü başka bir yerden ulaşabilirsiniz.

Sistem Yazılımı'nı kullanmaya yönelik tüm haklar, sadece lisansla verilmektedir ve size Sistem Yazılımı'na ait mülkiyet hak veya yetkileri verilmez. SIE Inc ve onun lisansörleri, Sistem Yazılımı'na ait tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Sistem Yazılımı'na erişim veya Sistem Yazılımı'nı kullanım, işbu Sözleşme'nin şartlarına ve ayrıca ilgili fikri mülkiyet hakkı kanunlarına tâbidir. İşbu Sözleşme'de sarahaten verilmedikçe SIE Inc ve onun lisansörleri; Sistem Yazılımı'na ait tüm hakları saklı tutar.

 

2. KISITLAMALAR

Sistem Yazılımı'nı kiralamaya, kiraya vermeye, alt lisans vermeye, yayınlamaya, yamalamaya, uyarlamaya veya çevirmeye yetkiniz yoktur. Sistem Yazılımı üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda çevirme veya kaynak kodunu oluşturma gibi işlemler gerçekleştiremezsiniz, Sistem Yazılımı'nın türev eserlerini oluşturamazsınız veya nesne kodundan Sistem Yazılımı kaynak kodunu oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz. (i) Sistem Yazılımı ile birlikte yetkisiz, yasadışı, sahte veya değiştirilmiş donanım veya yazılımları kullanamaz; (ii) PS4 sistemine yönelik şifreleme, güvenlik veya kimlik doğrulama mekanizmasını atlama, devre dışı bırakma veya bozma araçlarını kullanamaz; (iii) Sistem Yazılımı'nın eski sürümlerini yeniden kuramaz ("sürüm düşürme"); (iv) Sistem Yazılımı'nı kullanımınız veya bu yazılıma erişiminiz ile bağlantılı olarak kanun, düzenleme, yönetmelik veya SIE Inc veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edemez; (v) Sistem Yazılımı'nın yetkisiz, yasadışı veya korsan yazılım veya donanımı kabul etmesine veya kullanmasına neden olacak herhangi bir yazılım veya donanımı kullanamaz; (vi) Sistem Yazılımı'nı SIE Inc'nin yetkili dağıtım yöntemleri haricinde edinemez veya (vii) Sistem Yazılımı'nın herhangi bir nedenle PS4 sistemi ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere yetkisiz yazılım veya donanım tasarlamak, geliştirmek, güncellemek veya dağıtmak üzere kullanılması da dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı'nı ona eşlik eden belgelere uygun olarak ve yetkili yazılım veya donanım ile birlikte PS4 sisteminizde kullanmak haricinde istimal edemezsiniz.

Bu kısıtlamalar, kendi yargı yetki alanınızda kanunlarca müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunacak şekilde yorumlanacaktır.

 

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SÖZLEŞMELERİ VE İÇERİĞİ

SIE Inc, size belirli Sistem Yazılım güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetleri temin edebilir. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, siz PlayStation™Network'e giriş yaptığınızda size bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak temin edilebilir ve bazıları da SIE Inc web sitesi veya yetkili kanallar yoluyla kullanımınıza sunulabilir. SIE Inc'nin size bu otomatik güncelleme, sürüm yükseltme ve hizmetleri temin etmesine muvafakat ediyorsunuz. Hizmetler, güvenlik yanmaları, yeni teknoloji veya revize edilmiş ayarlar ile yetkisiz veya korsan içeriğe erişimi veya yetkisiz yazılım veya donanımların PS4 sisteminiz ile bağlantılı olarak kullanımını engelleyen özellikler içeren yeni sürüme ait en son güncelleme veya yeni bir sürümün indirilmesini ihtiva edebilir. Bu güncellemelerin, yükseltmelerin ve hizmetlerin PS4 sisteminizin işlevselliği üzerinde etkisi olabilir; yükleme işleminden kaynaklanabilecek bu etkilerden veya zarardan SIE Inc size karşı sorumlu olamaz.

Sistem Yazılımı'nın en güncel sürümünü mümkün olduğunca çabuk şekilde kurmalısınız veya kurmuş olmalısınız. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, mevcut ayarlarınızı değiştirebilir, veri veya içerik kaybına neden olabilir veya işlev veya özellik kaybına yol açabilir. SIE Inc, tüm verilerinizi düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye etmektedir.

Üçüncü şahıslar, size diğer hizmet veya içerikleri sunabilir ve sizden kendi ayrı koşul ve şartlarını ve gizlilik politikalarını kabul etmenizi talep edebilir. SIE Inc Yazılımı, üçüncü şahısların bağımsız olarak işlettikleri veya sürdürdükleri web sitesi bağlantılarına atıfta bulunabilir, aynılarını görüntüleyebilir veya size temin edebilir ("Üçüncü Şahıs İçerikleri ve Bağlantıları").

SIE Inc ve onun bağlı şirketleri, Üçüncü Şahıs İçerik veya Bağlantıları kontrol etmez veya yönetmez ve SIE Inc ile onun bağlı şirketleri, Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarını izlemez, onaylamaz, tasdik etmez, garanti etmez veya desteklemez. SIE Inc ve onun bağlı şirketleri, size karşı Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına ilişkin sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına güvenip güvenmeme riski size aittir ve bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları üstlenirsiniz.

Lütfen PS4 sistemi veya PlayStation™Network ebeveyn denetimleri yoluyla Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına muhtemel erişime ilişkin bilgiler için PS4 sistemi belgelerinize bakın.

 

4. BİLGİ TOPLAMA / KİMLİK DOĞRULAMA

SIE Inc'nin faaliyetlerini yürütebilmesi ve ürünleri ve hizmetlerini sunması için SIE Inc; kullandığınız donanım ve yazılımlara ilişkin bilgi toplayabilir veya isteyebilir. Oyun seansları, PS4 sistemi üzerinden yapılan iletişim veya PS4 sisteminin diğer şekillerde kullanımı kaydedilecek, depolanacak ve başka taraflara yayınlanabilir. Bu bilgiler sistem izleme/arıza teşhis, pazarlama amaçları, kullanıcı davranışlarını ad bilgisi olmadan izleme, kimlik doğrulama, kopyalamaya karşı koruma ve diğer amaçlar için kullanılabilir. PS4 sisteminizi Internet'e bağladığınızda SIE Inc, konsolunuza özgü kimlik numarasını ve konsolunuzun IP adresini (bu IP adresi, Internet servis sağlayıcınız tarafından PS4 sisteminize otomatik olarak atanır) de tanıyabilecektir. PS4 sisteminizi kullanarak Hesabınızda oturum açtığınızda, bu bilgileri hesabınız ve hesabınızla ilişkili diğer bilgilerle ilişkilendirebiliriz.

Bu PS4 sistemi, kullanıcıların, diğer oyuncularla sesli ve yazılı olarak iletişim kurabilmesine imkan tanıyabilen oyun oturumlarını kaydetmesine, paylaşmasına ve akış olarak yayınlamasına olanak tanır. Bulunduğunuz bölgede bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ve olası soruların nereye yönlendirilebileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen PS4 Kullanım Kılavuzu ve Gizlilik Politikası'na bakın. Burada, bölgenize ait PS4 Çevrimiçi Kulanım Kılavuzu ve Gizlilik Politikası'nda açıklananların dışında, PS4 sisteminizdeki her türlü oyun veya iletişim ayrıntılarına ilişkin gizlilik, mahremiyet ve açıklanmasına dair her türlü hak ve beklentilerden işbu sözleşmede feragat edersiniz.

 

5. INTERNET ÖZELLİKLERİ

Internet bağlantısına erişimin gerekli olduğu Sistem Yazılım özellikleri ("Internet Özellikleri") için üçüncü taraf kablosuz internet sağlayıcıdan kablolu veya kablosuz internet hizmeti almanız gerekebilir ("Internet Hizmet Sağlayıcı"). Bazı Internet Özellikleri için PlayStation™Network'de oturum açmanız gerekebilir. Internet erişimi, bölgenizde mevcut olmayabilir, ücretsiz olmayabilir veya bölgenizde bağlantı kopmaları veya kesilmeler olabilir. PS4 sisteminiz için Internet Hizmet Sağlayıcı hizmetleri almak isterseniz bu hizmetler için gerekli olan Internet Hizmet Sağlayıcı ile sözleşme akdetmek zorundasınız. Internet erişimi veya kullanımı ile bağlantılı tüm ücretlerden sorumlusunuz.

Belli başlı Internet Özellikleri, SIE Inc'nin kontrolünde olmayan internet bağlantı etmenlerine bağlı olarak çalışabilir. Web sitelerinde gezinme, programlarda oynama veya program indirme gibi işlemler; virüslere, veri kaybı veya hasarına ya da diğer sorunlara yol açabilir. PS4 sisteminiz yoluyla bu etkinliklere katılmanızdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları üstlenirsiniz.

 

6. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

Sistem Yazılımı, herhangi bir sarih veya zımni garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır. SIE Inc, onun bağlı şirketleri ve lisansörleri; herhangi bir zımni ticari elverişlilik garantisi, belli bir amaca uygunluk garantisi veya ihlal yasağı garantisini sarahaten reddetmektedir.

SIE Inc, ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ VE LİSANSÖRLERİ, HİÇBİR DURUMDA SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VE SİSTEM YAZILIMININ KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BUNLAR NETİCESİNDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA MÜTEAKİP HERHANGİ BİR VERİ KAYBI, KÂR KAYBI YA DA ZARAR VEYA HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İŞBU HÜKÜM ÜLKENİZİN YETKİ ALANI DÂHİLİNDE UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLANDIRMA, SORUMLULUK REDDİ VEYA İSTİSNALAR, HERHANGİ BİR ZORUNLU AMACIN YERİNE GETİRİLEMEMESİ DURUMUNDA BİLE İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

7. SÖZLEŞMENİN İHLALİ; HAKLARIN FESHİ VE SIE Inc'NİN ALABİLECEĞİ TEDBİRLER

SIE Inc, işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal ettiğinizi tespit ettiği takdirde bazı veya tüm Sistem Yazılımlarına erişiminizi veya bunları kullanımınızı kısıtlama, PS4 sisteminizi çevrimiçi veya çevrimdışı kullanımını devre dışı bırakma, PlayStation™Network erişiminizi sona erdirme, PS4 sisteminize sunulan herhangi bir garanti, onarım veya sair hizmetlerin, yetkisiz kullanımı amaçlayan otomatik veya zorunlu güncellemeler veya aygıtların uygulanması ya da Sistem Yazılımı'nın değiştirilmiş veya izinsiz kullanımını engellemek için makul olduğu şekilde gerekli olan diğer çare gayretlerinin reddi gibi kendi menfaatlerini korumak için kendisi tedbir alabilir veya aldırabilir.

SIE Inc, onun bağlı şirketleri ve lisansörleri, işbu Sözleşme'nin ihlali halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. SIE Inc, Sistem Yazılımı'nı kullanımınıza ilişkin resmi veya özel davalara veya soruşturmalara iştirak edebilir.

 

8. İHRACAT KONTROLÜ VE KANUNLARA RİAYET

Sistem Yazılımı, ihracat kontrolü kanun ve düzenlemeleri kapsamında belli başlı kısıtlamalara tâbi olan teknoloji içerebilir. Bu nedenle PS4 sisteminiz, bu tür kanun ve düzenlemeleri ihlal eden kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Sistem Yazılımı'nı kullanırken bu kanunlara riayet etmek zorundasınız.

 

9. BELİRLİ MUKİMLERE YÖNELİK İLZAM EDİCİ BİREYSEL TAHKİM

İşbu Bölüm 9'da yer alan aşağıdaki şartlar, sadece ABD, Kuzey, Orta veya Güney Amerika'da ikamet ettiğiniz takdirde kanunen müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunur.

"İhtilaf" terimi; sözleşme, yönetmelik, düzenleme, kararname, haksız fiil (yolsuzluk, yanlış beyanda bulunma, hileli teşvik veya ihmal dâhil) ya da sair yasal veya eşit teoriye müstenit olsun ya da olmasın Sistem Yazılımı'nı kullanımınıza ilişkin olarak siz ile SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, mevcut ya da eski iştiraklerinden herhangi biri veya Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC ve Sony Interactive Entertainment America LLC dahil yukarıda anılan herhangi bir şirketin herhangi bir halef veya selef kuruluşu ("Sony Şirketi") arasındaki ihtilaf, tazminat talebi veya uyuşmazlığı ifade eder ve işbu Bölüm 9'un geçerliliği, uygulanabilirliği veya kapsamını (aşağıdaki Grup Davası Feragat şartı hariç) haizdir. "İhtilaf", uygulanacak mümkün olan en geniş anlamını haizdir.

Herhangi bir Sony Şirketi veya Sony Şirketi'nin sorumluları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri ("Muhalif Sony Şirketi") ile aşağıda belirtilen müzakereler yoluyla çözümlenemeyen bir İhtilaf durumuna düştüğünüz takdirde (aşağıda açıklanan tahkim şartı dışında kalanlar haricinde), Muhalif Sony Şirketi, İhtilafı sadece Bölüm 9 şartlarına göre tahkim yoluyla çözüm yoluna gitmeli ve İhtilafı mahkemeye taşımamalıdır. Tahkim, İhtilaf'ın mahkemede halim veya jüri yerine tarafsız bir hakem tarafından çözümlenmesini ifade eder.

SİZ VE SONY ŞİRKETLERİ, TARAFINIZDAN VEYA SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT DAVASININ İŞBU Bölüm 9'DA BULUNAN TAHKİM ŞARTLARINA TÂBİ OLMADIĞINI KABUL EDİYORSUNUZ.

İŞBU BÖLÜM 9'DE YER ALAN İLZAM EDİCİ TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİNE BAĞLI KALMAK İSTEMEZSENİZ SIE Inc'YE İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZİ 30 GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK ZORUNDASINIZ. YAZILI BİLDİRİMİNİZİ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: HUKUK DEPARTMANI'NA HİTABEN POSTALAMALISINIZ. BU FERAGAT, AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMELİDİR: (1) ADINIZ, (2) ADRESİNİZ, (3) VARSA GİRİŞ KİMLİK NUMARANIZ VE (4) HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE OLAN İHTİLAFLARI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLEMEK İSTEMEDİĞİNİZİ BELİRTEN AÇIK BEYANNAME.

HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE İHTİLAF HALİNDE OLMANIZ DURUMUNDA YAZILI BİLDİRİMİ (MUHALİF SONY ŞİRKETİ'NE İHTİLAFI MÜZAKERE YOLUYLA RESMİ OLMAYAN ŞEKİLDE ÇÖZÜMLEME FIRSATI VERMEYE YÖNELİK İHTİLAF HALLİ) SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC ŞİRKETİNİN 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY SAN MATEO, CA 94404 ADRESİNDE MUKİM SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., İLGİLİ: HUKUK DEPARTMANI'NA HİTABEN GÖNDERMELİSİNİZ.

İhtilafın bildiriminde bulunduktan sonra en geç 60 gün içerisinde iyi niyetle çözümlenmesi için müzakere etmeyi kabul ediyorsunuz. Muhalif Sony Şirketi'nin İhtilafınızı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde çözüme kavuşturmaması durumunda siz veya Sony Şirketi, tazminat talebinizi işbu Bölüm 9 uyarınca dava açabilirsiniz.

TAHKİM YOLUYLA VEYA MAHKEMEDE OLSUN YA DA OLMASIN TÜM İHTİLAF ÇÖZÜM İŞLEMLERİ, SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEK VE SİZİN VEYA MUHALİF SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK AŞAĞIDAKİ TAHKİMİN BAŞLATILMASINA YÖNELİK OLARAK ÖZELLİKLE BELİRTİLMEDİKÇE GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASI YA DA GRUP, KONSOLİDE, TEMSİLCİ VEYA ÖZEL AVUKAT GENEL DAVASINDA ADI GEÇEN VEYA GEÇMEYE ÜYE OLARAK ÇÖZÜMLENMEYECEKTİR.

Sizin veya Muhalif Sony Şirketi'nin İhtilafı tahkim yoluyla çözümlemek istemesi durumunda tahkim işlemlerini başlatan taraf, işlemleri Amerikan Tahkim Derneği'nde ("AAA"), www.adr.org veya JAMS'de (www.jamsadr.com) başlatabilir. İlgili tarafın seçtiği tahkim örgütü kurallarının işbu Bölüm 9 şartlarıyla çelişmesi durumunda ikincisi geçerli olacaktır.

Federal Tahkim Kanunu ("FAA"), devletlerarası ticaret içeren tüm İhtilafların hakem yoluyla çözülebilir oluşu için geçerlidir. Ancak İhtilaf maddesine ilgili federal veya devlet kanunları da tatbik olunabilir. 75.000 Amerikan Doları'ndan düşük olan tazminat talepleri için AAA Tüketiciye İlişkin İhtilaflara Yönelik Ek Prosedürler ("Ek Prosedürler") geçerli olacaktır. Bunlara Ek Prosedürlerin C-8 sayılı bölümünde belirtilen tahkim ücretlerinin belirlenmesi de dâhildir. 75.000 Amerikan Dolarını aşan tazminat talepleri için AAA Ticari Tahkim Kuralları ile grup dışı dava işlemlerine yönelik ilgili ücret çizelgeleri tatbik olunur.

AAA kurallarına www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı hattı arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca tazminat talebiniz 75.000 Amerikan dolarını aşıyorsa ve Muhalif Sony Şirketi ile yukarıda açıklandığı şekilde iyi niyetle bildirimde bulunduysanız ve müzakere yoluna gittiyseniz ve hakemin sizi tahkimde hakim taraf olduğunuza kanaat getirmesi durumunda Muhalif Sony Şirketi'ne veya tarafınıza temin edilen denetleme durumu veya federal kanunlar kapsamında makul avukat ücretleri ve masraflarından kurtulma hakkına ilâveten hakem tarafından karar verilen aynılarından kurtulma hakkına sahip olacaksınız.

Hakem, yazılı olarak hüküm verecektir ancak taraflarca talep edilmedikçe gerekçe beyanında bulunmak zorunda değildir. Hakemin vardığı hüküm, FAA tarafından sağlanan temyiz hakkı haricinde ilzam edici ve nihai olacaktır ve uygulama amacıyla taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkemede yürürlüğe girebilir.

Siz veya Muhalif Sony Şirketi; San Mateo County, California veya ikamet ettiğiniz ülkede tahkim işlemlerini başlatabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçmeniz durumunda Muhalif Sony Şirketi, hakem tarafından belirlenen konumda değişiklik olması neticesinde karşıladığınız ilâve ücret veya masrafları tediye etmeyi kabul ettiği takdirde tahkimi San Mateo'ya havale edebilirsiniz.

İşbu Bölüm 9 kapsamındaki herhangi bir şartın (yukarıdaki Grup Davası Feragati hariç) yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda bu şart işbu Bölüm 9'dan çıkarılacak ve geri kalanı tamamen geçerli olacaktır. Grup Davası Feragat şartının yasadışı veya uygulanamaz olduğu hükmüne varılması halinde işbu Bölüm 9 tamamen geçersiz olacak ve İhtilaf mahkemede görülecektir.

İşbu Bölüm 9, işbu Sözleşme'nin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

 

10. AMİR HUKUK VE YARGI YERİ

Japonya veya Doğu Asya veya Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülkede/bölgede ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Japonya kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme'ye ilişkin olarak doğan her türlü ihtilaf, münhasıran Tokyo'da (Japonya) bulunan Tokyo Bölge Mahkemesi'ne tevdi edilecektir. Avrupa, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Orta Doğu, Hindistan veya Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde İngiliz kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Başka bir yerde ikamet ediyorsanız işbu Sözleşme, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Kaliforniya Eyalet kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. ABD'de ikamet ediyorsanız tahkime konu olan ve asliye mahkemesine tevdi edilmeyen her türlü İhtilaf davası, San Mateo Eyaleti'nde bulunan Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde veya Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde bulunan yargı yetkisini haiz bir mahkemede görülecektir.

 

11. GENEL HUKUK

İşbu Sözleşme'nin en güncel sürümüne bağlı kalmak zorundasınız. SIE Inc, dilediği zaman işbu Sözleşme'nin şartlarını değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin yazdırılabilir güncel sürümüne erişmek için https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/ adresini ziyaret edin. Lütfen işbu Sözleşme'ye yapılacak değişiklikleri görmek için zaman zaman bu URL'yi kontrol edin. Sistem Yazılımı'na sürekli erişiminiz veya Sistem Yazılımı'nı sürekli kullanımınız, işbu Sözleşme'nin en son sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya yasadışı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda işbu Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği, hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. İşbu Sözleşme'yi ihlal ettiğiniz takdirde bu ihlalin SIE Inc'ye maddi tazminatların yeterli bir çare olmayacak kadar tamir edilemez şekilde zarar vereceğini ve SIE Inc'nin kanunlar tahtında sahip olduğu diğer çarelere ilâveten parasal olmayan tedbirleri alma hakkı olduğunu kabul ediyorsunuz.

İşbu Sözleşme, Sistem Yazılımı'na ilişkin siz ve SIE Inc arasındaki sözleşmenin tamamını teşkil eder ve konusuna ilişkin tüm eski veya güncel anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Sözleşme kapsamında hakları kullanamama veya gecikme, hiçbir şekilde bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. SIE Inc, işbu Sözleşme'nin şartlarını uygulama hakkı da dâhil olmak üzere işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını herhangi bir SIE Inc iştirakine devir veya temlik edebilir.