ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLAYSTATION®4 (Έκδοση 2.1)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PLAYSTATION®4 ("ΣΥΜΒΑΣΗ") ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ PlayStation®4 ΤΗΣ SIE Inc ("ΣΥΣΤΗΜΑ PS4™") ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ PS4, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση εκ μέρους του εαυτού σας και των λοιπών ατόμων τα οποία έχουν πρόσβαση σε ή χρησιμοποιούν: (i) το σύστημά σας PS4 ή (ii) το λογαριασμό συστήματός σας PS4 ή το λογαριασμό σας στο PlayStation™ Network ("Λογαριασμός") που σχετίζεται με αυτό το σύστημα PS4. Φέρετε ευθύνη ως προς τη χρήση του συστήματός σας PS4 από τρίτα άτομα, καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Η SIE Inc διατηρεί το δικαίωμα, από καιρού εις καιρόν, με ή χωρίς προειδοποίηση προς εσάς, να αλλάζει τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της παρούσας Σύμβασης υπερισχύει όλων των προηγούμενων εκδόσεων.

Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για οποιοδήποτε λογισμικό συστήματος, υλικολογισμικό και λογισμικό περιήγησης στο Internet και άλλο λογισμικό εφαρμογής που περιλαμβάνεται στο σύστημά σας PS4 και για τυχόν ενημερώσεις κώδικα, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή νέες εκδόσεις του εν λόγω λογισμικού συστήματος, υλικολογισμικού και λογισμικού περιήγησης στο Internet και άλλου λογισμικού εφαρμογής που παρέχεται στο σύστημά σας PS4 ή καθίσταται διαθέσιμο για αυτό μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας ή online δικτύου της SIE Inc ή της Sony, του PlayStation™Network, του ιστότοπου της SIE Inc ή μέσων παιχνιδιών PS4. Όλα τα προγράμματα λογισμικού και υλικολογισμικού που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο αναφέρονται στο σύνολό τους ως "Λογισμικό Συστήματος" στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.

Εάν βρίσκεστε στη Βόρειο Αμερική, τη Νότιο Αμερική ή την Κεντρική Αμερική, όλα τα παιχνίδια και λοιπό λογισμικό που διατίθενται για χρήση με το σύστημά σας PS4 σάς παρέχονται βάσει άδειας χρήσης και δεν πωλούνται, σύμφωνα με τη Σύμβαση Άδειας Χρήσης Προϊόντος Λογισμικού, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://us.playstation.com/softwarelicense.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Ή ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ή ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ "ΔΙΑΦΟΡΑ" (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9) ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY" (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9). ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.

 

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc σάς παρέχει το μη αποκλειστικό, μη εμπορικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Συστήματος αποκλειστικά στο σύστημά σας PS4. Τα δικαιώματά σας για χρήση προηγούμενων εκδόσεων του Λογισμικού Συστήματος εκτός της τρέχουσας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που είστε σε θέση να λάβετε ή έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του Λογισμικού Συστήματος στο σύστημά σας PS4.

Ορισμένοι όροι άδειας χρήσης για προγράμματα λογισμικού ή υπηρεσίες τρίτων μερών που παρέχονται με άδεια από την SIE Inc ενδέχεται να προϋποθέτουν την παροχή ειδοποιήσεων και όρων άδειας χρήσης από την SIE Inc για το εν λόγω λογισμικό ή υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτές οι ειδοποιήσεις και οι όροι άδειας χρήσης τίθενται στη διάθεσή σας στη διεύθυνση https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/ ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο η SIE Inc κρίνει σκόπιμο.

Όλα τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού Συστήματος παρέχονται αποκλειστικά κατόπιν άδειας χρήσης και δεν σας παραχωρούνται δικαιώματα ιδιοκτησίας ή συμφέροντα επί του Λογισμικού Συστήματος. Η SIE Inc και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό Συστήματος. Κάθε χρήση του Λογισμικού Συστήματος ή πρόσβαση σε αυτό υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τα οποία παραχωρούνται ρητά βάσει της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc και οι δικαιοπάροχοί της επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων επί του Λογισμικού Συστήματος.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Απαγορεύεται η εκμίσθωση, μίσθωση, υπομίσθωση, δημοσίευση, τροποποίηση, ενημέρωση κώδικα, προσαρμογή ή μετάφραση του Λογισμικού Συστήματος. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση, η απομεταγλώττιση ή η αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού Συστήματος, η δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού Συστήματος ή η προσπάθεια δημιουργίας του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού Συστήματος από τον αντικειμενικό κώδικά του. Απαγορεύεται (i) η χρήση μη εξουσιοδοτημένου, παράνομου, πλαστού ή τροποποιημένου υλικού ή λογισμικού με το Λογισμικό Συστήματος, (ii) η χρήση εργαλείων για την παράκαμψη, απενεργοποίηση ή παρέκκλιση οποιασδήποτε κρυπτογράφησης, ασφάλειας ή μηχανισμού ελέγχου ταυτότητας του συστήματος PS4, (iii) η επανεγκατάσταση παλαιότερων εκδόσεων του Λογισμικού Συστήματος ("υποβάθμιση"), (iv) η παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, κανονισμών ή νομοθετημάτων ή δικαιωμάτων της SIE Inc ή τρίτων μερών σε σύνδεση με την πρόσβαση ή χρήση από μέρους σας του Λογισμικού Συστήματος, (v) η χρήση οποιουδήποτε υλικού ή λογισμικού ώστε να προκληθεί η αποδοχή ή χρήση, εκ μέρους του Λογισμικού Συστήματος, μη εξουσιοδοτημένου, παράνομου ή πειρατικού λογισμικού ή υλικού, (vi) η απόκτηση του Λογισμικού Συστήματος με οποιονδήποτε τρόπο εκτός των εξουσιοδοτημένων μεθόδων διανομής της SIE Inc ή (vii) η εκμετάλλευση του Λογισμικού Συστήματος με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός της χρήσης του με το σύστημά σας PS4 σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα και με εξουσιοδοτημένο λογισμικό και υλικό, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του Λογισμικού Συστήματος για τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την ενημέρωση ή τη διανομή μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού ή υλικού για χρήση σε σύνδεση με το σύστημά σας PS4.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ερμηνεύονται με τον αυστηρότερο τρόπο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας.

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η SIE Inc μπορεί να σας παρέχει ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες αναφορικά με το Λογισμικό Συστήματος. Ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες ίσως να σας παρέχονται αυτόματα χωρίς ενημέρωση, όταν εισέρχεστε στο PlayStation™Network, ενώ άλλες ίσως να γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω του ιστότοπου της SIE Inc ή μέσω εξουσιοδοτημένων καναλιών. Συναινείτε η SIE Inc να σας παρέχει αυτές τις αυτόματες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ίσως να περιλαμβάνουν την τελευταία ενημέρωση ή λήψη μιας νέας έκδοσης του Λογισμικού Συστήματος που περιέχει ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας, νέα τεχνολογία ή αναθεωρημένες ρυθμίσεις και δυνατότητες που μπορεί να αποτρέπουν την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένο ή πειρατικό περιεχόμενο ή να αποτρέπουν τη χρήση μη εξουσιοδοτημένου υλικού ή λογισμικού σε σύνδεση με το σύστημά σας PS4. Αυτές οι ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του συστήματός σας PS4 και η SIE Inc δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν τέτοια επιρροή ή για τυχόν βλάβη που προκαλείται από τη διαδικασία εγκατάστασης.

Πρέπει να εγκαταστήσετε ή να φροντίσετε να εγκατασταθεί η πλέον πρόσφατη έκδοση του Λογισμικού Συστήματος, όσο πιο γρήγορα είναι ευλόγως δυνατόν. Ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων ή περιεχομένου ή να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια λειτουργικότητας ή ορισμένων δυνατοτήτων. Η SIE Inc συνιστά να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας όσων δεδομένων μπορείτε.

Τρίτα μέρη ενδέχεται να θέσουν στη διάθεσή σας άλλες υπηρεσίες ή περιεχόμενο και ενδέχεται να σας ζητήσουν να αποδεχτείτε τους ξεχωριστούς τους όρους και προϋποθέσεις και πολιτική απορρήτου. Το Λογισμικό Συστήματος μπορεί να κάνει αναφορά σε, να προβάλλει ή να σας παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους ή περιεχόμενο τα οποία υπόκεινται στη λειτουργία ή διαχείριση ανεξάρτητων τρίτων μερών ("Περιεχόμενο και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών").

Η SIE Inc και οι συγγενείς εταιρείες της δεν ελέγχουν ούτε κατευθύνουν τους Συνδέσμους και το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών. Επίσης, η SIE Inc και οι συγγενείς της εταιρείες δεν παρακολουθούν, δεν εγκρίνουν, δεν υποστηρίζουν, δεν εγγυώνται και δεν χρηματοδοτούν Συνδέσμους και Περιεχόμενο Τρίτων Μερών. Η SIE Inc και οι συγγενείς της εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη προς εσάς για τυχόν Συνδέσμους και το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών. Η εμπιστοσύνη σας στους Συνδέσμους και το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη και συνέπεια που ενδέχεται να προκύψει εξ αυτής.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του συστήματός σας PS4 για πληροφορίες για πιθανούς ελέγχους πρόσβασης σε Περιεχόμενο και Συνδέσμους Τρίτων Μερών μέσω των γονικών ελέγχων του συστήματός σας PS4 ή του PlayStation™Network.

 

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της SIE Inc και της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, η SIE Inc μπορεί να συλλέγει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με το υλικό και το λογισμικό σας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους παρακολούθησης/διάγνωσης του συστήματος, μάρκετινγκ, ανώνυμης παρακολούθησης της συμπεριφοράς των χρηστών, ελέγχου ταυτότητας, προστασίας από αντιγραφή και άλλους λόγους. Η SIE Inc θα είναι επίσης σε θέση να γνωρίζει το μοναδικό αναγνωριστικό της κονσόλας σας και τη διεύθυνση IP της κονσόλας σας, η οποία εκχωρείται αυτόματα στο σύστημά σας PS4 από τον πάροχο Internet, όταν συνδέετε το σύστημά σας PS4 στο Internet. Κατά την είσοδο στο Λογαριασμός σας από το σύστημα PS4, ενδέχεται να μπορούμε να συνδέσουμε αυτές τις πληροφορίες με το Λογαριασμός σας, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το Λογαριασμός σας.

Αυτό το σύστημα PS4 επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφουν, να μοιράζονται και να μεταδίδουν περιόδους παιχνιδιού, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η προφορική ή γραπτή επικοινωνία σας με άλλους παίκτες. Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης του PS4 και στην Πολιτική απορρήτου για την περιοχή σας για περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες και για να μάθετε με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν έχετε απορίες. Με το παρόν παραιτείστε τυχόν δικαιωμάτων ή προσδοκίας απορρήτου, εμπιστευτικότητας ή δημοσιότητας για οποιεσδήποτε πληροφορίες στο παιχνίδι σας ή για επικοινωνίες μέσω του συστήματός σας PS4, με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται στο Εγχειρίδιο χρήσης του PS4 και στην Πολιτική απορρήτου για την περιοχή σας.

 

5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ INTERNET

Για τη χρήση δυνατοτήτων του Λογισμικού Συστήματος που απαιτούν πρόσβαση σε σύνδεση στο Internet ("Δυνατότητες Internet") ίσως απαιτείται να αποκτήσετε ενσύρματη ή ασύρματη υπηρεσία Internet από έναν τρίτο πάροχο Internet ("Πάροχος Internet"). Ορισμένες Δυνατότητες Internet μπορεί επίσης να απαιτούν να έχετε εισέλθει στο PlayStation™Network. Η πρόσβαση στο Internet ίσως να ΜΗΝ είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας, να μην είναι δωρεάν ή ελεύθερη από διακοπές ή αποσυνδέσεις. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε υπηρεσίες Παρόχου Internet για το σύστημά σας PS4, θα πρέπει να συνάψετε τις αναγκαίες συμβάσεις με κάποιον Πάροχο Internet για αυτές τις υπηρεσίες. Φέρετε ατομική ευθύνη για το σύνολο των τελών που σχετίζονται με την πρόσβαση στο Internet ή με τη χρήση του.

Ορισμένες Δυνατότητες Internet ενδέχεται να λειτουργούν σε εξάρτηση από παράγοντες σύνδεσης στο Internet που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο της SIE Inc. Η περιήγηση σε ιστότοπους, η χρήση προγραμμάτων ή η λήψη προγραμμάτων ή δεδομένων μπορεί να οδηγήσουν σε ιούς, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή άλλα προβλήματα και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη και συνέπεια που προκύπτουν από την ενασχόλησή σας με αυτές τις δραστηριότητες μέσω του συστήματος σας PS4.

 

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Λογισμικό Συστήματος παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Η SIE Inc, οι συγγενείς εταιρείες της και οι δικαιοπάροχοί της αποποιούνται ρητά κάθε σιωπηρή εγγύηση περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SIE Inc, ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΟΣΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ.

 

7. ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ SIE Inc

Εάν η SIE Inc κρίνει ότι έχετε αθετήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης, μπορεί να λάβει η ίδια ή να αναζητήσει τη λήψη μέτρων προστασίας των συμφερόντων της, όπως π.χ. να αποκλείσει την πρόσβαση σε ή τη χρήση μέρους ή του συνόλου του Λογισμικού Συστήματος, να απενεργοποιήσει τη χρήση αυτού του συστήματος PS4 με ή χωρίς σύνδεση, να διακόψει την πρόσβασή σας στο PlayStation™Network, να αρνηθεί την παροχή εγγύησης, επισκευής ή άλλων υπηρεσιών που παρέχονται για το σύστημά σας PS4, να υλοποιήσει αυτόματες ή υποχρεωτικές ενημερώσεις ή συσκευές που προορίζονται να διακόψουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή να καταφύγει σε άλλες επανορθωτικές ενέργειες που κρίνονται εύλογα απαραίτητες για την αποτροπή της χρήσης τροποποιημένου Λογισμικού Συστήματος ή μη επιτρεπόμενης χρήσης του Λογισμικού Συστήματος.

Η SIE Inc, οι συγγενείς εταιρείες της και οι δικαιοπάροχοί της επιφυλάσσονται του δικαιώματος κίνησης νομικών διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης της παρούσας Σύμβασης. Η SIE Inc μπορεί να συμμετέχει σε κυβερνητικές και ιδιωτικές αγωγές ή διερευνήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Λογισμικού Συστήματος από μέρους σας.

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Το Λογισμικό Συστήματος ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς βάσει των νόμων και των κανονισμών περί ελέγχου εξαγωγών. Επομένως, απαγορεύεται η εξαγωγή ή η εκ νέου εξαγωγή του συστήματός σας PS4 σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά παράβαση των εν λόγω νόμων και κανονισμών. Οφείλετε να τηρείτε αυτούς του νόμους κατά τη χρήση του Λογισμικού Συστήματος.

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Οι ακόλουθοι όροι της παρούσας Ενότητας 9 σάς αφορούν - στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο - μόνο εφόσον είστε κάτοικος των Η.Π.Α. ή κάποιας χώρας της Βορείου, Κεντρικής ή Νοτίου Αμερικής.

Ο όρος "Διαφορά" περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά, απαίτηση ή διένεξη ανάμεσα σε εσάς και την SIE Inc, τη Sony Interactive Entertainment LLC, οποιεσδήποτε από τις συγγενείς εταιρείες τους τώρα ή στο παρελθόν ή οποιαδήποτε άλλη συγγενή εταιρεία της SIE Inc, ή οποιαδήποτε προκάτοχη ή διάδοχη επιχειρηματική οντότητα οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της Sony Computer Entertainment Inc., της Sony Computer Entertainment America LLC και της Sony Interactive Entertainment America LLC ("Επιχειρηματική Οντότητα της Sony") σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού Συστήματος, είτε βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, κανονισμού, διάταξης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της παραποίησης στοιχείων, του δόλου και της αμέλειας), είτε βάσει οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ή δίκαιης θεωρίας, και περικλείει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενότητας 9 (εξαιρουμένης της εκτελεστότητας της ρήτρας Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής παρακάτω). Ο όρος "Διαφορά" ερμηνεύεται με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν έχετε κάποια Διαφορά (πέραν αυτής που περιγράφεται ως εξαιρούμενη από διαιτησία παρακάτω) με οποιαδήποτε Επιχειρηματική Οντότητα της Sony ή τους υπευθύνους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους κάποιας επιχειρηματικής οντότητας της Sony ("Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony") η οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης κατά τις ακόλουθες απαιτήσεις, εσείς και η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony οφείλετε να επιλύσετε τη Διαφορά αποκλειστικά μέσω Διαιτησίας επί της εν λόγω Διαφοράς σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 9, χωρίς παραπομπή της Διαφοράς στα δικαστήρια. Ο όρος διαιτησία σημαίνει ότι η Διαφορά θα επιλυθεί από ουδέτερο διαιτητή και όχι από τον δικαστή ή το σώμα ενόρκων σε αίθουσα δικαστηρίου.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ SIE Inc ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, U.S.A., ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (1) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ, (2) ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ, (3) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ (4) ΣΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, U.S.A., ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Συμφωνείτε ότι η διαπραγμάτευση για την επίλυση της Διαφοράς θα πραγματοποιείται καλή τη πίστει εντός 60 ημερών από την παροχή της ειδοποίησης περί Διαφοράς. Εάν η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony δεν επιλύσει τη διαφορά εντός 60 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης περί Διαφοράς, εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαιτησίας της απαίτησής σας κατά τους όρους της Ενότητας 9.

ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ MONO ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ή ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ, Ή ΩΣ ΚΟΙΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Εάν εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony επιλέξετε να επιλύσετε τη Διαφορά μέσω διαιτησίας, το μέρος το οποίο εκκινεί τη διαδικασία διαιτησίας μπορεί να απευθυνθεί στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association / "AAA"), στη διεύθυνση www.adr.org, ή στην JAMS, στη διεύθυνση www.jamsadr.com. Οι όροι της παρούσας Ενότητας 9 καθορίζουν εάν υπάρχει σύγκρουση με τους κανόνες του οργανισμού διαιτησίας που θα επιλέξουν τα μέρη.

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας (Federal Arbitration Act / "FAA") διέπει τη δυνατότητα διαιτησίας όλων των Διαφορών σχετικά με το διαπολιτειακό εμπόριο. Ωστόσο, ο ισχύων ομοσπονδιακός ή πολιτειακός νόμος μπορεί να αφορά και την ουσία μιας Διαφοράς. Για τις αξιώσεις κάτω των $75.000 ισχύουν οι συμπληρωματικές διαδικασίες για διαφορές της AAA με καταναλωτές ("Συμπληρωματικές Διαδικασίες"), συμπεριλαμβανομένου του πίνακα τελών διαιτησίας που παρατίθεται στην ενότητα C-8 των Συμπληρωματικών Διαδικασιών. Για τις αξιώσεις άνω των $75.000 ισχύουν οι κανόνες εμπορικής διαιτησίας της AAA και οι αντίστοιχοι πίνακες τελών για μη συλλογικές αγωγές.

Μπορείτε να βρείτε τους κανόνες της AAA στη διεύθυνση www.adr.org ή μέσω τηλεφώνου στο 1-800-778-7879. Επίσης, εάν οι αξιώσεις σας δεν υπερβαίνουν τα $75.000, έχετε αποστείλει σχετική ειδοποίηση στην Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony και έχετε διαπραγματευτεί καλή τη πίστει κατά τα ανωτέρω, εφόσον ο διαιτητής κρίνει ότι υπερισχύετε στη διαιτησία, μπορείτε να διεκδικήσετε την εύλογη αμοιβή δικηγόρου και τα σχετικά έξοδα όπως ορίζονται από τον διαιτητή, σε συνδυασμό με τυχόν άλλα δικαιώματα αποκατάστασης που παρέχονται από τη νομοθεσία της αρμόδιας πολιτείας ή τον ομοσπονδιακό νόμο στην Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony ή σε εσάς.

Ο διαιτητής θα εκδώσει έγγραφη απόφαση, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική αιτιολόγηση, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει σχετικό αίτημα. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική και οριστική, εκτός εάν προβλέπεται δικαίωμα έφεσης από τον FAA, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο για λόγους επιβολής επί των μερών.

Εσείς ή η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία διαιτησίας στην κομητεία San Mateo, στην Καλιφόρνια ή στην κομητεία στην οποία διαμένετε. Εάν επιλέξετε την κομητεία διαμονής σας, η Αντίδικη Επιχειρηματική Οντότητα της Sony μπορεί να μεταφέρει τη διαιτησία στην κομητεία του San Mateo, εφόσον συμφωνήσει να καταβάλει τυχόν πρόσθετα τέλη ή έξοδα που ενδέχεται να σας επιβληθούν λόγω της αλλαγής τοποθεσίας σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή.

Εάν κάποια από τις ρήτρες της παρούσας Ενότητας 9 (εκτός από την παραπάνω ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής) κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω ρήτρα θα αφαιρείται από την παρούσα Ενότητα 9, η οποία παρούσα Ενότητα 9 θα παραμένει κατά τα λοιπά σε πλήρη ισχύ. Εάν η ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, ολόκληρη η Ενότητα 9 θα θεωρείται μη εφαρμοστέα και η Διαφορά θα επιλύεται ενώπιον του δικαστηρίου.

Η παρούσα Ενότητα 9 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

 

10. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εάν διαμένετε στην Ιαπωνία ή σε κάποια χώρα/περιοχή της Ανατολικής ή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκαιο, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο Πρωτοδικείο του Τόκιο, στην Ιαπωνία. Εάν διαμένετε στην Ευρώπη, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία ή τη Ρωσία, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων.

Εάν διαμένετε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Εάν είστε κάτοικος των Η.Π.Α., κάθε Διαφορά η οποία δεν υπόκειται σε διαιτησία και δεν υποβάλλεται στο δικαστήριο μικροδιαφορών θα πρέπει να επιλύεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων - είτε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Καλιφόρνια στην κομητεία του San Mateo είτε ενώπιον του Πρωτοδικείου της Βόρειας Επαρχίας της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

 

11. ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεσμεύεστε από την τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης. Η SIE Inc μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης σε εκτυπώσιμη μορφή, μεταβείτε στη διεύθυνση https://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/. Ελέγχετε από καιρού εις καιρόν τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση. Η συνεχής πρόσβαση στο Λογισμικό Συστήματος ή η χρήση του συνεπάγεται αποδοχή της τελευταίας έκδοσης της παρούσας Σύμβασης.

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη έγκυρος, παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζονται και δεν περιορίζονται με κανέναν τρόπο. Αναγνωρίζετε ότι τυχόν αθέτηση της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στην SIE Inc, για την αποκατάσταση της οποίας ενδέχεται να μην επαρκεί η χρηματική αποζημίωση και ότι η SIE Inc μπορεί να διεκδικήσει δίκαια επανορθωτικά μέτρα, επιπλέον των νόμιμων αποζημιώσεων.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την SIE Inc σε σχέση με το Λογισμικό Συστήματος και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ισχυουσών συνεννοήσεων όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Η καθυστέρηση ή η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. Η SIE Inc μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εφαρμογής των όρων της Σύμβασης, σε οποιαδήποτε συγγενή εταιρεία της SIE Inc.