PlayStation®3 SİSTEMİNE İLİŞKİN SİSTEM YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ (Sürüm 1.41)

24 Ekim 2012

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU SİSTEM YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİ DİKKATLİCE OKUYUN.

SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VEYA SİSTEM YAZILIMININ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC. ("SCE") PlayStation®3 BİLGİSAYAR EĞLENCE SİSTEM BİRİMİNDE KULLANIMI ("PS3™ sistemi"), İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ KABUL EDİLMESİ KOŞULUNA BAĞLANMIŞTIR.

İşbu Sözleşme, SCE ile akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, PS3™ sisteminde bulunan sistem yazılım ve donanımları, her türlü yama, güncelleme, sürüm yükseltme veya SCE hizmeti veya çevrimiçi ağı, SCE web sitesi veya PS3™ sistem oyun diski vasıtasıyla PS3™ sisteminize sunulan veya temin edilen sistem yazılım veya donanımlarının yeni sürümleri (topluca “Sistem Yazılımı” olarak anılacaktır) için geçerlidir.

1. LİSANS VERME

İşbu Sözleşme'nin koşul ve şartlarına bağlı olarak PS3™ sisteminin çalıştırılmak üzere SCE tarafından tasarlandığı ülkelerde PS3™ sistemi üzerinde sadece kişisel ve ticari olmayan kullanım için kullanıcılara tüm Sistem Yazılım lisansları verilmektedir. Sistem Yazılımı'nın güncel sürümünü kullanma veya bu sürüme erişme hakkınız, ilgili kanunların izin verdiği ölçüde manüel olarak, SCE çevrimiçi ağı yoluyla otomatik olarak indirilmek suretiyle veya başka şekilde olsun ya da olmasın Sistem Yazılımı'nın daha yeni sürümünü PS3™ sisteminize kurmanız üzerine sona erecektir. SCE, kullanıcıların SCE yetkili dağıtım yöntemleri haricinde herhangi bir şekilde elde ettikleri Sistem Yazılımı'na herhangi bir lisans vermemektedir. Sistem Yazılımı'nda bulunan açık kaynaklı yazılımı veya ücretsiz yazılımı kullanmanız veya açmanız, kullanma kılavuzunda, PS3™ sistem dokümantasyonunda veya http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html adresinde belirtilen ek koşul ve şartlara tâbidir. Bu tür ek şartlar, işbu Sözleşme'ye atıfta bulunmak suretiyle dâhil edilmiştir. Sistem Yazılımı'na ait mülkiyet hak veya yetkilerine sahip değilsiniz. Sistem Yazılımı'na ait tüm fikri mülkiyet hakları, SCE'ye ve onun lisansörlerine ait olup bu Sistem Yazılımı'nın tüm kullanımı veya bu yazılıma erişim, işbu Sözleşme'nin şartlarına, tüm ilgili telif hakkı ve fikri mülkiyet kanunlarına tâbi olacaktır. İşbu Sözleşme'de sarahaten verilmedikçe SCE ve onun lisansörleri; tüm hak, yetki ve çareleri saklı tutar.

2. KISITLAMALAR

Sistem Yazılımı'nın herhangi bir bölümünü kiralamaya, kiraya vermeye, alt lisans vermeye, yayınlamaya, değiştirmeye, uyarlamaya veya çevirmeye yetkiniz yoktur. Kanunen izin verilen azami ölçüde Sistem Yazılımı'nın herhangi bir bölümüne tersine mühendislik uygulayamaz, bu bölümü kaynak koda dönüştüremez, kaynak kodunu oluşturamaz, türev eser oluşturamaz ya da nesne kodundan Sistem Yazılımı'nın kaynak kodunu oluşturmaya başka şekilde teşebbüs edemezsiniz. (i) PS3™ sistemine yönelik şifreleme, güvenlik veya kimlik doğrulama mekanizmasını atlama, devre dışı bırakma veya bozma araçlarının kullanılması da dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı ile birlikte yetkisiz, yasadışı, sahte veya değiştirilmiş donanım veya yazılımları kullanamaz; (ii) Kanunları ihlal ettiğini veya korsan yazılım olduğunuz bildiğiniz veya bilmeniz gereken her türlü yazılım veya donanımın kullanımı, dağıtımı veya aynılarına erişim de dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı'nı kullanımınız veya bu yazılıma erişiminiz ile bağlantılı olarak kanun, düzenleme, yönetmelik veya SCE, onun bağlı şirketleri veya üçüncü şahısların haklarını ihlal edemez; (iii) Sistem Yazılımı'nın yetkisiz, yasadışı veya korsan yazılım veya donanımı kabul etmesine veya kullanmasına neden olacak herhangi bir yazılım veya donanımı kullanamaz; (iv) Sistem Yazılımı'nı SCE'nin yetkili dağıtım yöntemleri haricinde edinemez veya (v) Sistem Yazılımı'nın herhangi bir nedenle PS3™ ile bağlantılı olarak kullanılmak üzere yetkisiz yazılım veya donanım tasarlamak, geliştirmek, güncellemek veya dağıtmak üzere kullanılması da dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı'nı on eşlik eden belgelere uygun olarak ve yetkili yazılım veya donanım ile birlikte PS3™ sisteminizde kullanmak haricinde istimal edemezsiniz. Bu kısıtlamaların ihlali, SCE'nin çarelerinin kapsamını sınırlandırmaksızın PS3™ sisteminin garantisini geçersiz kılacak ve SCE veya onun bağlı şirketlerinden garanti ve onarım hizmeti alabilmenizi etkileyecektir.

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER

SCE, zaman zaman PS3™ sisteminizin SCE talimatlarına uygun olarak düzgün şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla PS3™ sisteminize güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler sağlayabilir veya size yeni teklifler sunabilir. Bazı hizmetler, çevrimiçi olduğunuzda herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak temin edilebilir ve bazıları da SCE çevrimiçi ağ veya yetkili kanallar yoluyla kullanımınıza sunulabilir. Hizmetler, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın güvenlik yanmaları, yeni teknoloji veya revize edilmiş ayarlar ile yetkisiz veya korsan içeriğe erişimi veya yetkisiz yazılım veya donanımların PS3™ sistemiyle bağlantılı olarak kullanımını engelleyen özellikler içeren yeni sürüme ait en son güncelleme veya indirmenin temin edilmesini ihtiva edebilir. İlâveten, kimlik doğrulama teknolojisiyle korunan içerik içerdiği veya görüntülediği takdirde içeriğinizi inceleyemeyebilir. Bazı hizmetler, mevcut ayarlarınızı değiştirebilir, veri veya içerik kaybına neden olabilir veya bazı işlevlerin kaybına yol açabilir. Sabit sürücüde bulunan yedeklenebilir tipteki her türlü veriyi düzenli olarak yedeklemenizi tavsiye ederiz.

Diğer içerik veya hizmetler, size kendi koşul ve şartlarını kabul etmenizi zorunlu kılan üçüncü şahıslar tarafından sunulabilir (“Üçüncü Şahıs Sözleşmesi”). SCE, üçüncü şahısların bağımsız olarak işlettikleri veya sürdürdükleri web sitesi bağlantılarına atıfta bulunabilir veya aynılarını size temin edebilir (“Bağlı Siteler”). SCE ve onun bağlı şirketleri, Bağlı Siteleri kontrol etmez veya yönetmez; SCE ve onun bağlı şirketleri, Bağlı Sitelerde açıklanan herhangi bir bilgi, sonuç, tavsiye, ilan, ürün, hizmet veya içeriği izlemez, onaylamaz, kabul etmez, garanti etmez veya desteklemez. SCE ve onun bağlı şirketlerinin size karşı Bağlı Sitelerdeki bilgilere ilişkin hiçbir sorumluluk altında olmadığını kabul ve tasdik edersiniz. Bu bilgilere güvenip güvenmeme riski size aittir ve bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları üstlenirsiniz. Lütfen Bağlı Sitelere PS3™ ebeveyn kontrolü yoluyla erişimi kontrol etmeye ilişkin bilgiler için kullanma kılavuzuna bakın. Koşul ve şartların teminine bakılmaksızın işbu Sözleşme ile Üçüncü Şahıs Sözleşmesi arasında herhangi bir ihtilaf halinde siz ile SCE arasındaki ilişki için işbu Sözleşme geçerli olacaktır.

4. BİLGİ TOPLAMA / KİMLİK DOĞRULAMA

SCE; kimlik doğrulama, kopyalamaya karşı koruma, hesap engelleme, sistem izleme/arıza teşhis, kuralların uygulanması, oyun yönetimi, pazarlama amaçları, kullanıcı davranışlarını izleme ve diğer amaçlar için bir kullanıcının donanım ve yazılımı hakkında bilgi toplayabilir. Toplanan bilgiler, kişisel kimliğinizi teşhis edici nitelikte değildir. SCE, PS3™ sistemine bağlandığınızda oyun başlıklarını ve PS3™ sistemini doğrulamak ve bu bilgileri toplamak üzere tasarlanmış tescilli bir sistem olan Dynamic Network Authentication System (DNAS) kullanabilir. DNAS'yi engelleyen program ve aygıtları yetkisiz aktarma, gösterme, verme, alma veya iletme kanunen yasaklanmış olabilir. SCE'nin PS3™ sistemiyle bağlantılı olarak diğer kimlik doğrulama veya güvenlik sistemlerini kullanma hakkı mahfuzdur. Bölgenizdeki SCE şirket web sitesinde SCE veya onun bağlı şirketlerinin gizlilik politikasına istinaden topladıkları bilgileri nasıl kullanabileceği hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. İlgili gizlilik politikası, PS3™ sisteminin tarafınızdan kullanılmasına da tatbik olunur.

5. INTERNET ÖZELLİKLERİ

PS3™ sistemi internet tarayıcısı da dâhil olmak üzere internet bağlantısı gerektiren her türlü özelliğin kullanımının (“Internet Özellikleri”) riski size aittir. Kablosuz LAN erişimi gerektiren Internet Özellikleri, bölgenizde ücretsiz olmayabilir veya bölgenizde bağlantı kopmaları veya kesilmeler olabilir. Ayrıntılı bilgi için kablosuz LAN sağlayıcınızla görüşün. Internet Özellikleri, tüm kablosuz LAN erişim bağlantı noktalarını veya web sitelerini DESTEKLEMEYEBİLİR. Web sitelerinde gezinme veya içeriklerden herhangi birine erişme; virüs, veri kaybı veya hasarı ya da diğer sorunlara neden olabilir. Tüm ilgili kanun ve düzenlemelere riayet etmek zorundasınız. Diğer koşul ve şartlar için kullanım kılavuzuna bakın. Internet erişimi veya kullanımı ile bağlantılı tüm ücretlerden sorumlusunuz.

6. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

Sistem Yazılımı ile Bağlı Sitelerdeki Internet Özellikleri ve bilgiler dâhil olmak üzere Sistem Yazılımı'nda bulunan veya Sistem Yazılımı yoluyla sağlanan içerik, program, hizmet ve web siteleri, “OLDUĞU GİBİ” temin edilir. SCE ve onun bağlı şirketleri; herhangi bir zımni ticari elverişlilik garantisi, belli bir amaca uygunluk garantisi veya ihlal yasağı garantisini sarahaten reddetmektedir.

SCE VE ONUN BAĞLI ŞİRKETLERİ; SİSTEM YAZILIMINA ERİŞİM VEYA SİSTEM YAZILIMININ KULLANILMASI YA DA SİSTEM YAZILIMINDA BULUNAN VEYA SİSTEM YAZILIMI İLE SAĞLANAN İÇERİK, PROGRAM, ÖZELLİK, HİZMET VEYA BİLGİLERE ERİŞİM VEYA AYNILARININ KULLANILMASI NETİCESİNDE VEYA AYNILARINDAN DOĞAN VE TARAFINIZIN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN MARUZ KALDIĞI DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA MÜTEAKİP BİLUMUM VERİ KAYBI, KÂR KAYBI VEYA SAİR ZARA VEYA HASARA YÖNELİK OLARAK HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. İŞBU HÜKÜM ÜLKENİZİN YETKİ ALANI DÂHİLİNDE UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLANDIRMA, SORUMLULUK REDDİ VEYA İSTİSNALAR, HERHANGİ BİR ZORUNLU AMACIN YERİNE GETİRİLEMEMESİ DURUMUNDA BİLE İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

7. FESİH

SCE, işbu Sözleşme'nin şartlarını ihlal ettiğini tespit ettiği takdirde PS3™ sisteminiz için sağlanan garanti ve onarım hizmetleri gibi hizmetlerin geri çekilmesi, PlayStation®Network'e erişiminizin sona erdirilmesi, yetkisiz kullanımı veya değiştirilmiş PS3™ sisteminin veya herhangi bir korsan materyal veya ekipmanın kullanımını engellemek için makul ölçüde gerekli olduğu şekilde diğer çözüm gayretlerine güvenmeyi sona erdirmeyi amaçlayan sürüm yükseltme veya aygıtların uygulanması da dâhil olmak üzere menfaatlerini korumak için gerekli tüm tedbirleri alabilir. SCE ve onun lisansörleri, işbu Sözleşme'nin ihlali halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. SCE'nin davranışınıza ilişkin resmi veya özel davalara veya soruşturmalara iştirak hakkı mahfuzdur.

8. İHRACAT KONTROLÜ

PS3™ sistemi; İhracat Yönetimi Düzenlemeleri ile ABD Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin ambargo ve yaptırım rejimleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ihracat kontrolü kanun ve düzenlemeleri kapsamında belli başlı kısıtlamalara tâbi olan teknoloji içerebilir. Bu nedenle PS3™ sistemi, bu tür kanun ve düzenlemelerle yasaklanan kişi veya kuruluşlara ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez.

9. GENEL YASAL HUSUSLAR

Sistem Yazılımı'na erişerek veya Sistem Yazılımı'nı kullanarak işbu Sözleşme'nin tüm mevcut şartlarına riayet etmeyi kabul ediyorsunuz. İşbu Sözleşme'nin yazdırılabilir güncel sürümüne erişmek için kişisel bilgisayarınızdan http://www.scei.co.jp/ps3-eula/ adresini ziyaret edin. SCE, sadece kendi takdirine bağlı olarak PS3™ sistem dokümantasyonu, elkitabı veya http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html adresinde bulunan şartlar da dâhil olmak üzere işbu Sözleşme'nin şartlarını dilediği zaman değiştirebilir. Lütfen işbu Sözleşme'ye yapılacak değişiklikleri görmek için zaman zaman bu web sitesini kontrol edin. Sistem Yazılımı'na sürekli erişiminiz veya Sistem Yazılımı'nı sürekli kullanımınız, işbu Sözleşme'ye yapılacak değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. İşbu Sözleşme ile SCE çevrimiçi ağa yönelik Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi arasında herhangi bir ihtilaf olması halinde Sistem Yazılımı'na erişim veya Sistem Yazılımı'nın kullanılmasına ilişkin olarak işbu Sözleşme'nin şartları geçerli olacaktır.