SIE Inc MOBİL UYGULAMA LİSANS ANLAŞMASI (Sürüm 2.1)

 

HAKLARINIZI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK İÇİN LÜTFEN BU SIE Inc MOBİL UYGULAMA LİSANS ANLAŞMASINI ("ANLAŞMA") DİKKATLE OKUYUN.

BU ANLAŞMA SİZİNLE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc") ARASINDADIR. SIE Inc TARAFINDAN IOS VEYA ANDROID İŞLETİM SİSTEMLİ CİHAZLARDA KULLANILMAK ÜZERE DAĞITILAN UYGULAMA YAZILIMI'NA ("UYGULAMA YAZILIMI") ERİŞİLMESİ VEYA UYGULAMA YAZILIMI'NIN KULLANILMASI, BU ANLAŞMANIN TARAFINIZCA KABUL EDİLMESİ SARİH ŞARTINA BAĞLIDIR. UYGULAMA YAZILIMI'NI KULLANMAK SURETİYLE, KENDİ YARGI BÖLGENİZDE GEÇERLİ OLAN YASALAR UYARINCA BİR SÖZLEŞMEYE GİRME YETİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU VE BU ANLAŞMANIN HÜKÜMLERİNİN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

Bu Anlaşma'yı kendi adınıza ve sahip olduğunuz ya da denetiminizde olan ve yasal olarak geçerli iOS veya Android işletim sistemini çalıştıran cihazdaki ("Cihaz") Uygulama Yazılımını (i) veya Uygulama Yazılımı ile PlayStation™Network’teki hesabınızı (“Hesap”) (ii) kullanan veya bunlara erişen kişilerin adına kabul etmektesiniz. Diğer şahısların Uygulama Yazılımı'nı kullanması ve onların da bu Anlaşma'nın hükümlerine uyması sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Anlaşma, Uygulama Yazılımı ve yazılıma ilişkin tüm yamalar, güncellemeler, yükseltmeler ve yeni sürümler için geçerlidir.

DİKKAT: ABD, KUZEY ÜLKELERİ, ORTA VEYA GÜNEY AMERİKA'DA İKAMET EDİYORSANIZ İŞBU ANLAŞMA, KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İŞBU ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ VE SİZ İLE HERHANGİ BİR "SONY ŞİRKETİ" (BÖLÜM 9'DA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) ARASINDAKİ HERHANGİ BİR "ANLAŞMAZLIĞA" (BÖLÜM 9'DA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) İLİŞKİN HAKLARINIZI ETKİLEYEN BÖLÜM 9'DAKİ BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGAT HÜKMÜNÜ KAPSAR. BÖLÜM 9'DA AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE BAĞLAYICI TAHKİM VEYA GRUP DAVASI FERAGAT HÜKÜMLERİ SEÇENEKLERİNDEN VAZGEÇME HAKKINA SAHİPSİNİZ.

 

1. LİSANS VERME

İşbu Anlaşma'nın şartlarına bağlı olarak SIE Inc size Uygulama Yazılımı'nı yalnızca Cihaz'da kullanmanız için sınırlı, devredilemez, münhasır ve ticari olmayan bir hak vermektedir. Uygulama Yazılımı'nın güncel sürümü haricinde eski sürümlerini kullanma hakkınız, Uygulama Yazılımı'nın en son sürümünü almanız veya Cihaz'ınıza kurmanız üzerine sona erer.

SIE Inc lisanslı üçüncü şahıs yazılımları veya hizmetlerine yönelik belirli şartlar, SIE Inc'in size bu üçüncü şahıs yazılım veya hizmetlerine yönelik bildirim ve lisans şartları sağlamasını gerekli kılabilir. Bu bildirim ve lisans şartlarına SIE Inc'in uygun görerek size sunduğu yerlerden ulaşabilirsiniz.

Uygulama Yazılımı'nı kullanmaya yönelik tüm haklar sadece lisansla verilmektedir ve size Uygulama Yazılımı ile ilgili hiçbir mülkiyet hakkı veya menfaat sunulmamaktadır. SIE Inc ve lisansörleri, Uygulama Yazılımı'na ait tüm fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Uygulama Yazılımı'na erişim veya Uygulama Yazılımı'nın kullanımı, işbu Anlaşma'nın hükümlerine ve ayrıca ilgili fikri mülkiyet hakkı kanunlarına tabidir. İşbu Anlaşma'da sarahaten verilmedikçe, SIE Inc ve onun lisansörleri Uygulama Yazılımı'na ait tüm hakları saklı tutar.

 

2. SINIRLAMALAR

Uygulama Yazılımı'nı (i) kiralayamaz, kiraya veremez, alt lisansını veremez, yayınlayamaz, değiştiremez, yamalayamaz, uyarlayamaz veya çeviremezsiniz; (ii) Uygulama Yazılımı üzerinde tersine mühendislik, kaynak koda çevirme veya kaynak kodunu oluşturma gibi işlemler gerçekleştiremezsiniz, Uygulama Yazılımı'nın türev esaslarını oluşturamazsınız; (iii) Uygulama Yazılımı'nın nesne kodundan kaynak kodunu oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz; (iv) Uygulama Yazılımı ile birlikte yetkisiz, yasa dışı, sahte veya değiştirilmiş donanım veya yazılım kullanamazsınız; (v) Uygulama Yazılımı'nın önceki sürümlerini yeniden kuramazsınız; (vi) Uygulama Yazılımı'nı kullanmanız veya bu yazılıma erişiminiz ile bağlantılı olarak kanunları, düzenlemeleri, yönetmelikleri veya SIE Inc ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal edemezsiniz; (vii) Uygulama Yazılımı'nı SIE Inc'in yetkili dağıtım yöntemleri haricinde edinemezsiniz veya (viii) Uygulama Yazılımı'nı herhangi bir lisanssız biçimde istismar edemezsiniz.

Bu kısıtlamalar, kendi yargı yetki alanınızda kanunlarca müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunacak şekilde yorumlanacaktır.

 

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER; ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ANLAŞMALARI VE İÇERİĞİ

SIE Inc size Uygulama Yazılımı'nda belirli güncellemeler, yükseltmeler veya hizmetler temin edebilir. Bazı güncelleme, sürüm yükseltme veya hizmetler, mevcut ayarlarınızı değiştirebilir, veri veya içerik kaybına neden olabilir veya işlev veya özellik kaybına yol açabilir.

Uygulama Yazılımı, üçüncü şahısların bağımsız olarak işlettikleri veya sürdürdükleri web sitesi bağlantılarına atıfta bulunabilir, bunları görüntüleyebilir veya size temin edebilir ("Üçüncü Şahıs İçerikleri ve Bağlantıları").

SIE Inc ve iştirakleri, Üçüncü Şahıs İçerik veya Bağlantıları kontrol etmez veya yönetmez ve SIE Inc ile onun iştirakleri, Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarını izlemez, onaylamaz, tasdik etmez, garanti etmez veya desteklemez. SIE Inc ve iştirakleri, size karşı Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına ilişkin sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Şahıs İçerik ve Bağlantılarına güvenip güvenmeme riski size aittir ve bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk ve sonuçları siz üstlenirsiniz.

 

4. BİLGİ TOPLAMA/KİMLİK DOĞRULAMA

SIE Inc, faaliyetlerini işletmek ve ürün ve hizmetlerini dağıtmak amacıyla Cihaz ve Uygulama Yazılımı hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgiler sistem izleme/tanılama, pazarlama ve anonim olarak kullanıcı davranışlarını izleme amacıyla kullanılabilir. SIE Inc, ayrıca Uygulama Yazılımı'nı işbu Cihaz'da ilk kez başlattığınızda Cihaz'a SIE Inc tarafından otomatik olarak atanan özel kimlik kodunu da alabilir. Hesabınıza Uygulama Yazılımı'ndan giriş yaptığınızda SIE Inc bu bilgileri Hesabınızla ve Hesabınızla ilişkilendirilmiş diğer bilgilerle bağlantılandırabilir. Bu bilgilerin nasıl kullanılacağı ve sorunuz olduğunda kiminle iletişim kurabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen SIE Inc'in http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html adresindeki hukuki dokümanlar sitesinden kendi bölgenizin PSN(SM) Gizlilik Politikası’na başvurun.

 

5. İNTERNET BAĞLANTISI

Uygulama Yazılımı'nın bazı özellikleri için internet bağlantısı gerekebilir. İnternete erişme veya interneti kullanmadan dolayı ortaya çıkan tüm masraflardan siz sorumlusunuz.

 

6. GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI

Uygulama Yazılımı, herhangi bir sarih veya zımni garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sunulmaktadır. SIE Inc, iştirakleri ve lisansörleri; herhangi bir zımni ticari elverişlilik garantisi, belli bir amaca uygunluk garantisi ve ihlal yasağı garantisini sarahaten reddetmektedir.

SIE Inc, İŞTİRAKLERİ VE LİSANSÖRLERİ, HİÇBİR DURUMDA UYGULAMA YAZILIMINA ERİŞİM VE UYGULAMA YAZILIMININ KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BUNLAR NETİCESİNDE DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA MÜTEAKİP HERHANGİ BİR VERİ KAYBI, KÂR KAYBI YA DA ZARAR VEYA HASARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. İŞBU HÜKÜM ÜLKENİZİN YETKİ ALANI DÂHİLİNDE UYGULANABİLİR OLDUĞU SÜRECE YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLANDIRMA, SORUMLULUK REDDİ VEYA İSTİSNALAR, HERHANGİ BİR ZORUNLU AMACIN YERİNE GETİRİLEMEMESİ DURUMUNDA BİLE, İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR.

 

7. ANLAŞMANIN İHLALİ; HAKLARIN FESHİ VE SIE Inc'İN BAŞVURABİLECEĞİ ÇARELER

SIE Inc, işbu Anlaşma'nın koşullarını ihlal ettiğinizi tespit ettiği takdirde çıkarlarını korumak amacıyla Uygulama Yazılımı'nın tamamına veya bir kısmına erişiminizi ve bunu kullanmanızı devre dışı bırakmak, PSN'e erişiminizi sona erdirmek, Uygulama Yazılımı ile sunulan herhangi bir hizmeti reddetmek gibi önlemler alabilir veya Uygulama Yazılımı'nın değiştirilmiş veya izin verilmeyen bir biçimde kullanılmasını önlemek için diğer makul çarelere başvurabilir veya başvurulmasını sağlayabilir.

SIE Inc, iştirakleri ve lisansörleri, işbu Anlaşma'nın ihlali halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar. SIE Inc, Uygulama Yazılımı'nı kullanımınıza ilişkin resmi veya özel davalara veya soruşturmalara iştirak edebilir.

 

8. İHRACAT KONTROLÜ VE KANUNLARA RİAYET

Uygulama Yazılımı, ihracat kontrolü kanun ve düzenlemeleri kapsamında belli başlı kısıtlamalara tabi olan teknoloji içerebilir. Bu nedenle, Uygulama Yazılımı, bu tür kanun ve düzenlemeleri ihlal eden kişi veya kuruluşlara ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Uygulama Yazılımı'nı kullanırken bu kanunlara riayet etmek zorundasınız. ABD Hükümeti'nin ambargo uyguladığı veya "terörü destekleyen" ülke olarak tanımladığı bir bölgede bulunmadığınızı ve (ii) ABD Hükümeti'nin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve tekeffül edersiniz.

 

9. BELİRLİ BÖLGELERDE YAŞAYANLARA YÖNELİK BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM

İşbu Bölüm 9'da yer alan aşağıdaki şartlar; sadece ABD, Kuzey, Orta veya Güney Amerika'da ikamet ettiğiniz takdirde kanunen müsaade edilen azami ölçüde tatbik olunur.

"Anlaşmazlık" tabiri; sözleşme, yönetmelik, düzenleme, kararname, haksız fiil (yolsuzluk, yanlış beyanda bulunma, hileli teşvik veya ihmal dâhil olmak üzere) ya da sair yasal veya eşit teoriye dayalı olsun ya da olmasın Uygulama Yazılımı'nı kullanmanıza ilişkin olarak siz ile SIE Inc, Sony Interactive Entertainment LLC, mevcut ya da eski iştirakleri yahut Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC ve Sony Interactive Entertainment America LLC dâhil olmak üzere burada adı sayılanların öncülü veya ardılı niteliğindeki herhangi bir şirket ("Sony Şirketi") arasındaki anlaşmazlığı, tazminat talebini veya uyuşmazlığı ifade eder ve işbu Bölüm 9'un geçerliliğini, uygulanabilirliğini veya içeriğini de (aşağıdaki Grup Davası Feragat şartının uygulanabilirliği hariç olmak üzere) kapsar. "Anlaşmazlık" tabiri, uygulanması mümkün olan en geniş anlamıyla yorumlanır.

Herhangi bir Sony Şirketi veya Sony Şirketi'nin sorumluları, direktörleri, çalışanları ve temsilcileri ("Muhalif Sony Şirketi") ile aşağıda şart koşulan müzakereler yoluyla çözümlenemeyen bir Anlaşmazlık durumuna (aşağıda tahkim dışı tutulan durum haricinde) düştüğünüz takdirde, Muhalif Sony Şirketi ve siz, Anlaşmazlığı sadece Bölüm 9'un şartlarına göre tahkim yoluyla çözüm yoluna gitmeli ve mahkemeye taşımamalısınız. Tahkim, Anlaşmazlığın mahkemede hakim veya jüri yerine tarafsız bir hakem tarafından çözümlenmesini ifade eder.

SİZ VE SONY ŞİRKETLERİ, TARAFINIZDAN VEYA SONY ŞİRKETİ TARAFINDAN ASLİYE MAHKEMESİNDE AÇILAN HERHANGİ BİR TAZMİNAT DAVASININ İŞBU BÖLÜM 9'DA BULUNAN TAHKİM ŞARTLARINA TABİ OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

İŞBU BÖLÜM 9'DA YER ALAN İLZAM EDİCİ TAHKİM VE GRUP DAVASI FERAGATİNE BAĞLI KALMAK İSTEMEZSENİZ, SIE Inc'E İŞBU ANLAŞMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ 30 GÜN İÇERİSİNDE YAZILI OLARAK BİLDİRMEK ZORUNDASINIZ. YAZILI BİLDİRİMİNİZİ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: "LEGAL DEPARTMENT" (HUKUK DEPARTMANI) ADRESİNE, "WAIVER" (FERAGAT) KONUSU İLE POSTALAMALISINIZ. BU GÖNDERİMİNİZ ŞU BİLGİLERİ İÇERMELİDİR: (I) ADINIZ, (II) ADRESİNİZ, (III) VARSA GİRİŞ KİMLİK NUMARANIZ VE (IV) HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE OLAN İHTİLAFLARI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLEMEK İSTEMEDİĞİNİZİ BELİRTEN AÇIK BEYANNAME.

HERHANGİ BİR SONY ŞİRKETİ İLE İHTİLAF HALİNDE OLMANIZ DURUMUNDA YAZILI BİLDİRİMİ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, İLGİLİ: “LEGAL DEPARTMENT” (HUKUK DEPARTMANI) ADRESİNE, “DISPUTE RESOLUTION TO GIVE THE ADVERSE SONY ENTITY AN OPPORTUNITY TO RESOLVE THE DISPUTE INFORMALLY THROUGH NEGOTIATION” (MUHALİF SONY ŞİRKETİ'NE İHTİLAFI MÜZAKERE YOLUYLA RESMİ OLMAYAN ŞEKİLDE ÇÖZÜMLEME FIRSATI VERMEYE YÖNELİK İHTİLAF HALLİ) KONUSU İLE POSTALAMALISINIZ.

Anlaşmazlığın, bildiriminde bulunulduktan sonraki en geç 60 gün içerisinde iyi niyetle çözümlenmesi için müzakere etmeyi kabul ediyorsunuz. Muhalif Sony Şirketi'nin Anlaşmazlığınızı bildirimin alındığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde çözüme kavuşturmaması durumunda, siz veya Muhalif Sony Şirketi, işbu Bölüm 9 uyarınca tazminat talebi davası açabilirsiniz.

TÜM İHTİLAF ÇÖZÜM İŞLEMLERİ, İSTER TAHKİM İSTER MAHKEME YOLUYLA OLSUN, SADECE BİREYSEL OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR; TAHKİMİN BAŞLANGICINI TAKİBEN SİZ VE MUHALİF SONY ŞİRKETİ ARASINDA BU KONUDA YAZILI BİR ANLAŞMA OLMADIKÇA, GRUP VEYA TEMSİLCİ DAVASINDA YA DA BİR GRUP DAVASINDA, BİRLEŞTİRİLMİŞ DAVADA, TEMSİLCİ DAVASINDA VEYA ÖZEL SAVCI TARAFINDAN AÇILMIŞ BİR DAVADA ADI GEÇEN VEYA GEÇMEYEN BİR ÜYE TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEYECEKTİR.

Sizin veya Muhalif Sony Şirketi'nin Anlaşmazlığı tahkim yoluyla çözümlemek istemesi durumunda, tahkim işlemlerini başlatan taraf, işlemleri Amerikan Tahkim Derneği'nde ("AAA"), www.adr.org veya JAMS www.jamsadr.com adresinde başlatabilir. İlgili tarafın seçtiği tahkim örgütü kurallarının işbu Bölüm 9'un şartlarıyla çelişmesi durumunda, Bölüm 9'daki hükümler geçerli olacaktır.

Federal Tahkim Kanunu ("FAA"), devletlerarası ticaret içeren tüm Anlaşmazlıkların hakem yoluyla çözülebilir oluşu için geçerlidir. Ancak Anlaşmazlık maddesine ilgili federal veya devlet kanunları da tatbik olunabilir. 75.000 dolardan az olan tazminat talepleri için, Ek Prosedürlerin C-8 sayılı bölümünde belirtilen tahkim ücretlerinin belirlenmesi de dâhil olmak üzere, AAA'nın Tüketiciye İlişkin Anlaşmazlıklara Yönelik Ek Prosedürleri ("Ek Prosedürler") geçerli olacaktır; 75.000 doları aşan tazminat talepleri için ise AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları ile grup dışı dava işlemlerine yönelik ilgili ücret çizelgeleri tatbik olunur.

AAA kurallarına www.adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı hattı arayarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca tazminat talebiniz 75.000 doları aşmıyorsa ve yukarıda açıklandığı şekilde iyi niyetle bildirimde bulunup Muhalif Sony Şirketi ile müzakere yoluna gitmiş olmanız ve tahkimde hakemin sizin hakim taraf olduğunuza kanaat getirmesi durumunda, hem hakemin belirlediği makul avukat ücretlerini ve maliyetlerini hem de ilgili eyalet yasası veya federal yasaların Muhalif Sony Şirketi'ne veya size yüklediği ücretleri ve maliyetleri geri alma hakkına kavuşacaksınız.

Hakem, yazılı olarak hüküm verecektir ancak taraflarca talep edilmedikçe gerekçe beyan etmek zorunda değildir. Hakemin vardığı hüküm, FAA tarafından sağlanan temyiz hakkı haricinde bağlayıcı ve nihai olup, uygulama amacıyla taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkemede yürürlüğe girebilir.

Siz veya Muhalif Sony Şirketi; San Mateo County, California veya ikamet ettiğiniz ülkede tahkim işlemlerini başlatabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ülkeyi seçmeniz durumunda; hakem tarafından belirlenen konumda değişiklik olması dolayısıyla yüklendiğiniz ilâve ücret veya masrafları ödemeyi kabul etmesi halinde Muhalif Sony Şirketi tahkimi San Mateo'ya taşıyabilir.

İşbu Bölüm 9 kapsamındaki herhangi bir şartın (yukarıdaki Grup Davası Feragati hariç olmak üzere) yasa dışı veya uygulanamaz olması durumunda, bu şart işbu Bölüm 9'dan çıkarılacak ve Bölüm 9'un geri kalanı tamamen geçerli olacaktır. Grup Davası Feragat şartının yasa dışı veya uygulanamaz olduğu hükmüne varılması halinde, işbu Bölüm 9 tamamen geçersiz olacak ve Anlaşmazlık mahkemede görülecektir.

İşbu Bölüm 9, işbu Anlaşma'nın feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

 

10. AMİR HUKUK VE YARGI YERİ

Japonya veya Doğu Asya veya Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülkede/bölgede ikamet ediyorsanız işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çelişmesi haricinde Japonya kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Anlaşma kapsamında veya işbu Anlaşma'ya ilişkin olarak doğan her türlü anlaşmazlık, münhasıran Tokyo'da (Japonya) bulunan Tokyo Bölge Mahkemesi'ne tevdi edilecektir.

Avrupa, Afrika, Avustralya, Okyanusya, Orta Doğu, Hindistan veya Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız, işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çeliştiği durumlar haricinde, İngiliz kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

Başka bir yerde ikamet ediyorsanız, işbu Anlaşma, hukuk kurallarının çeliştiği durumlar haricinde, Kaliforniya Eyalet kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. ABD'de ikamet ediyorsanız tahkime konu olan ve asliye mahkemesine tevdi edilmeyen her türlü Anlaşmazlık, San Mateo Eyaleti'nde bulunan Kaliforniya Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde veya Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde bulunan yargı yetkisini haiz bir mahkemede görülecektir.

 

11. GENEL HUKUK

İşbu Anlaşma'nın en güncel sürümüne bağlı kalmak zorundasınız. SIE Inc, işbu Anlaşma'nın şartlarını dilediği zaman değiştirebilir. İşbu Anlaşma'nın yazdırılabilir güncel sürümüne erişmek için http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html adresini ziyaret edin. Lütfen işbu Anlaşma’da yapılacak değişiklikleri görmek için zaman zaman bu URL’yi kontrol edin. Uygulama Yazılımı'na erişmeye veya Uygulama Yazılımı'nı kullanmaya devam etmeniz, işbu Anlaşma'nın en son sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

İşbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünün geçersiz, hükümsüz veya yasadışı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda işbu Anlaşma'nın geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği, hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. İşbu Anlaşma'yı ihlal ettiğiniz takdirde bu ihlalin SIE Inc’e maddi tazminatların yeterli bir çare olmayacak kadar tamir edilemez şekilde zarar vereceğini ve SIE Inc’in kanunlar tahtında sahip olduğu diğer çarelere ilâveten parasal olmayan tedbirler de alma hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz.

İşbu Anlaşma, Uygulama Yazılımı'na ilişkin siz ve SIE Inc arasındaki Anlaşma'nın tamamını teşkil eder ve konusuna ilişkin tüm eski veya güncel anlaşmaları geçersiz kılar. İşbu Anlaşma kapsamındaki hakların kullanılmaması veya geç kullanılması, hiçbir şekilde bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. SIE Inc, işbu Anlaşma'nın şartlarını uygulama hakkı da dâhil olmak üzere, işbu Anlaşma kapsamındaki haklarını herhangi bir SIE Inc iştirakine devir veya temlik edebilir.

 

12. MAĞAZA SAHİBİ.

Bu Anlaşma, Uygulama Yazılımı'nı indirdiğiniz mağazanın ("Uygulama Mağazası") sahibi ("Mağaza Sahibi") ile değil, SIE Inc ile sizin aranızdadır. Uygulama Yazılımındaki içeriklerin sorumluluğu, bu Anlaşma'da belirtilmediği müddetçe Mağaza Sahibine değil, yalnızca SIE Inc'e aittir.

Uygulama Yazılımı'nı kullanmanız, ayrıca Uygulama Mağazası hizmet koşullarına tabi olacaktır.

Mağaza Sahibi'nin Uygulama Yazılımı'na ilişkin bakım ve destek hizmetleri yürütme yükümlülüğü yoktur.

Mağaza Sahibi, uygulanan yasaların izin verdiği azami ölçüde Uygulama Yazılımı'na ilişkin herhangi bir garanti yükümlülüğü sunmamaktadır.

Mağaza Sahibi, sizin veya sahip ve kullanmakta olduğunuz Uygulama Yazılımı'ndan istifade eden herhangi bir üçüncü tarafın Uygulama Yazılımı'nın kullanılmasına ilişkin tahdidi olmamak kaydıyla (i) ürün sorumluluğu iddiaları; (ii) Uygulama Yazılımı'nın geçerli hukuki veya mevzuat şartlarını karşılamadığına dair iddialar; (iii) müşterilerin korunması veya benzer bir mevzuat altında doğan iddialar ve (iv) Uygulama Yazılımı'nın üçüncü bir tarafa ait fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine dair iddialar gibi hak iddialarından sorumlu değildir.

 

13. İRTİBAT.

Uygulama Yazılımı'na ilişkin bir herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olduğunda lütfen http://www.playstation.com/support/ adresinde listesini bulabileceğiniz destek ekibimiz ile iletişime geçin.