SIE UYGULAMASI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ (Sürüm 1.1)

1 Eylül, 2018

 

HAKLARINIZI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ ANLAMAK ÜZERE LÜTFEN İŞBU SIE UYGULAMASI SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİ (“SÖZLEŞME”) DİKKATLİCE OKUYUN.

İŞBU SÖZLEŞME SİZİN İLE SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (“SIE”) ARASINDADIR. SIE TARAFINDAN (AŞAĞIDA TANIMLI) CİHAZLARDA KULLANILMAK ÜZERE DAĞITIMI YAPILAN UYGULAMA YAZILIMINA ERİŞİM YA DA UYGULAMA YAZILIMINI (“UYGULAMA YAZILIMI”) KULLANIM BİLHASSA İŞBU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI KABUL ETMENİZ ŞARTINA BAĞLIDIR. UYGULAMA YAZILIMINI KULLANMAK SURETİYLE YARGI BÖLGENİZİN YASALARI UYARINCA SÖZLEŞME AKDETMEYE MUKTEDİR OLDUĞUNUZU BEYAN VE İŞBU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARI İLE BAĞLI OLMAYI KABUL EDERSİNİZ.

İşbu SÖZLEŞMEYİ kendi adınıza ve aşağıdakileri kullanan ya da aşağıdakilere erişen sair kişiler adına kabul etmektesiniz: (i) sahip ya da hakim olduğunuz ve Microsoft Windows ya da Mac OS'un geçerli sürümlerini yasal bir şekilde yürüten cihazdaki (“CİHAZ”) UYGULAMA YAZILIMI ya da (ii) UYGULAMA YAZILIMI'yla birlikte PlayStation™Network’teki hesabınız. Söz konusu sair kişilerin Uygulama Yazılımını kullanımından ve işbu SÖZLEŞME'nin koşullarına uymalarından sorumlusunuz.

İşbu SÖZLEŞME UYGULAMA YAZILIMI'na ve yamalarına, güncellemelerine, yükseltmelerine ya da ilgili yazılımın yeni sürümlerine uygulanır.

NOT: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MUKİMİ YA DA KUZEY, ORTA YA DA GÜNEY AMERİKA'DAKİ HERHANGİ BİR ÜLKEDE MUKİMSENİZ, İŞBU SÖZLEŞME KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE SİZİN İLE BİR “SONY TEŞEBBÜSÜ” (BÖLÜM 9'DA TANIMLANDIĞI ÜZERE) ARASINDAKİ “İHTİLAFA” (BÖLÜM 9'DA TANIMLANDIĞI ÜZERE) İSTİNADEN VE İŞBU SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDEKİ HAKLARINIZI ETKİLEYEN BÖLÜM 9'DAKİ BAĞLAYICI, BİREYSEL TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT HÜKMÜNÜ İÇERİR. BÖLÜM 9'DA TANIMLANDIKLARI ÜZERE BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT HÜKÜMLERİNDEN VAZGEÇME HAKKINI HAİZSİNİZ.

 

1. LİSANSIN VERİLMESİ

İşbu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabi olarak SIE size UYGULAMA YAZILIMI'nı münhasıran CİHAZ'da kullanmak üzere sınırlı, devredilemez, gayri münhasır ve ticari olmayan bir hak verir. UYGULAMA YAZILIMI'nın güncel sürümünden başka önceki sürümlerini kullanma hakkınız CİHAZ'da yüklü olan UYGULAMA YAZILIMI'nın en güncel sürümüne sahip olabildiğinizde ya da işbu sürümü alabildiğinizde sona erer.

SIE-lisanslı, üçüncü taraf yazılım ya da hizmetleri için belirli lisans koşulları SIE'nin size söz konusu üçüncü taraf yazılım ya da hizmetleri için lisans koşulları ve bildirimler sağlamasını gerektirebilir. İşbu bildirimler ve lisans koşulları size SIE'nin uygun olduğunu düşündüğü yerde sunulur.

UYGULAMA YAZILIMI'nı kullanmaya ilişkin tüm haklar sadece lisans ile bahşedilir ve size UYGULAMA YAZILIMI'ndaki hiçbir mülkiyet hakkı ya da menfaatler bahşedilmez. SIE ve lisans verenleri UYGULAMA YAZILIMI'ndaki tüm fikri mülkiyet haklarını muhafaza eder. UYGULAMA YAZILIMI'nın tüm kullanımı ya da UYGULAMA YAZILIMI'na tüm erişim işbu SÖZLEŞME'nin koşulları ve geçerli fikri mülkiyet yasalarına tabidir. İşbu SÖZLEŞME tarafından açıkça bahşedilmedikçe, SIE ve lisans verenleri UYGULAMA YAZILIMI'ndaki tüm hakları saklı tutar.

 

2. KISITLAMALAR

(i) UYGULAMA YAZILIMI'nı finansal kiralayamaz, kiralayamaz, yayınlayamaz, değiştiremez, düzeltemez, uyarlayamaz, bir ağ üzerinde başka kullanıcılarının kullanımına açamaz ya da UYGULAMA YAZILIMI'nın tercümesini yapamaz ve alt lisansını veremez; (ii) UYGULAMA YAZILIMI'nın derlemesini açamaz, UYGULAMA YAZILIMI'nı kaynak koduna dönüştüremez ya da UYGULAMA YAZILIMI üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, UYGULAMA YAZILIMI'ndan türetilmiş çalışmalar oluşturamaz; (iii) nesne kodundan UYGULAMA YAZILIMI kaynak kodunu oluşturmaya teşebbüs edemez; (iv) yetkisiz, yasalara aykırı, sahte ya da değiştirilmiş donanım ya da yazılımı UYGULAMA YAZILIMI ile birlikte kullanamaz; (v) UYGULAMA YAZILIMI'nın eski sürümlerini yeniden yükleyemez; (vi) UYGULAMA YAZILIMI'nı kullanımınız ya da UYGULAMA YAZILIMI'na erişiminiz ile bağlantılı olarak SIE ya da üçüncü tarafların haklarını ya da yasaları, yönetmelikleri ya da kuralları ihlal edemez; (vii) UYGULAMA YAZILIMI'nı SIE'nin yetkili dağıtım yöntemlerinden başka bir şekilde elde edemez ya da (viii) UYGULAMA YAZILIMI'nı herhangi bir amaçla lisanssız kullanamazsınız.

İşbu kısıtlamalar yargı bölgenizdeki kanun tarafından izin verilen azami ölçüde uygulanmak üzere tefsir edilecektir.

 

3. HİZMETLER VE GÜNCELLEMELER; ÜÇÜNCÜ TARAF SÖZLEŞMELER VE İÇERİĞİ

SIE size belirli UYGULAMA YAZILIMI güncellemeleri, yükseltmeleri ya da hizmetleri sağlayabilir. Bazı güncellemeler, yükseltmeler ya da hizmetler güncel ayarlarınızı değiştirebilir, veri ya da içerik kaybına sebep olabilir ya da işlevsellik ya da özellik kaybına sebep olabilir.

UYGULAMA YAZILIMI üçüncü tarafların bağımsız bir şekilde işlettiği ya da muhafaza ettiği içeriğe ya da web sitelerine bağlantılara (“Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantıları”) atıfta bulunabilir, bunları görüntüleyebilir ya da size sağlayabilir.

SIE ve iştirakleri Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantılarını denetlemez ya da yönetmez ve de SIE ve iştirakleri Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantılarını izlemez, onaylamaz, doğrulamaz ya da desteklemez. SIE ve iştiraklerinin Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantılarından ötürü size karşı hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Üçüncü Taraf İçeriği ve Bağlantılarına itimat etmenize ilişkin tüm riziko tarafınıza aittir ve itimatınızdan kaynaklanan tüm sorumluluklar ile neticeleri üstlenirsiniz.

 

4. BİLGİ TOPLAMA

SIE, SIE'nin işlerini yürütmek ve ürünler ile hizmetleri teslim etmek üzere CİHAZ ve UYGULAMA YAZILIMI hakkında bilgi toplayabilir ve edinebilir. İşbu bilgiler sistem izleme/tanılamalar, pazarlama amaçları ve kullanıcı davranışlarını takip için anonim bir şekilde kullanılabilir. Hesabınıza UYGULAMA YAZILIMI'ndan ilk defa oturum açtığınızda SIE işbu bilgiler ile hesabınız ve hesabınız ile ilişkili sair bilgiler arasında bağlantı sağlayabilecektir. İşbu bilgilerin nasıl kullanılabileceği ve sorularınızın olması halinde kiminle irtibata geçebileceğiniz hakkında başkaca ayrıntılar için lütfen https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html adresindeki SIE'nin yasal belgelerinden bağlantı sağlanan bölgenize yönelik PSN(SM) Gizlilik Politikasına başvurun.

 

5. İNTERNET BAĞLANTISI

UYGULAMA YAZILIMI'nın bazı özellikleri internet bağlantısı gerektirebilir. İnternet kullanımı ya da internete erişim ile bağlantılı olarak maruz kalınan tüm ücretlerden sorumlusunuz.

 

6. GARANTİDEN FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

UYGULAMA YAZILIMI “OLDUĞU GİBİ”, hiçbir sarih ya da zımni garanti olmaksızın sağlanır. SIE, iştirakleri ve lisans verenleri ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme zımni garantilerinden açıkça feragat eder. SIE UYGULAMA YAZILIMI'nın çalışmasının kesintisiz ya da hatasız olacağını, ya da UYGULAMA YAZILIMI'nın CİHAZLAR'da düzgün çalışacağını garanti etmez. SIE kendi takdirine bağlı olarak her an UYGULAMA YAZILIMI desteği vermeyi sonlandırabilir ve SIE bu tip bir sonlandırmadan dolayı yükümlü tutulamaz.

UYGULAMA YAZILIMI'nın çevrimiçi sunucular kullanması durumunda, SIE bu sunucuların kullanılabilirliğinin devamını taahhüt etmez.

SIE, İŞTİRAKLERİ VE LİSANS VERENLERİ UYGULAMA YAZILIMINI KULLANIM YA DA UYGULAMA YAZILIMINA ERİŞİMİN BİR NETİCESİ OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MEYDANA GELEN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARAR YA DA KAYIP YA DA GELİR KAYBI YA DA VERİ KAYBINDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAZ. İŞBU HÜKÜM YARGI BÖLGENİZDE İCRA EDİLEBİLİR OLDUĞU SÜRECE VE HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜM YOLU ASLİ AMACINI YERİNE GETİREMESE DAHİ YUKARIDA ANILAN KISITLAMALAR, HARİÇ BIRAKMALAR VE FERAGATLAR KANUN TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANIR.

 

7. SÖZLEŞMENİN İHLALİ; HAKLARIN SONA ERMESİ VE SIE ÇÖZÜM YOLLARI

İşbu SÖZLEŞME'nin koşullarını ihlal ettiğinizi belirlerse, SIE tüm UYGULAMA YAZILIMI ya da bir kısım UYGULAMA YAZILIMI'nın kullanımı ya da bunlara erişimi devre dışı bırakma, PSN'e erişiminizin feshi, UYGULAMA YAZILIMI'nda sağlanan hizmetleri esirgeme ya da UYGULAMA YAZILIMI'nın izinsiz kullanımı ya da değiştirilmiş UYGULAMA YAZILIMI'nın kullanımını önlemek üzere makul surette gerekli sair telafi edici çabalara itimat gibi kendi menfaatlerini korumak üzere bizzat önlem alabilir ya da önlem alınmasını sağlayabilir.

SIE, iştirakleri ve lisans verenleri işbu SÖZLEŞME'nin ihlali halinde dava açma hakkını saklı tutar. SIE, UYGULAMA YAZILIMI'nın kullanımınız ile ilgili resmi ya da özel dava ya da tahkikata katılabilir.

 

8. İHRACAT DENETİMİ VE YASALARA UYGUNLUK

UYGULAMA YAZILIMI ihracat denetimi yasaları ve yönetmelikleri uyarınca bazı kısıtlamalara tabi olan teknolojiyi içerebilir. Bu itibarla, UYGULAMA YAZILIMI işbu yasalar ve yönetmeliklere aykırı olacak şekilde kişilere ve teşebbüslere ihraç ya da yeniden ihraç edilemez. UYGULAMA YAZILIMI'nı kullanırken işbu yasalara uygun davranmalısınız. (i) A.B.D. Hükümeti ambargosuna tabi olan bir ülke ya da A.B.D. Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” ülke olarak tayin edilen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) A.B.D. Hükümeti yasaklı ya da kısıtlanan taraflar listelerinden herhangi birinde listelenmediğinizi beyan ve tekeffül edersiniz.

 

9. BAZI MUKİMLER İÇİN BAĞLAYICI, BİREYSEL TAHKİM

İşbu Bölüm 9'daki müteakip koşullar kanun uyarınca izin verilen azami ölçüde ve sadece Amerika Birleşik Devletleri ya da Kuzey, Orta ya da Güney Amerika'daki bir ülkede mukimseniz, size uygulanır.

“İhtilaf” ibaresi ile kastedilen, sizin ile SIE, Sony Interactive Entertainment LLC, mevcut ya da eski iştiraklerinden herhangi biri veya Sony Computer Entertainment Inc., Sony Computer Entertainment America LLC ve Sony Interactive Entertainment America LLC dâhil yukarıda adı geçenlerden herhangi birine selef veya halef herhangi bir teşebbüs (“Sony Teşebbüsü”) arasında ister SÖZLEŞME, yasa, yönetmelik, tüzük, haksız fiil (hile, yalan beyan, hileli teşvik ya da ihmal dahil) ya da ister sair hukuki ya da hakkaniyetli kurama dayalı olsun UYGULAMA YAZILIMI'nın kullanımına istinaden ihtilaf, istem ya da uyuşmazlıktır ve işbu Bölüm 9'un geçerliliğini, icra edilebilirliğini ya da kapsamını içerir (aşağıdaki Toplu Davadan Feragat klozunun icra edilebilirliği hariç). “İhtilaf” icra edilecek mümkün mertebe en geniş anlamı haizdir.

Sony Teşebbüsü ya da Sony Teşebbüsünün görevlileri, yöneticileri, çalışanları ve aracıları (“Muhalif Sony Teşebbüsü”) ile aranızda aşağıda talep edildiği üzere müzakere vasıtasıyla çözülemeyen bir İhtilafınız varsa (aşağıdaki tahkimden muaf tutulduğu gibi tanımlananlardan hariç), siz ve Muhalif Sony Teşebbüsü İhtilafa ilişkin çözüm yolunu Bölüm 9'un koşulları uyarınca sadece tahkim vasıtasıyla aramalı ve söz konusu İhtilafa ilişkin olarak mahkemede dava ikame etmemelisiniz. Tahkim ile kastedilen, İhtilafın hakim ya da jürili bir mahkeme yerine tarafsız bir hakem tarafından çözüme kavuşturulmasıdır.

SİZ VE SONY TEŞEBBÜSLERİ SİZİN YA DA BİR SONY TEŞEBBÜSÜNÜN ASLİYE MAHKEMELERİ NEZDİNDE AÇTIĞI DAVALARIN İŞBU BÖLÜM 9'DAKİ TAHKİM KOŞULLARINA TABİ OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.

İŞBU BÖLÜM 9'DAKİ BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVADAN FERAGAT İLE BAĞLI OLMAYI İSTEMİYORSANIZ, İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİĞİNİZ TARİHTEN İTİBAREN 30 GÜN İÇERİSİNDE SIE'YE YAZILI BİLDİRİMDE BULUNMALISINIZ. YAZILI BİLDİRİMİNİZ ŞU ADRESE GÖNDERİLMELİDİR: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, DİKK.: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER VE AŞAĞIDAKİLERİ İÇERMELİDİR: (I) ADINIZ, (II) ADRESİNİZ, (III) ŞAYET VARSA, OTURUM AÇMA KİMLİĞİNİZ VE (IV) SONY TEŞEBBÜSLERİ İLE İHTİLAFLARINIZI TAHKİM YOLU İLE ÇÖZMEK İSTEMEDİĞİNİZE DAİR AÇIK BİR BEYAN.

HERHANGİ BİR SONY TEŞEBBÜSÜ İLE İHTİLAFINIZ VARSA, MUHALİF SONY TEŞEBBÜSÜNE İHTİLAFI MÜZAKERE SURETİYLE VE GAYRİ RESMİ OLARAK ÇÖZME FIRSATINI VERMEK ÜZERE ŞU ADRESE YAZILI BİLDİRİM GÖNDERMELİSİNİZ: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, DİKK.: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION.

İhtilafın hallini iyi niyetli olarak ve İhtilaf bildirimini sağladıktan sonra 60 günden az olmayacak süre için müzakere etmeyi kabul edersiniz. Muhalif Sony Teşebbüsü İhtilafınızı İhtilaf bildirimini tesellüm etmesinden itibaren 60 gün içerisinde çözmezse, siz ya da Muhalif Sony Teşebbüsü isteminizi işbu Bölüm 9 koşulları uyarınca tahkimde takip edebilir.

GEREK TAHKİM GEREK MAHKEMEDEKİ İHTİLAFIN ÇÖZÜMÜ MUHAKEMELERİ SADECE BİREYSEL TEMELLİ OLARAK SÜRDÜRÜLECEKTİR VE TOPLU YA DA TEMSİLİ DAVA OLARAK YA DA BİR TOPLU, BİRLEŞTİRİLMİŞ, TEMSİLİ YA DA ÖZEL VEKİL GENEL DAVASINDAKİ İSİMLİ YA DA İSİMSİZ ÜYE OLARAK SÜRDÜRÜLMEYECEKTİR, MEĞER Kİ SİZ VE MUHALİF SONY TEŞEBBÜSÜ TAHKİMİN BAŞLAMASINI MÜTEAKİP VE YAZILI OLARAK BİLHASSA BU ŞEKİLDE DAVRANMAYI KABUL ETMİŞ OLUN.

Siz ya da Muhalif Sony Teşebbüsü İhtilafınızı tahkim vasıtasıyla çözmeyi seçerseniz, tahkim sürecini başlatan taraf süreci Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”), www.adr.org ya da JAMS www.jamsadr.com nezdinde başlatabilir. Tarafların seçtiği tahkim kuruluşunun kuralları ile çelişkiye düşerlerse, işbu Bölüm 9'un koşulları hakim gelir.

Federal Tahkim Yasası (“FAA”) eyaletler arası ticareti içeren tüm İhtilafların tahkime konu edilebilirliğini yönetir. Bununla birlikte, geçerli federal yasa ya da devlet yasası İhtilafın özüne de uygulanabilir. 75.000$'dan az istemler için Ek Yordamlar C-8 bölümünde öngörülen tahkim ücretleri şeması dahil AAA’nın Tüketici ile ilgili İhtilaflar için Ek Yordamları uygulanır (“Ek Yordamlar”);75.000$'dan fazla istemler için AAA’nın Ticari Tahkim Kuralları ve toplu dava olmayan yargılamalar için ilgili ücret şemaları uygulanır.

AAA kurallarını www.adr.org adresinde ya da 1-800-778-7879 numaralı telefonu aramak suretiyle bulabilirsiniz. Bundan başka, istemleriniz 75.000$'ı aşmıyorsa ve yukarıda tanımlandığı gibi Muhalif Sony Teşebbüsüne bildirimde bulunmuş ve iyi niyetli bir şekilde Muhalif Sony Teşebbüsü ile müzakerede bulunduysanız ve hakem tahkimin galip gelen tarafı olduğunuza karar verirse, Muhalif Sony Teşebbüsü ya da size sağlanan hakim federal ya da devlet yasası uyarınca hakları telafi etmek üzere haklara ek olarak hakem tarafından tespit edileceği üzere makul vekalet ücreti ve masraflarını tahsil etmeye yetkili olacaksınız.

Hakem, kararını yazılı olarak verecek, ancak taraflardan biri tarafından talep edilmedikçe gerekçeli kararı sunmaya gerek görmeyecektir. Hakemin kararı FAA tarafından sağlanan temyiz hakkı hariç bağlayıcı ve nihai olacaktır ve kararın icrası açısından taraflar üzerinde yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme nezdinde kaydedilebilir.

Siz ya da Muhalif Sony Teşebbüsü tahkimi San Mateo İlçesi, California ya da ikamet ettiğiniz ilçede başlatabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilçeyi seçerseniz ve hakem tarafından kararlaştırılacağı üzere mahal değişikliğinin neticesi olarak maruz kaldığınız ek ücret ya da masrafları ödemeyi kabul ederse, Muhalif Sony Teşebbüsü tahkimi San Mateo İlçesine nakledebilir.

İşbu Bölüm 9'da yer alan herhangi bir kloz (yukarıda yer alan Toplu Davadan Feragat klozundan başka) kanuna aykırı ya da icra edilemezse, söz konusu kloz işbu Bölüm 9'dan ayrı tutulur ve işbu Bölüm 9'un geri kalanı tam olarak yürürlükte kalır. Toplu Davadan Feragat klozunun kanuna aykırı ya da icra edilemez olduğuna karar verilirse, işbu Bölüm 9'un tümü icra edilemez olacaktır ve İhtilafa ilişkin karar mahkeme tarafından verilecektir.

İşbu Bölüm 9 işbu SÖZLEŞME'nin sona ermesinden sonra baki kalır.

 

10. TABİ OLUNAN HUKUK VE MAHKEME YERİ

Japonya ya da Doğu Asya veya Güneydoğu Asya'da bulunan bir ülke/bölgede ikamet ediyorsanız, işbu SÖZLEŞME kanun hükümleri arasındaki ihtilaf hariç Japon yasaları uyarınca yönetilir, tefsir ve izah edilir. İşbu SÖZLEŞME ile bağlantılı olarak ya da işbu SÖZLEŞME uyarınca meydana gelen ihtilaflar münhasıran Japonya, Tokyo'da bulunan Tokyo Bölge Mahkemesine tevdi edilir.

Avrupa, Afrika, Avustralya ve Okyanusya, Ortadoğu, Hindistan ya da Rusya Federasyonu'nda ikamet ediyorsanız, işbu SÖZLEŞME kanun hükümleri arasındaki ihtilaf hariç İngiliz Hukuku uyarınca yönetilir, tefsir ve izah edilir.

Başka bir yerde ikamet ediyorsanız, işbu SÖZLEŞME kanun hükümleri arasındaki ihtilaf hariç California Eyaleti yasaları uyarınca yönetilir, tefsir ve izah edilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde mukimseniz, tahkime tabi olmayan ve asliye mahkemesinde açılmayan İhtilaflar California Kuzey Bölgesi için Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi ya da San Mateo İlçesindeki California Eyaleti için Yüksek Mahkemesindeki yetkili yargı bölgesi mahkemesinde dava olarak ikame edilmelidir.

 

11. GENEL YASAL

İşbu SÖZLEŞME'nin en güncel sürümü ile bağlısınız. SIE işbu SÖZLEŞME'nin koşullarını herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin yazdırılabilir, güncel sürümüne erişmek için https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html adresine gidin. İşbu SÖZLEŞME'ye ilişkin değişiklikler için lütfen işbu URL'yi muhtelif zamanlarda denetleyin. UYGULAMA YAZILIMI'nı süregelen kullanımınız ya da UYGULAMA YAZILIMI'na süregelen erişiminiz işbu SÖZLEŞME'nin en son sürümüne ilişkin kabulünüze delalet edecektir.

İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasalara aykırı, icra edilemez olduğuna hükmedilirse, işbu SÖZLEŞME'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve icra edilebilirliği hiçbir şekilde etkilenmez ya da zarar görmez. İşbu SÖZLEŞME'yi ihlalinizin SIE açısından parasal zararların yeterli çözüm olmayacağı bir durum olan telafisi mümkün olmayan ziyana yol açacağını ve SIE'nin yasalar uyarınca sahip olabileceği sair çözüm yollarına ek olarak parasal olmayan tedbire yetkili olduğunu teyit edersiniz.

İşbu SÖZLEŞME UYGULAMA YAZILIMI'na istinaden sizin ile SIE arasındaki tüm SÖZLEŞME'yi teşkil eder ve esas meselesi itibariyle bundan önceki ya da eş zamanlı tüm mutabakatları ilga eder. İşbu SÖZLEŞME çerçevesindeki herhangi bir hakkı icrada temerrüt ya da gecikme söz konusu haktan feragati teşkil etmez. İşbu SÖZLEŞME'nin koşullarını icra etme haklarını herhangi bir SIE iştirakine temlik etmesi dahil SIE işbu SÖZLEŞME çerçevesindeki haklarını temlik edebilir.

 

12. İRTİBAT.

UYGULAMA YAZILIMI ile ilgili soru ya da şikayetleriniz varsa, lütfen https://www.playstation.com/support/. adresinde liste halinde verilen destek ekibimiz ile irtibata geçin.

Microsoft ve Windows tescil edilmiş markalardır veya ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli markalarıdır.

Mac ve Mac OS,Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı tescilli markasıdır.