ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL DE SISTEM AL PLAYSTATION®4 (versiunea 2.1)

 

CITIȚI CU ATENȚIE PREZENTUL ACORD DE LICENȚĂ PENTRU SOFTWARE-UL DE SISTEM AL PLAYSTATION®4 („ACORDUL”), PENTRU A ÎNȚELEGE CARE SUNT DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DVS.

PREZENTUL ACORD SE ÎNCHEIE ÎNTRE DVS. ȘI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE Inc”). ACCESAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI DE SISTEM ÎN SISTEMUL DE DIVERTISMENT COMPUTERIZAT PlayStation®4 („SISTEMUL PS4™”) AL SIE Inc ESTE CONDIȚIONATĂ ÎN MOD EXPRES DE ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A TERMENILOR PREZENTULUI ACORD. PRIN UTILIZAREA SISTEMULUI DVS. PS4, GARANTAȚI CĂ AVEȚI CAPACITATEA DE A ÎNCHEIA UN CONTRACT ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA DIN JURISDICȚIA DVS. ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚII ÎN TEMEIUL TERMENILOR PREZENTULUI ACORD.

Acceptați prezentul Acord în numele dvs. și al altor persoane care accesează sau utilizează: (i) sistemul PS4; sau (ii) contul sistemului PS4 sau contul din PlayStation™Network („Contul”) asociat cu acest sistem PS4. Sunteți responsabil pentru utilizarea de către alte persoane a sistemului dvs. PS4 și pentru respectarea de către acestea a termenilor prezentului Acord.

SIE Inc își rezervă dreptul de a modifica periodic, cu sau fără notificare prealabilă, termenii prezentului Acord. Cea mai actuală versiune a prezentului Acord va înlocui toate versiunile anterioare.

Prezentul Acord se aplică oricărui software de sistem, firmware și software de browser de internet și altor software-uri de aplicație incluse în sistemul dvs. PS4, și oricăror corecții, pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau versiuni noi ale respectivului software de sistem, firmware și software de browser de internet și ale altui software de aplicație, furnizate sau puse la dispoziție pentru sistemul dvs. PS4 prin orice serviciu sau rețea online a SIE Inc sau Sony, PlayStation™Network, site-ul web al SIE Inc sau conținuturi media de jocuri PS4. Toate software-urile și firmware-urile descrise în acest paragraf sunt denumite colectiv „Software de sistem” în cuprinsul prezentului Acord.

Dacă vă aflați în America de Nord, America de Sud sau America Centrală, toate jocurile și alte software-uri puse la dispoziție pentru utilizarea împreună cu sistemul dvs. PS4 vă sunt licențiate, nu vândute, în conformitate cu Acordul de licență pentru produse software, care poate fi găsit la http://us.playstation.com/softwarelicense.

NOTĂ: DACĂ AVEȚI REȘEDINȚA ÎN STATELE UNITE SAU ÎNTR-O ȚARĂ DIN AMERICA DE NORD, AMERICA CENTRALĂ SAU AMERICA DE SUD, PREZENTUL ACORD CONȚINE ÎN SECȚIUNEA 9, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, O CLAUZĂ DE ARBITRAJ INDIVIDUAL OBLIGATORIU ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE, CARE VĂ AFECTEAZĂ DREPTURILE STIPULATE ÎN PREZENTUL ACORD, REFERITOARE LA ORICE „LITIGIU” (ASTFEL CUM ESTE DEFINIT ÎN SECȚIUNEA 9) ÎNTRE DVS. ȘI O „ENTITATE SONY” (ASTFEL CUM ESTE DEFINITĂ ÎN SECȚIUNEA 9). AVEȚI DREPTUL SĂ RESPINGEȚI CLAUZELE DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE, ASTFEL CUM SE DESCRIE ÎN SECȚIUNEA 9.

 

1. ACORDAREA LICENȚEI

Sub rezerva termenilor prezentului Acord, SIE Inc vă acordă un drept neexclusiv și necomercial de a utiliza Software-ul de sistem doar pe sistemul dvs. PS4. Drepturile dvs. de a utiliza versiuni anterioare ale Software-ului de sistem, diferite de cea actuală, încetează de îndată ce puteți primi sau aveți instalată cea mai recentă versiune a Software-ului de sistem pe sistemul PS4.

Anumiți termeni de licență pentru un software sau serviciu de la terți autorizat de SIE Inc pot prevedea ca SIE Inc să vă furnizeze notificări și termeni de licență pentru respectivul software sau serviciu de la terți. Aceste notificări și acești termeni de licență sunt disponibili pentru dvs. la https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ sau în orice alt loc pe care SIE Inc îl consideră adecvat.

Toate drepturile de utilizare a Software-ului de sistem se acordă doar pe bază de licență și nu vi se acordă niciun drept de proprietate sau participații la Software-ul de sistem. SIE Inc și licențiatorii săi își mențin toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Software-ului de sistem. Orice utilizare sau acces la Software-ul de sistem se supun termenilor prezentului Acord și legislației aplicabile în materie de proprietate intelectuală. Cu excepția drepturilor acordate în mod expres de prezentul Acord, SIE Inc și licențiatorii săi își rezervă toate drepturile asupra Software-ului de sistem.

 

2. RESTRICȚII

Nu aveți voie să închiriați, concesionați, sublicențiați, publicați, modificați, corectați, adaptați sau traduceți Software-ul de sistem. Nu aveți voie să decodificați, decompilați sau dezasamblați Software-ul de sistem, să creați lucrări derivate din Software-ul de sistem sau să încercați să creați codul sursă al Software-ului de sistem din codul său obiect. Nu aveți voie (i) să utilizați împreună cu Software-ul de sistem niciun hardware sau software neautorizat, ilegal, contrafăcut sau modificat; (ii) să utilizați instrumente de ocolire, dezactivare sau eludare a oricărui mecanism de criptare, securitate sau autentificare al sistemului PS4; (iii) să reinstalați versiuni anterioare ale Software-ului de sistem („retrogradare”); (iv) să încălcați nicio lege, regulament, statut sau drepturile SIE Inc sau ale unor terți în contextul accesării sau utilizării de către dvs. a Software-ului de sistem; (v) să utilizați niciun hardware sau software care poate face ca Software-ul de sistem să accepte sau să utilizeze software sau hardware neautorizat, ilegal sau piratat; (vi) să obțineți Software-ul de sistem în orice alt mod decât prin metodele de distribuție autorizate ale SIE Inc; sau (vii) să exploatați Software-ul de sistem în orice alt mod decât a-l utiliza împreună cu sistemul dvs. PS4, conform documentației însoțitoare și cu software sau hardware autorizat, inclusiv să utilizați Software-ul de sistem pentru a proiecta, dezvolta, actualiza sau distribui software sau hardware neautorizat pentru utilizarea împreună cu sistemul dvs. PS4.

Aceste restricții vor fi interpretate ca fiind aplicabile în cea mai mare măsură permisă de legislația din jurisdicția dvs.

 

3. SERVICII ȘI PACHETE DE ACTUALIZARE; ACORDURI CU TERȚI ȘI CONȚINUT DE LA TERȚI

SIE Inc vă poate furniza anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii pentru Software-ul de sistem. Anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii pot fi furnizate în mod automat fără să vi se notifice acest lucru atunci când vă conectați la PlayStation™Network, iar altele pot fi disponibile pentru dvs. prin site-ul web sau canale autorizate ale SIE Inc. Sunteți de acord ca SIE Inc să vă furnizeze aceste pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară și servicii automate. Serviciile pot include ultima actualizare sau descărcarea unei noi versiuni de Software de sistem, care conține corecții de securitate, tehnologii noi sau setări și caracteristici revizuite care pot împiedica accesul la conținut neautorizat sau piratat sau utilizarea de hardware sau software neautorizat împreună cu sistemul dvs. PS4. Aceste pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară și servicii pot afecta funcționalitatea sistemului dvs. PS4, iar SIE Inc nu este răspunzătoare față de dvs. pentru aceasta sau pentru orice daună cauzată de procesul de instalare.

Trebuie să instalați sau să dispuneți instalarea celei mai actuale versiuni a Software-ului de sistem de îndată ce aveți posibilitatea. Anumite pachete de actualizare, pachete de trecere la versiunea superioară sau servicii vă pot modifica setările curente, pot cauza pierderea de date sau conținut sau pierderi ale funcționalităților sau caracteristicilor. SIE Inc vă recomandă să faceți în mod regulat copii de rezervă ale tuturor datelor pentru care aveți posibilitatea.

Terții vă pot pune la dispoziție alte servicii sau conținut și vă pot solicita să acceptați termenii și condițiile și politica lor de confidențialitate separate. Software-ul de sistem poate face referire la, prezenta sau furniza linkuri către site-uri web sau conținut puse în funcțiune sau întreținute în mod independent de terți („Conținut și linkuri de la terți”).

SIE Inc și societățile sale afiliate nu controlează și nu administrează Conținutul și linkurile de la terți și nici nu monitorizează, aprobă, susțin, garantează sau sponsorizează niciun Conținut și linkuri de la terți. SIE Inc și societățile sale afiliate nu au nicio responsabilitate față de dvs. pentru Conținutul și linkurile de la terți. Accesarea oricărui Conținut și linkuri de la terți se face pe propriul dvs. risc și vă asumați toate responsabilitățile și consecințele ce decurg din aceasta.

Vă rugăm să consultați documentația sistemului dvs. PS4 pentru informații privind posibilele setări de control al accesului la Conținutul și linkurile de la terți prin intermediul setărilor de control parental ale sistemului dvs. PS4 sau ale PlayStation™Network.

 

4. COLECTAREA DE INFORMAȚII/AUTENTIFICARE

Pentru desfășurarea activităților și livrarea produselor și serviciilor sale, SIE Inc poate colecta și accesa informații despre hardware-ul și software-ul dvs. Aceste informații pot fi utilizate pentru monitorizarea/diagnosticarea sistemului, în scopuri comerciale, pentru urmărirea anonimă a comportamentului utilizatorilor, autentificare, protecție la copiere și în alte scopuri. De asemenea, SIE Inc va putea afla ID-ul unic și adresa IP a consolei dvs., aceasta din urmă fiind atribuită automat sistemului PS4 de către furnizorul dvs. de servicii de internet atunci când conectați sistemul PS4 la internet. Atunci când vă conectați la Contul dvs. din sistemul PS4, noi putem lega aceste informații la contul dvs. și alte informații asociate contului dvs.

Acest sistem PS4 permite utilizatorilor să înregistreze, să partajeze și să transmită sesiuni de joc, care pot conține comunicațiile dvs. vocale sau textuale cu alți jucători. Pentru detalii suplimentare privind modul în care aceste informații vor fi utilizate și persoanele pe care le puteți contacta în cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare a PS4 și Politica de confidențialitate pentru regiunea dvs. Prin prezenta, renunțați la orice drepturi și așteptări privind caracterul privat, confidențialitatea sau publicitatea pentru orice informații din timpul jocului sau comunicații prin sistemul dvs. PS4, cu excepția celor descrise în Ghidul de utilizare a PS4 și Politica de confidențialitate pentru regiunea dvs.

 

5. CARACTERISTICI DE INTERNET

Pentru utilizarea caracteristicilor Software-ului de sistem pentru care este necesară o conexiune la internet („Caracteristici de internet”) poate fi necesară obținerea de către dvs. a serviciului de internet prin cablu sau wireless de la un furnizor de servicii de internet terț („Furnizor de servicii de internet”). Pentru anumite Caracteristici de internet, poate fi de asemenea necesar să fiți conectat la PlayStation™Network. Este posibil ca accesul la internet să NU fie disponibil în locația dvs., să NU fie gratuit sau să NU excludă întreruperile sau deconectările. Dacă doriți să beneficiați de serviciile unui Furnizor de servicii de internet pentru sistemul dvs. PS4, trebuie să încheiați cu Furnizorul de servicii de internet contractele necesare pentru obținerea respectivelor servicii. Sunteți responsabil pentru toate taxele suportate pentru accesarea sau utilizarea internetului.

Anumite Caracteristici de internet pot funcționa pe baza unor factori ai conexiunii la internet, care nu sunt sub controlul SIE Inc. Navigarea pe site-uri web, redarea de programe sau descărcarea de programe sau date poate cauza infectarea cu viruși, pierderi sau deteriorări de date sau alte probleme, și vă asumați întreaga responsabilitate și toate consecințele rezultate ca urmare a angajării în aceste activități prin intermediul sistemului dvs. PS4.

 

6. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Software-ul de sistem se oferă „CA ATARE”, fără garanții exprese sau implicite. SIE Inc, societățile sale afiliate și licențiatorii săi exclud în mod expres orice garanție implicită de vandabilitate, adecvare la un anumit scop și caracter nelitigios.

SIE Inc, SOCIETĂȚILE AFILIATE ȘI LICENȚIATORII SĂI NU ÎȘI ASUMĂ ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA PENTRU PIERDERI DE DATE, PROFIT NEREALIZAT, PIERDERI SAU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, IMPLICITE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, INDIFERENT DE MODUL PRODUCERII ACESTORA, ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII SOFTWARE-ULUI DE SISTEM. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEASTĂ PREVEDERE ESTE APLICABILĂ ÎN JURISDICȚIA DVS., LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ȘI EXONERĂRILE MENȚIONATE MAI SUS SE APLICĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, CHIAR DACĂ VREO MĂSURĂ REPARATORIE SE ABATE DE LA SCOPUL SĂU PRINCIPAL.

 

7. ÎNCĂLCAREA ACORDULUI; REZILIEREA DREPTURILOR ȘI MĂSURILE REPARATORII ALE SIE Inc

În cazul în care constată că ați încălcat termenii prezentului Acord, SIE Inc poate iniția sau dispune inițierea oricărei măsuri vizând protejarea intereselor sale, precum blocarea accesului la sau a utilizării unei părți sau a întregului Software de sistem, blocarea utilizării acestui sistem PS4 online sau offline, întreruperea accesului dvs. la PlayStation™Network, refuzarea acordării oricărei garanții, reparații sau a oricăror alte servicii oferite pentru sistemul dvs. PS4, implementarea de actualizări sau dispozitive automate sau obligatorii destinate întreruperii utilizării neautorizate sau orientarea către alte măsuri de remediere pe care le consideră ca fiind necesare în mod rezonabil pentru a împiedica utilizarea Software-ului de sistem modificat sau utilizarea nepermisă a acestuia.

SIE Inc, societățile afiliate și licențiatorii săi își rezervă dreptul de a vă acționa în justiție în cazul încălcării prezentului Acord. SIE Inc poate participa la acțiuni în justiție sau investigații guvernamentale sau individuale care vizează utilizarea de către dvs. a Software-ului de sistem.

 

8. CONTROLUL EXPORTULUI ȘI RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

Software-ul de sistem poate conține tehnologii care fac obiectul anumitor restricții în conformitate cu legile și reglementările în materie de control al exportului. Prin urmare, sistemul dvs. PS4 nu poate fi exportat sau reexportat către persoane și entități care încalcă aceste legi și reglementări. Trebuie să respectați aceste legi atunci când utilizați Software-ul de sistem.

 

9. ARBITRAJUL INDIVIDUAL OBLIGATORIU PENTRU ANUMIȚI REZIDENȚI

În măsura maximă permisă de lege, următorii termeni din prezenta Secțiune 9 vi se aplică doar dacă aveți reședința în SUA sau într-o țară din America de Nord, America Centrală sau America de Sud.

Prin termenul „Litigiu” se înțelege orice diferend, pretenție sau dezacord între dvs. și SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, orice alte societăți afiliate ale acestora sau orice entitate predecesoare sau succesoare a oricăreia dintre cele menționate anterior, inclusiv Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC și Sony Interactive Entertainment America LLC („Entitate Sony”), cu privire la utilizarea Software-ului de sistem, în baza unui contract, statut, regulament, ordin, act ilicit (inclusiv fraudă, declarații mincinoase, dol sau neglijență) sau a oricărui alt temei legal sau echitabil, și include valabilitatea, aplicabilitatea sau domeniul de aplicare a prezentei Secțiuni 9 (cu excepția aplicabilității clauzei de renunțare la acțiuni colective de mai jos). Termenul „Litigiu” are cel mai larg sens posibil care va fi aplicat.

Dacă sunteți într-un Litigiu (altul decât cel descris ca fiind exclus de la arbitrajul menționat mai jos) cu orice Entitate Sony sau directori, administratori, angajați și agenți ai unei Entități Sony („Entitate Sony adversă”), care nu poate fi soluționat prin negociere astfel cum se indică mai jos, dvs. și Entitatea Sony adversă trebuie să încercați să soluționați Litigiul doar prin arbitraj, în conformitate cu termenii Secțiunii 9, și nu în instanță. Prin „arbitraj” se înțelege faptul că Litigiul va fi soluționat de către un arbitru neutru, și nu într-o instanță de către un judecător sau juriu.

DVS. ȘI ENTITĂȚILE SONY CONVENIȚI CA NICIO ACȚIUNE INTENTATĂ DE DVS. SAU DE O ENTITATE SONY ÎNTR-O INSTANȚĂ PENTRU CERERI CU VALOARE REDUSĂ SĂ NU FACĂ OBIECTUL CONDIȚIILOR DE ARBITRAJ DIN PREZENTA SECȚIUNE 9.

DACĂ NU DORIȚI SĂ VĂ ASUMAȚI OBLIGAȚII ÎN TEMEIUL CLAUZEI DE ARBITRAJ OBLIGATORIU ȘI RENUNȚARE LA ACȚIUNI COLECTIVE DIN PREZENTA SECȚIUNE 9, TREBUIE SĂ COMUNICAȚI ACEST LUCRU ÎN SCRIS CĂTRE SIE Inc, ÎN TERMEN DE 30 DE ZILE DE LA DATA ACCEPTĂRII PREZENTULUI ACORD. NOTIFICAREA DVS. SCRISĂ TREBUIE TRIMISĂ PRIN POȘTĂ LA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. PENTRU SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ÎN ATENȚIA: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER (DEPARTAMENTUL JURIDIC – CLAUZA DE RENUNȚARE), ȘI TREBUIE SĂ CONȚINĂ: (1) NUMELE, (2) ADRESA ȘI (3) ID-UL DVS. DE CONECTARE, DACĂ AVEȚI UNUL, ȘI (4) O DECLARAȚIE CLARĂ CONFORM CĂREIA NU DORIȚI SĂ SOLUȚIONAȚI PRIN ARBITRAJ LITIGIILE CU ORICARE DINTRE ENTITĂȚILE SONY.

DACĂ SUNTEȚI ÎN LITIGIU CU ORICARE ENTITATE SONY, TREBUIE SĂ TRIMITEȚI O NOTIFICARE SCRISĂ CĂTRE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. PENTRU SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ÎN ATENȚIA: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION (DEPARTAMENTUL JURIDIC - SOLUȚIONARE LITIGII), PENTRU A OFERI ENTITĂȚII SONY ADVERSE POSIBILITATEA SOLUȚIONĂRII INFORMALE A LITIGIULUI PRIN NEGOCIERE.

Sunteți de acord să negociați soluționarea Litigiului cu bună credință în nu mai puțin de 60 de zile de la trimiterea de către dvs. a notificării Litigiului. În cazul în care Entitatea Sony adversă nu soluționează Litigiul dvs. în termen de 60 de zile de la primirea notificării Litigiului, dvs. sau Entitatea Sony adversă puteți opta pentru arbitraj în conformitate cu termenii prezentei Secțiuni 9.

ORICE PROCEDURĂ DE SOLUȚIONARE A LITIGIULUI, PRIN ARBITRAJ SAU ÎN INSTANȚĂ, SE VA DESFĂȘURA DOAR INDIVIDUAL ȘI NU ÎN CADRUL UNEI ACȚIUNI COLECTIVE SAU DE REPREZENTARE SAU PRINTR-UN MEMBRU DESEMNAT SAU NEDESEMNAT ÎNTR-O ACȚIUNE COLECTIVĂ, CONSOLIDATĂ, DE REPREZENTARE SAU PRIVATĂ, INTENTATĂ DE PROCURORUL GENERAL, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE DVS. ȘI ENTITATEA SONY ADVERSĂ CONVENIȚI ÎN MOD EXPRES, ÎN SCRIS, SĂ PROCEDAȚI ASTFEL DUPĂ INIȚIEREA ARBITRAJULUI.

Dacă dvs. sau Entitatea Sony adversă decideți soluționarea Litigiului prin arbitraj, partea care inițiază procedura de arbitraj o poate iniția apelând la Asociația Americană de Arbitraj ("AAA"), www.adr.org, sau JAMS www.jamsadr.com. Termenii prezentei Secțiuni 9 prevalează dacă există contradicții între aceștia și regulile organismului de arbitraj ales de părți.

Legea Federală privind Arbitrajul („FAA”) reglementează competența de arbitrare a tuturor Litigiilor în care este implicat comerțul interstatal. Totuși, legislația federală sau statală aplicabilă se poate de asemenea aplica fondului unui Litigiu. Pentru revendicări mai mici de 75.000 USD, se aplică Procedurile suplimentare ale AAA pentru litigiile legate de consumatori („Proceduri suplimentare”), inclusiv baremele de taxe de arbitraj stabilite în secțiunea C-8 din Procedurile suplimentare, iar pentru revendicări de peste 75.000 USD, se aplică Regulile de arbitraj comercial ale AAA și baremele de taxe relevante pentru procedurile acțiunilor individuale.

Regulile AAA sunt disponibile la www.adr.org sau prin apel la 1-800-778-7879. De asemenea, dacă revendicările dvs. nu depășesc 75.000 USD și ați notificat și negociat cu bună credință cu Entitatea Sony adversă conform descrierii de mai sus și dacă arbitrul constată că sunteți partea care are câștig de cauză în cadrul arbitrajului, veți avea dreptul să recuperați onorariile și cheltuielile de avocat, în valoare rezonabilă, stabilite de arbitru, suplimentar față de orice drepturi de recuperare a acestora în temeiul legislației de control statale sau federale conferite Entității Sony adverse sau dvs.

Arbitrul va comunica sentința în scris, însă nu este obligat să ofere o motivare dacă nu i se solicită de către una dintre părți. Sentința arbitrului va fi obligatorie și definitivă, exceptând cazul în care FAA asigură dreptul la apel, și poate fi înaintată spre executare oricărei instanțe cu drept de jurisdicție asupra părților.

Dvs. sau Entitatea Sony adversă puteți/poate iniția arbitrajul în comitatul San Mateo, California, sau în comitatul dvs. de reședință. Dacă alegeți comitatul dvs. de reședință, Entitatea Sony adversă poate transfera arbitrajul în comitatul San Mateo dacă este de acord să plătească taxe sau costuri suplimentare generate de schimbarea locului, după cum sunt stabilite de arbitru.

Dacă oricare dintre clauzele prezentei Secțiuni 9 (alta decât clauza de renunțare la acțiuni colective de mai sus) este nulă sau neaplicabilă, respectiva clauză va fi eliminată din prezenta Secțiune 9, iar clauzele rămase vor produce efecte depline. În cazul constatării nulității sau neaplicabilității clauzei de renunțare la acțiuni colective, întreaga Secțiune 9 de față va fi neaplicabilă, iar Litigiul va fi soluționat de o instanță.

Prezenta Secțiune 9 rămâne în vigoare după încetarea prezentului Acord.

 

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚELE COMPETENTE

Dacă aveți reședința în Japonia sau într-o țară/zonă din Asia de Est sau Asia de Sud-Est, prezentul Acord va fi reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu legislația japoneză, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi. Orice Litigiu rezultat din sau în legătură cu prezentul Acord va fi înaintat în exclusivitate Tribunalului Regional Tokyo din Tokyo, Japonia. Dacă aveți reședința în Europa, Africa, Australia și Oceania, Orientul Mijlociu, India sau Federația Rusă, prezentul Acord va fi reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu dreptul englez, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi.

Dacă aveți reședința în altă parte, prezentul Acord va fi reglementat, înțeles și interpretat în conformitate cu legislația statului California, cu excepția prevederilor privind conflictul de legi. Dacă aveți reședința în Statele Unite, orice Litigiu care nu face obiectul arbitrajului și nu este inițiat în instanțe pentru cereri cu valoare redusă trebuie înaintat unei instanțe competente, fie Curții Superioare a Statului California din comitatul San Mateo, fie Tribunalului Districtual SUA pentru Districtul de Nord al Statului California.

 

11. PREVEDERI LEGALE GENERALE

Vă asumați obligații în temeiul celei mai recente versiuni a prezentului Acord. SIE Inc poate modifica oricând termenii prezentului Acord. Pentru a accesa versiunea curentă, imprimabilă a prezentului Acord, accesați https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/. Consultați acest URL periodic pentru modificări ale prezentului Acord. Continuarea accesării sau utilizării Software-ului de sistem echivalează cu acceptarea de către dvs. a ultimei versiuni a prezentului Acord.

Dacă oricare dintre prevederile prezentului Acord este declarată nevalidă, nulă sau neaplicabilă, valabilitatea, legalitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi ale prezentului Acord nu vor fi afectate în niciun fel. Recunoașteți că încălcarea de către dvs. a prezentului Acord ar produce daune ireparabile pentru SIE Inc, pentru care daunele-interese nu ar reprezenta o măsură reparatorie adecvată, și că SIE Inc are dreptul la măsuri reparatorii echitabile suplimentar față de orice alte măsuri reparatorii prevăzute de lege.

Prezentul Acord constituie întregul acord între dvs. și SIE Inc referitor la Software-ul de sistem și înlocuiește toate acordurile anterioare sau concomitente referitoare la obiectul său. Nicio omisiune de exercitare sau întârziere în exercitarea oricărui drept conferit în temeiul prezentului Acord nu constituie renunțarea la dreptul respectiv. SIE Inc poate ceda oricare dintre drepturile de care dispune în temeiul prezentului Acord, inclusiv drepturile sale de aplicare a termenilor prezentului Acord, oricărei societăți afiliate a SIE Inc.