ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ SIE Inc (Έκδοση 2.1)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ SIE Inc ("ΣΥΜΒΑΣΗ") ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE Inc"). Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ Ή Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SIE Inc ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IOS Ή ANDROID ("ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ") ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση εκ μέρους του εαυτού σας και των λοιπών ατόμων τα οποία έχουν πρόσβαση σε ή χρησιμοποιούν: (i) το Λογισμικό Εφαρμογής στη συσκευή η οποία τελεί υπό την κατοχή ή τον έλεγχό σας και χρησιμοποιεί νομίμως την κατάλληλη έκδοση λειτουργικού συστήματος iOS ή Android ("Συσκευή") ή (ii) το λογαριασμό σας στοPlayStation™ Network ("Λογαριασμός") από το Λογισμικό Εφαρμογής. Φέρετε ευθύνη ως προς τη χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής από τρίτα άτομα, καθώς και τη συμμόρφωσή του με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Η παρούσα Σύμβαση αφορά το Λογισμικό Εφαρμογής και κάθε ενημέρωση κώδικα, ενημέρωση, αναβάθμιση ή νέα έκδοση του εν λόγω λογισμικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ή ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ - ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ "ΔΙΑΦΟΡΑ" (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9) ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ "ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SONY" (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9). ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 9.

 

1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Βάσει των όρων της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc σας παρέχει το περιορισμένο, μη μεταβιβάσιμο, μη αποκλειστικό, μη εμπορικό δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Εφαρμογής αποκλειστικά στη Συσκευή. Τυχόν δικαιώματα χρήσης προηγούμενων εκδόσεων του Λογισμικού Εφαρμογής παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που είστε σε θέση να λάβετε ή έχετε εγκαταστήσει την τελευταία έκδοση του Λογισμικού Εφαρμογής στη Συσκευή.

Ορισμένοι όροι άδειας για λογισμικά ή υπηρεσίες τρίτων μερών που παρέχονται με άδεια από την SIE Inc ενδέχεται να προϋποθέτουν την παροχή σημειώσεων και όρων άδειας από την SIE Inc για το εν λόγω λογισμικό ή υπηρεσία τρίτου μέρους. Αυτές οι σημειώσεις και οι όροι άδειας θα παρατίθενται στα σημεία όπου η SIE Inc κρίνει σκόπιμο.

Όλα τα δικαιώματα χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογής παρέχονται αποκλειστικά κατόπιν άδειας και δεν σας παραχωρούνται δικαιώματα ιδιοκτησίας ή συμφέροντα επί του Λογισμικού Εφαρμογής. Η SIE Inc και οι χορηγοί αδειών της διατηρούν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού Εφαρμογής. Κάθε χρήση του ή πρόσβαση στο Λογισμικό Εφαρμογής υπόκειται στους όρους της παρούσας Σύμβασης και τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εξαιρουμένων των δικαιωμάτων τα οποία παραχωρούνται ρητά βάσει της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc και οι χορηγοί αδειών της επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων επί του Λογισμικού Εφαρμογής.

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Απαγορεύεται (i) η μίσθωση, ενοικίαση, υπενοικίαση, δημοσίευση, τροποποίηση, ενημέρωση του κώδικα, προσαρμογή ή μετάφραση του Λογισμικού Εφαρμογής, (ii) η αντίστροφη μεταγλώττιση, η αποσυμπίλιση ή η αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού Εφαρμογής και η δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού Εφαρμογής, (iii) η προσπάθεια δημιουργίας του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού Εφαρμογής από τον αντικειμενικό κώδικα, (iv) η χρήση μη εξουσιοδοτημένου, παράνομου, πλαστού ή τροποποιημένου υλικού ή λογισμικού με το Λογισμικό Εφαρμογής, (v) η εκ νέου εγκατάσταση παλιότερων εκδόσεων του Λογισμικού Εφαρμογής, (vi) η παράβαση τυχόν νόμων, κανονισμών ή νομοθετημάτων ή δικαιωμάτων της SIE Inc ή τρίτων μερών ως αποτέλεσμα της πρόσβασης στο ή της χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογής, (vii) η απόκτηση του Λογισμικού Εφαρμογής με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν των εξουσιοδοτημένων μεθόδων διανομής της SIE Inc και (viii) η εκμετάλλευση του Λογισμικού Εφαρμογής με οποιονδήποτε μη αδειούχο τρόπο.

Οι περιορισμοί αυτοί θα ερμηνεύονται με τον αυστηρότερο τρόπο, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας.

 

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Η SIE Inc μπορεί να σας παράσχει ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες αναφορικά με το Λογισμικό Εφαρμογής. Ορισμένες ενημερώσεις, αναβαθμίσεις ή υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας, να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων ή περιεχομένων ή να έχουν ως αποτέλεσμα την κατάργηση ορισμένων λειτουργιών ή χαρακτηριστικών.

Το Λογισμικό Εφαρμογής μπορεί να κάνει αναφορά σε, να προβάλλει ή να σας παρέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες web ή περιεχόμενα τα οποία υπόκεινται στη λειτουργία ή διαχείριση ανεξάρτητων τρίτων μερών ("Περιεχόμενα και σύνδεσμοι τρίτων μερών").

Η SIE Inc και οι θυγατρικές της δεν ελέγχουν ούτε κατευθύνουν τα Περιεχόμενα και τους Συνδέσμους τρίτων μερών. Επίσης, η SIE Inc και οι θυγατρικές της δεν παρακολουθούν, δεν εγκρίνουν, δεν υποστηρίζουν, δεν εγγυώνται και δεν χρηματοδοτούν Περιεχόμενα και Συνδέσμους τρίτων μερών. Η SIE Inc και οι θυγατρικές της δεν φέρουν καμία ευθύνη ενώπιόν σας για τυχόν Περιεχόμενα και Συνδέσμους τρίτων μερών. Ο κίνδυνος που ενέχεται στην εμπιστοσύνη ή μη των Περιεχομένων και Συνδέσμων τρίτων μερών αφορά αποκλειστικά εσάς και αναλαμβάνετε κάθε ευθύνη και συνέπεια που ενδέχεται να προκύψει εξ αυτής.

 

4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στα πλαίσια εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της SIE Inc και της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών, η SIE Inc μπορεί να συλλέγει και να ανακτά πληροφορίες σχετικά με τη Συσκευή και το Λογισμικό Εφαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους παρακολούθησης/διάγνωσης του συστήματος, διαφήμισης και ανώνυμης παρακολούθησης της συμπεριφοράς των χρηστών. Επίσης, η SIE Inc μπορεί να συλλέγει το μοναδικό ID που αντιστοιχίζεται αυτόματα στη Συσκευή από την SIE Inc κατά την πρώτη εκτέλεση του Λογισμικού Εφαρμογής στη Συσκευή. Κατά την είσοδο στο Λογαριασμός από το Λογισμικό Εφαρμογής, η SIE Inc ενδέχεται να συνδέσει αυτές τις πληροφορίες με το Λογαριασμός σας, καθώς και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το Λογαριασμός σας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου τουPSN(SM) για την περιοχή σας ακολουθώντας το σύνδεσμο της ιστοσελίδας νομικών εγγράφων της SIE Inc στη διεύθυνση http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τις μεθόδους επικοινωνίας σε περίπτωση που έχετε απορίες.

 

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ορισμένα χαρακτηριστικά του Λογισμικού Εφαρμογής ενδέχεται να προϋποθέτουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Φέρετε ατομική ευθύνη για το σύνολο των τελών που σχετίζονται με την πρόσβαση στο ή τη χρήση του διαδικτύου.

 

6. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Λογισμικό Εφαρμογής παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Η SIE Inc, οι θυγατρικές της και οι χορηγοί αδειών της αποποιούνται ρητά κάθε σιωπηρή εγγύηση εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SIE Inc, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ Ή ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΟΣΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΟΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟ.

 

7. ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ SIE Inc

Εάν η SIE Inc κρίνει ότι έχετε αθετήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η SIE Inc μπορεί να προβεί η ίδια σε ή να αναζητήσει τη λήψη μέτρων προστασίας των συμφερόντων της, όπως π.χ. να αποκλείσει την πρόσβαση σε ή τη χρήση μέρους ή του συνόλου του Λογισμικού Εφαρμογής, να διακόψει την πρόσβασή σας στο PSN, να διακόψει την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το Λογισμικό Εφαρμογής ή να προβεί σε άλλες εύλογες επανορθωτικές ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για τη διακοπή της μη επιτρεπόμενης χρήσης ή της χρήσης τροποποιημένου Λογισμικού Εφαρμογής.

Η SIE Inc, οι θυγατρικές της και οι χορηγοί αδειών της επιφυλάσσονται του δικαιώματος κίνησης νομικών διαδικασιών σε περίπτωση αθέτησης της παρούσας Σύμβασης. Η SIE Inc μπορεί να συμμετέχει σε κυβερνητικές και ιδιωτικές αγωγές ή διερευνήσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογής εκ μέρους σας.

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Το Λογισμικό Εφαρμογής ενδέχεται να περιλαμβάνει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς βάσει των νόμων και των κανονισμών περί ελέγχου εξαγωγών. Επομένως, απαγορεύεται η εξαγωγή ή εκ νέου εξαγωγή του Λογισμικού Εφαρμογής σε άτομα και οντότητες κατά παράβαση των εν λόγω νόμων και κανονισμών. Οφείλετε να τηρείτε αυτούς του νόμους κατά τη χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα η οποία τελεί υπό εμπορικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ ή έχει χαρακτηριστεί από την αμερικανική κυβέρνηση ως χώρα που "υποστηρίζει την τρομοκρατία" και (ii) δεν έχετε καταχωρηθεί σε καμία λίστα απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών της αμερικανικής κυβέρνησης.

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Οι ακόλουθοι όροι της παρούσας Ενότητας 9 σας αφορούν - στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο - μόνο εφόσον είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών ή κάποιας χώρας της Βορείου, Κεντρικής ή Νοτίου Αμερικής.

Ο όρος "Διαφορά" περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαφορά, απαίτηση ή διένεξη ανάμεσα σε εσάς και την SIE Inc, τη Sony Interactive Entertainment LLC, οποιεσδήποτε από τις συγγενείς εταιρείες τους τώρα ή στο παρελθόν ή οποιαδήποτε άλλη συγγενή εταιρεία της SIE Inc, ή οποιαδήποτε προκάτοχη ή διάδοχη επιχειρηματική οντότητα οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της Sony Computer Entertainment Inc., της Sony Computer Entertainment America LLC και της Sony Interactive Entertainment America LLC ("Επιχειρηματική Οντότητα της Sony") σε σχέση με τη χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής, είτε βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, κανονισμού, διάταξης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της παραποίησης στοιχείων, του δόλου και της αμέλειας), είτε βάσει οποιασδήποτε άλλης νόμιμης ή δίκαιης θεωρίας, και περικλείει την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα ή το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Ενότητας 9 (εξαιρουμένης της εκτελεστότητας της ρήτρας Παραίτησης από το Δικαίωμα Ομαδικής Αγωγής παρακάτω). Ο όρος "Διαφορά" ερμηνεύεται μετονευρύτερο δυνατό τρόπο.

Εάν έχετε κάποια Διαφορά (πέραν αυτής που περιγράφεται ως εξαιρούμενη από διαιτησία παρακάτω) με οποιαδήποτε Οντότητα της Sony ή τους υπευθύνους, διευθυντές, υπαλλήλους και αντιπροσώπους κάποιας οντότητας της Sony ("Αντίπαλη Οντότητα της Sony") η οποία δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω διαπραγμάτευσης κατά τις ακόλουθες απαιτήσεις, εσείς και η Αντίπαλη Οντότητα της Sony οφείλετε να επιλύσετε τη Διαφορά αποκλειστικά μέσω Διαιτησίας επί της εν λόγω Διαφοράς σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 9, χωρίς παραπομπή της Διαφοράς στα δικαστήρια. Ο όρος διαιτησία σημαίνει ότι η Διαφορά θα επιλυθεί από ουδέτερο διαιτητή και όχι από το δικαστή ή το σώμα ενόρκων σε αίθουσα δικαστηρίου.

ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ Ή ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 9, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΗΝ SIE Inc ΕΝΤΟΣ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: (I) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ, (II) ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΣ, (III) ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΣΑΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ (IV) ΣΑΦΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ SONY ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΜΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΩΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Συμφωνείτε ότι η διαπραγμάτευση για την επίλυση της Διαφοράς θα πραγματοποιείται καλή τη πίστει εντός 60 ημερών από την παροχή της ειδοποίησης περί Διαφοράς. Εάν η Αντίπαλη Οντότητα της Sony δεν επιλύσει τη διαφορά εντός 60 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης περί Διαφοράς, εσείς ή η Αντίπαλη Οντότητα της Sony μπορείτε να υποβάλετε αίτημα διαιτησίας της απαίτησής σας κατά τους όρους της Ενότητας 9.

ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ Ή ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ, Ή ΩΣ ΚΟΙΝΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ SONY ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΝΑ ΠΡΑΞΕΤΕ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Εάν εσείς ή η Αντίπαλη Οντότητα της Sony επιλέξετε να επιλύσετε τη Διαφορά μέσω διαιτησίας, το μέρος το οποίο εκκινεί τη διαδικασία διαιτησίας μπορεί να απευθυνθεί στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association / "AAA"), www.adr.org, ή τη JAMS www.jamsadr.com. Οι όροι της παρούσας Ενότητας 9 καθορίζουν εάν υπάρχει σύγκρουση με τους κανόνες του οργανισμού διαιτησίας που θα επιλέξουν τα μέρη.

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί διαιτησίας (Federal Arbitration Act / "FAA") διέπει τη δυνατότητα διαιτησίας όλων των Διαφορών σχετικά με το διακρατικό εμπόριο. Ωστόσο, ο ισχύων ομοσπονδιακός ή πολιτειακός νόμος μπορεί να αφορά και την ουσία μιας Διαφοράς. Για τις αξιώσεις κάτω των $75.000 ισχύουν οι συμπληρωματικές διαδικασίες για διαφορές με καταναλωτές της AAA ("Συμπληρωματικές Διαδικασίες"), συμπεριλαμβανομένου του πίνακα τελών διαιτησίας που παρατίθεται στην ενότητα C-8 των Συμπληρωματικών Διαδικασιών. Για τις αξιώσεις άνω των $75.000 ισχύουν οι κανόνες εμπορικής διαιτησίας της AAA και οι αντίστοιχοι πίνακες τελών για μη συλλογικές αγωγές.

Μπορείτε να βρείτε του κανόνες της AAA στη διεύθυνση www.adr.org ή μέσω τηλεφώνου στο 1-800-778-7879. Επίσης, εάν οι αξιώσεις σας δεν υπερβαίνουν τα $75.000, έχετε αποστείλει σχετική ειδοποίηση στην Αντίπαλη Οντότητα της Sony και έχετε διαπραγματευτεί καλή τη πίστει κατά τα ανωτέρω, και εάν ο διαιτητής κρίνει ότι υπερισχύετε στη διαιτησία, μπορείτε να διεκδικήσετε την εύλογη αμοιβή δικηγόρου και τα σχετικά έξοδα όπως ορίζονται από το διαιτητή, σε συνδυασμό με τυχόν άλλα δικαιώματα αποκατάστασης που παρέχονται από τη νομοθεσία της αρμόδιας πολιτείας ή τον ομοσπονδιακό νόμο στην Αντίπαλη Οντότητα της Sony ή εσάς.

Ο διαιτητής θα εκδώσει έγγραφη απόφαση, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική αιτιολόγηση, εκτός εάν κάποιο από τα μέρη υποβάλει σχετικό αίτημα. Η απόφαση του διαιτητή θα είναι δεσμευτική και οριστική, εκτός εάν προβλέπεται δικαίωμα έφεσης από τον FAA, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο για λόγους επιβολής επί των μερών.

Εσείς ή η Αντίπαλη Οντότητα της Sony μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία διαιτησίας στην κομητεία San Mateo, στην Καλιφόρνια ή στην κομητεία στην οποία διαμένετε. Εάν επιλέξετε την κομητεία διαμονής σας, η Αντίπαλη Οντότητα της Sony μπορεί να μεταφέρει τη διαιτησία στην κομητεία του San Mateo, εφόσον συμφωνήσει να καταβάλει τυχόν πρόσθετα τέλη ή έξοδα που ενδέχεται να σας επιβληθούν λόγω της αλλαγής τοποθεσίας σύμφωνα με την απόφαση του διαιτητή.

Εάν κάποια από τις ρήτρες της παρούσας Ενότητας 9 (εκτός από την παραπάνω ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Συλλογικής Αγωγής) κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω ρήτρα θα αφαιρείται από την παρούσα Ενότητα 9, η οποία παρούσα Ενότητα 9 θα παραμένει κατά τα λοιπά σε πλήρη ισχύ. Εάν η ρήτρα Παραίτησης από το Δικαίωμα Συλλογικής Αγωγής κριθεί παράνομη ή μη εφαρμοστέα, ολόκληρη η Ενότητα 9 θα θεωρείται μη εφαρμοστέα και η Διαφορά θα επιλύεται ενώπιον του δικαστηρίου.

Η παρούσα Ενότητα 9 εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

 

10. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Εάν διαμένετε στην Ιαπωνία ή σε κάποια χώρα/περιοχή της Ανατολικής ή της Νοτιοανατολικής Ασίας, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ιαπωνικό δίκαιο, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο Πρωτοδικείο του Τόκιο, στην Ιαπωνία.

Εάν διαμένετε στην Ευρώπη, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία ή τη Ρωσία, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το βρετανικό δίκαιο, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων.

Αν διαμένετε σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός από τους κανόνες όπου υπάρχει σύγκρουση νόμων. Εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθε Διαφορά η οποία δεν υπόκειται σε διαιτησία και δεν υποβάλλεται στο δικαστήριο μικροδιαφορών θα πρέπει να επιλύεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων - είτε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Καλιφόρνια στην κομητεία του San Mateo είτε ενώπιον του Αμερικανικού Πρωτοδικείου της Βόρειας Επαρχίας της Καλιφόρνια.

 

11. ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεσμεύεστε από την τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης. Η SIE Inc μπορεί να τροποποιήσει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ανά πάσα στιγμή. Για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση της παρούσας Σύμβασης σε εκτυπώσιμη μορφή, μεταβείτε στη διεύθυνση http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Ελέγξτε κατά καιρούς τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση. Η συνεχής πρόσβαση σε ή χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής συνεπάγεται αποδοχή της τελευταίας έκδοσης της παρούσας Σύμβασης.

Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη έγκυρος, παράνομος ή μη εφαρμοστέος, η εγκυρότητα, νομιμότητα και ισχύς των λοιπών όρων της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζεται και δεν περιορίζεται με κανέναν τρόπο. Αναγνωρίζετε ότι τυχόν αθέτηση της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στην SIE Inc, για την αποκατάσταση της οποίας ενδέχεται να μην επαρκεί η χρηματική αποζημίωση και ότι η SIE Inc μπορεί να διεκδικήσει δίκαια επανορθωτικά μέτρα, επιπλέον των νόμιμων αποζημιώσεων.

Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της SIE Inc σε σχέση με το Λογισμικό Εφαρμογής και υπερισχύει όλων των προηγούμενων ή ισχυουσών συνεννοήσεων όσον αφορά το εν λόγω θέμα. Η αποτυχία ή καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος βάσει της παρούσας Σύμβασης δεν αποτελεί παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα. Η SIE Inc μπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε δικαίωμα το οποίο προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εφαρμογής των όρων της Σύμβασης, σε οποιαδήποτε θυγατρική της SIE Inc.

 

12. Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ εσάς και της SIE Inc, όχι του ιδιοκτήτη του καταστήματος ("Καταστηματάρχης") από το οποίο λάβατε το Λογισμικό Εφαρμογής ("Κατάστημα Εφαρμογής"), και αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο του Λογισμικού Εφαρμογής είναι η SIE Inc, όχι ο Καταστηματάρχης, με εξαίρεση των όσων παρατίθενται στην παρούσα Σύμβαση.

Η χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής υπόκειται, επίσης, στους όρους χρήσης του Καταστήματος Εφαρμογής.

Ο Καταστηματάρχης δεν υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για το Λογισμικό Εφαρμογής.

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Καταστηματάρχης δεν υποχρεούται να προσφέρει καμία εγγύηση για το Λογισμικό Εφαρμογής.

Ο Καταστηματάρχης δεν είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων από εσάς ή τρίτα μέρη αναφορικά με το Λογισμικό Εφαρμογής ή την κατοχή και χρήση του Λογισμικού Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εξής: (i) αξιώσεις αστικής ευθύνης προϊόντων, (ii) αξιώσεις περί μη συμμόρφωσης του Λογισμικού Εφαρμογής με τις ισχύουσες νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, (iii) αξιώσεις οι οποίες προκύπτουν βάσει του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών και παρόμοιων νομοθεσιών και (iv) αξιώσεις περί παράβασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών από την εφαρμογή.

 

13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε απορίες ή παράπονα σχετικά με το Λογισμικό Εφαρμογής, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση http://www.playstation.com/support/.